SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

„Podsticanje prosocijalnog ponašanja kod maloljetnika“

Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budvu je u Kotoru i Tivtu uz finansijsku podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u periodu od osam mjeseci u 2017-oj godini realizovati projekat pod nazivom: „Podsticanje prosocijalnog ponašanja kod maloljetnika“.

Cilj projekta je unaprijediti preventivan rad sa maloljetnicima u riziku na lokalnom nivou, kroz proaktivan rad Organa starateljstva.

Podcilj I je: Implementirati program za maloljetnike u riziku, kroz koji će oni poboljšati svoje sposobnosti, koje će im omogućiti da se nose sa izazovima adolescencije i problemima sa kojima se suočavaju.

Podcilj II: Kreirati i opremiti prostor „ po mjeri adolescenta“ u prostorijama Centra za socijalni rad Kotor, u kom će se obavljati neposredan kontakt i rad sa maloljetnicima u riziku.

Direktna ciljna grupa projekta su maloljetnici od 14-18 godina, koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Kotor i područne jedinice Tivat, kao lica koja se nalaze u riziku od asocijalnog ponašanja, a evidentirani su takođe i od strane drugog organa , odnosno ustanove.

Indirektna ciljna grupa su : roditelj adolescenta koji se nalazi na evidenciji Centra za socijalni rad Kotor i PJ Tivat, lokalna zajednica ali i zaposleni CSR Kotor jer su dobili adekvatan prostor za rad sa maloljetnicima i bili u prilici da se upoznaju sa stručnim licima iz zemalja u okruženju, koji već duži niz godina rade kroz ovaj program sa maloljetnicima. Radionice i sam rad sa adolescentima je zasnovan na: psihoterapijskom modalitetu Transakciona analiza, pravcu koji je priznat od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Radionice predstavljaju najznačajniju aktivnost samog projekta i podijeljene su u dva modula, u kojima se odrađuju dvije teme:

1. Emocionalno opismenjavanje

2. Asertivnost- pozitivno aktivno ponašanje

Projekat su vodili stručna lica Centra, uz podršku predstavnika Evropske asocijacije za Transakcionu analizu u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju.

U okviru projekta odrađena je i „brošura adolescencija“.

Finansijska podrška od strane Komisije iznosi 3.227,40 eura.

Preuzmi bošuru: BROŠURA ADOLESCENCIJA

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva