SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

dc mojkovacDnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju je počeo sa radom 2015.godine. Ima za cilj zaštitu, promociju, i unaprjeđenje prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, socijalizaciju i integraciju djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti, obrazovanje u cilju pripreme djece za predškolsku/školsku nastavu ili osposobljavanje za samostalnost u dnevnim aktivnostima zavisno od očuvanih sposobnosti djeteta, kao i elementarnu socijalnu i medicinksu rehabilitaciju u cilju povećanja i održavanja funkcionalnih sposobnosti djece, te osposobljavanja za samostalnost u dnevnim aktivnostima.

Dnevni centar je izgrađen prema najsavremenijim standardima i raspolaže sa prostorijama koje su moderno opremljene sredstvima za rad (profesionalnim spravama, raznim pomagalima i rekvizitima i rekvizitima za adekvatan rad sa korisnicima usluga), u skladu sa svojom funkcijom.

Usluge koje se pružaju u dnevnom centru su:
* dnevni boravak (redovni cjelodnevni, poluvremenicjelodnevni i poludnevni;
* osmočasovna njega i medicinski nadzor;
* psiho-socijalna i medicinska rehabilitacija (osnovni fizikalni tretman);
* individualni i grupni rad sa djecom i omladinom na osnovu individualnog programa rada;
* vaspitno obrazovni rad;
* socijalizacija (društveno profesionalne aktivnosti, posjete, kulturno zabavne i rekreativne manifestacije, izleti i dr.)
* ishrana (dva obroka);
* održavanje njege i lične higijene;
* savjetodavni rad za roditelje.

Stručni tim čine: fizioterapeut, psiholog, medicinska sestra i njegovateljica, a dodatna stručna podrška se obezbjeđuje kroz angažovanje logopeda i defektologa.

Dnevni boravak za stare

Opština Mojkovac je krajem 2015.godine uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja postala bogatija za još jedan socijalni servis Dnevni boravak za stare. Dnevni boravak za stare je vaninstitucionalni oblik zaštite starih lica, koji će pružati usluge i uticati na poboljšanje kvaliteta života starih lica u lokalnoj zajednici, odnosno opštini Mojkovac, na gradskom području. Ova usluga će se pružati u prostoru od oko 70 m² i omogući će starim licima pomoć u ostvarivanju socijalno-zaštitnih prava,
organizovanje sportskih i kulturnih dešavanja; proslave ličnih jubileja korisnika; organizovanje društvenih igara u okviru boravka (šah, domine, pikado, ručni radovi); dnevno posluženje (čaj, kafa, sok, kisjela voda, voda); svakodnevnu psihosocijalnu podršku uz pomoć profesionalaca Centra za socijalni rad i pružanje sitnih medicinskih usluga (mjerenje pritiska i šećera u krvi).

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin