SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

„Svako dijete treba porodicu“

U okviru „Bokeške noci“ koja je održana u Kotoru i kotorskom akvatorijumu 18.08.2018.godine Centar za socijalni rad za opštine :Kotor, Tivat i Budva je učestvovao sa scensko – kulisnim projektom na temu hraniteljstva, pod nazivom : „ Svako dijete treba porodicu “
Nastup je popraćen promotivnim tekstom.

NE RIJETKO SE DESI DA U CRNOJ GORI DIJETE OSTANE BEZ RODITELJSKOG STARANJA, A DA PRI TOM NEMA BLIŽIH SRODNIKA, KOJI BI NASTAVILI DA VODE BRIGU O NJEMU. U TAKVIM SITUACIJAMA, A DA DIJETE NE BI BILO SMJEŠTENO U USTANOVU, CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KORISTI INSTITUT NESRODNIČKOG HRANITELJSTVA.


U HRANITELJSKOJ PORODICI DIJETE JE OKRUŽENO : LJUBAVLJU, BRIGOM I PAŽNJOM, GDJE ŽIVI U USLOVIMA KOJI SU SLIČNI USLOVIMA ŽIVOTA NJEGOVE BIOLOŠKE PORODICE. NA TAJ NAČIN DIJETE ODRASTA I RAZVIJA SE U ZRELU LIČNOST, KOJA ĆE SA STICANJEM PUNOLJETSTVA MOĆI DA SE AKTIVNO UKLJUČI U SVE TOKOVE ŽIVOTA I BITI KORISTAN ČLAN DRU ŠTVENE ZAJEDNICE.


POZIVAMO SVE LJUDE DOBRE VOLJE, KOJI IMAJU USLOVE, MOGU I HOĆE, DA SE UZ POMOĆ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD UKLJUČE U OVU ZAISTA PLEMENITU I HUMANITARNU AKTIVNOST.

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva