SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dani otvorenih vrata - “BUDITE HUMANI-POSTANITE HRANITELJI”

To je moto kampanje JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, sa sjedištem u Mojkovcu, koju sprovodi u okviru Dana otvorenih vrata na temu Hraniteljstva.

17922 0903

Cilj je da se javnost i građani upoznaju zašto je značajno da dijete živi u porodici? 

Cilj je da sva djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, vaspitno zapuštena djeca I djeca sa smetnjama u razvoju, budu zbrinuta I da odrastaju kao sva druga djeca u porodičnoj atmosferi. 

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, i na taj način mu pruža prijeko potrebnu toplinu porodičnog doma. Da bi dijete odrastalo srećno potrebno je da odrasta u toplom porodičnom okruženju koje na najbolji mogući način podstiče njegov pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj što ne mogu pružiti ni najuslovnije insititucije. 

Za razliku od Usvojenja u kojem se stvara veza koja je jednaka onoj koja postoji između roditelja i djece, hraniteljstvo prvenstveno predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta u periodu dok se njegova porodica ne rehabilituje ili dok mu se ne pronađu usvojitelji. Država je dužna da obezbijedi naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici. 

Da bi se postalo hranitelj moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno hranitelj može biti osoba koja ima želju i mogućnost da djetetu obezbijedi uslove za život neophodan za njegov pravilan rast i razvoj. Centar za socijalni rad vrši procjenu i odabir hranitelja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tom prilikom se procjenjuju kapaciteti porodice za brigu o djetetu- motivacija i senziblitet potencijalnih hranitelja , skladnost odnosa u porodici i minimum neophodnih socijalno ekonomskih uslova za prijem djeteta u porodicu. 

Da bi se postalo hranitelj i pomoglo djetetu koje je ostalo bez porodične njege potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj djeteta na hraniteljstvo nadležnom Centru za socijalni rad. Stručni tim Centra vrši procjenu podobnosti zainteresovanih porodica, a porodice koje zadovolje uslove propisane Zakonom dobijaju Licencu za vršenje hraniteljstva. Na osnovu procjene individualnih potreba djeteta i kapaciteta određene hraniteljske porodice, Centar za socijalni rad određuje kojem djetetu odgovara koja hraniteljska porodica. 

Centar za socijalni rad hraniteljskim prodicama obezbjeđuju podršku kako bi ojačale njihove kapacitete i pomogli da na najbolji mogući način brinu o djetetu. Podrška se sastoji od savjetodavnog rada sa hraniteljskom porodicom i djetetom, kontinuirane obuke prije, tokom i nakon smještaja djeteta u novu porodicu, podrške u rješavanju problema, kao i materijalne podrške od strane države.

Dužnost hranitelja je da brinu o zdravlju, bezbjednosti, razvoju i obrazovanju djeteta, kao i da pružaju podršku djetetu u sticanju vještina koje su mu neophodne za uspješan samostalan život i rad. Da njeguju identitet djeteta i odnos sa njegovom biološkom porodicom dok se dijete nalazi na hraniteljstvu. 

Sve naprijed navedeno odnosi se na djecu kojoj je potrebno da njihovo djetinjstvo koje treba da bude najljepši dio života i odrastanja provedu u sigurnom I bezbjednom porodičnom okruženju, koje će da im pomogne da se okrenu svjetlijoj budućnosti. 

Cilj kampanje je da se građanima Mojkovca objasni da je dovesti dijete o kojem se ne staraju njegovi roditelji iz određenih razloga u svoju porodicu, dati mu svoj dom i prihvatiti ga kao svoje, u suštini predstavlja visoku ljudsku vrijednost i humanost, solidarnost, poštovanje i razumijevanje potreba drugih. 

Naši sugrađani  mogu dobiti sve informacije i dodatna pojašnjenja od strane stručnih radnika ovoga Centra. Apelujemo na naše sugrađane da se jave, jer je hraniteljstvo jedna plemenita stvar i da zajedničkim snagama povećamo broj hraniteljskih porodica kako bi svu djecu smjestili u toplo porodično okruženje,za naš Portal saopštile su  stručne radnice Centra za socijalni rad, Maja Peruničić i Sonja Damjanović.

preuzeto sa: https://novinesjevera.me/budite-humani-postanite-hranitelji/

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin