SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Pomoć u kući za stara lica

Od aprila 2016. godine, u saradnji sa UNDP-om, Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin realizuje projekat ,,Pomoć u kući’’ za stara lica.

Cilj projekta na teritoriji opštine Mojkovac i Kolašin je da se starijim osobama, koje imaju određene potrebe obezbijedi da žive što je moguće ispunjenijim životom, i što je duže moguće u sopstvenim domovima. Ujedno se teži ka jačanju socijalne i psihološke stabilnosti starih lica na teritoriji naših gradova, poboljšanju kvaliteta interakcije i uključivanja u svakodnevne životne aktivnosti.

Ovom uslugom je obuhvaćeno 58 domaćinstava, 28 u opštini Mojkovac i 30 u opštini Kolašin, i to:
lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište na teritoriji ovih opština;
lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju;
samohrana lica starija od 65 godina tj. lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju;
samohrana lica koja su koriisnici MO i oni koji su na rubu siromaštva.

Razvijanjem ovakvih vidova pomoći želimo obezbijediti bolju dostupnost usluga starim licima na lokalnom nivou.

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin