SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Analiticka kartica za period od 17.01.2023. do 22.01.2023. godine.

Analitička kartica za period od 23.01.2023. do 29.01.2023. godine.

Analitička kartica za period od 30.01.2023. do 05.02.2023. godine.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 06.02.2023. do 12.02.2023. godine.

Analitička kartica - Izvod za period od 13. 02. 2023.godine do 19. 02. 2023. godine.

Analitične kartice - izvod za period od 20.02.2023.godine do 26.02.2023.godine.

Analitička kartica - izvod za period od 27. 02. 2023.godine do 05. 03. 2023.godine.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 06.03.2023.godine do 12.03.2023.godine.

Analitička kartica - Izvod za period od 13. 03. 2023.godine do 19. 03. 2023.godine.

Analitičke kartice - Izvod za period od 20. 03. 2023. godine do 26. 03. 2023. godine.

Analitička kartica za period od 27.03.2023. do 02.04.2023. godine.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 03.04.2023. do 09.04.2023. godine.

Analitičku karticu - Izvod za period od 10. 04. 2023. godine do 16. 04. 2023. godine.

Analiticka kartica za period od 17.04.2023. do 23.04.2023 godine.

Analitička kartica - Izvod za period od 24. 4. 2023.godine do 30. 4. 2023.godine.

Analiticka kartica za period od 01.05.2023. do 07.05.2023 godine.

Analitička kartica - Izvod za period od 8. 5. 2023.godine do 14. 5. 2023.godine.

Analitičke kartice - Izvodi za period od 15. 5. 2023.godine do 21. 5. 2023.godine.

ANALITIČKA KARTICA -IZVOD ZA PERIOD 22.05.2023-28.05.2023.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 29.05.2023-04.06.2023.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 05.06.2023. do 11.06.2023. godine.

Analitičke kartice - Izvodi za period od 12.06.2023. godine do 18.06 2023. godine.

Analitičke kartice - Izvodi za period od 19.06.2023. godine do 25.06.2023. godine.

Analitičke kartice - Izvodi za period od 26.06.2023. godine do 02.07.2023. godine.

Obavještenje za analitičke kartice 03.07.2023. - 09.07.2023.

Obavještenje za analitičke kartice za period od 10.07.2023. do 16.07.2023. godine.
 

 

Putni nalozi

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Putni nalog za putničko vozilo CITROEN C3 za period od 17.01.2023. godine do 22.01.2023. godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 17.01.2023. godine do 22.01.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 17.01.2023. godine do 22.01.2023. godine.

Putni nalog za putničko vozilo CITROEN C3 za period od 23.01.2023. godine do 29.01.2023. godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 23.01.2023. godine do 29.01.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 23.01.2023. godine do 29.01.2023. godine.

Napomena: Lada niva koja je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćena u  periodu od 23. 01. 2023.godine do 29. 01. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo CITROEN C3 za period od 30.01.2023. godine do 05.02.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 30.01.2023. godine do 05.02.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva MK za period od 30.01.2023. godine do 05.02.2023. godine.

Putničko službeno vozilo Pežo 308 koje je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćeno u  periodu od 30. 01. 2023.godine do 05. 02. 2023.godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 06.02.2023. godine do 12.02.2023. godine.

Putnička službena vozila Citroen C3, Pežo 308 i Lada niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćena u  periodu od 06. 02. 2023.godine do 12. 02. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada Niva - KL za period od 12. 02. 2023.godine do 18. 02. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 13. 02. 2023. godine do 20. 02. 2023. godine.

Putnička vozila Citroen C3 i Lada Niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 20.02.2023.godine do 27.02.2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 20.02.2023.godine do 27.02.2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - KL za period od 18.02.2023.godine do 24.02.2023.godine.

Putničko vozilo Citroen C3 koje je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćeno u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - MK za period od 27. 02. 2023.godine do 06. 03. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva -KL za period od 24. 02. 2023.godine do 02. 03. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 27. 02. 2023.godine do 06. 03. 2023.godine.

Putničko vozilo Lada niva koje je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćeno u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 06.03.2023.godine do 13.03.2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - KL za period od 06.03.2023.godine do 13.03.2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 06.03.2023.godine do 13.03.2023.godine.

Putničko vozilo Citroen C3  koje je u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nije korišćeno u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - KL za vremenski period od 13. 03. 2023.godine do 20. 03. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 -MK za vremenski period od 13. 03. 2023.godine do 20. 03. 2023.godine.

Putnička vozila Citroen C3 i Lada Niva koja su u posjedu Centra za socijalni rad Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Citroen C3 - MK za vremenski period od 20.03.2023.godine do 27.03.2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za vremenski period od 20.03.2023.godine do 27.03.2023.godine.

Putnička vozila Lada niva - MK  i Lada Niva - KL  nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 27.03.2023. godine do 02.04.2023. godine.

Putnička vozila Citroen C3, Pežo 308 i Lada niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo CITROEN C3 za period od 03.04.2023. godine do 09.04.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 03.04.2023. godine do 09.04.2023. godine.

Putnička službena vozila  Pežo 308 i Lada niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo CITROEN C3 za period od 10.04.2023. godine do 17.04.2023. godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 10.04.2023. godine do 17.04.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 10.04.2023. godine do 16.04.2023. godine.

Putničko službeno vozilo  Lada niva koja je u posjedu CSR Mojkovac nije korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 17.04.2023. godine do 24.04.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 17.04.2023. godine do 24.04.2023. godine.

Putničko službeno vozilo  Lada niva koja je u posjedu CSR Mojkovac nije korišćena u gore navedenom periodu.

Putničko službeno vozilo  Citroen C3 koje je u posjedu CSR Mojkovac nije korišćeno u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - KL za period od 24. 4. 2023.godine do 30. 4. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Lada niva - MK za period od 24. 4. 2023.godine do 1. 5. 2023.godine.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 24. 4. 2023.godine do 1. 5. 2023.godine.

Putničko službeno vozilo Citroen C3 koje je u posjedu CSR Mojkovac nije korišćeno u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 01.05.2023. godine do 07.05.2023. godine.

Putnička službena vozila Citroen C3, Lada niva koja su u posjedu CSR Mojkovac, kao i Lada niva u posjedu PJ Kolašin nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za službeno i drugo vozilo Pežo 308 - MK za period od 8. 5. 2023.godine do 15. 5.2023.godine.

Putni nalog za službeno i drugo vozilo Lada niva - KL za period od 8. 5. 2023.godine do 14. 5.2023.godine.

Putnička službena vozila Citroen C3 i Lada niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za službeno vozilo Lada niva-KL za period od 15. 5. 2023.godine do 21. 5. 2023.godine.

Putni nalog za službeno vozilo Pežo 308-MK za period od 15. 5. 2023.godine do 21. 5. 2023.godine.

Putnička službena vozila Citroen C3 i Lada niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

LADA NIVA KL ZA PERIOD 22.05.2023-28.05.2023.

LADA NIVA MK za period od 22.05.2023.-28.05.2023.

Putnička službena vozila Citroen C3 i Pežo 308 koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

LADA NIVA KL za period od 29.05.2023-04.06.2023.

PEŽO 308 ZA PERIOD 29.05.2023-04.06.2023.

Putnička službena vozila Citroen C3 i Lada Niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.

Putni nalog za putničko vozilo Pežo 308 - MK za period od 05.06.2023. godine do 11.06.2023. godine.

Putni nalog za sl. vozilo Lada Niva KL za period od 05.06.2023. godine do 11.06.2023. godine.

Putnička službena vozila Citroen C3 i Lada Niva koja su u posjedu CSR Mojkovac nijesu korišćena u gore navedenom periodu.
 

Pogledaj još novosti - Mojkovac i Kolašin