SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Analiticka kartica za period 18.-22.01.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 23.-29.01.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica od 30.01-05.02.2023 CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva

Analitička kartica 06.02 - 12.02.2023, CZSR Kotor

Analitička kartica 13.02.2023-19.02.2023. godine - CZSR Kotor, Pj Tivat i PJ Budva

Analitička kartica od 20.02.2023-26.02.2023. godine - CZSR Kotor, PJ Tivat i PJ Budva

Analiticka kartica za period 27.02.-5.03.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 06.03.-12.03.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica od 13.03-20.03.2023 godine za CZSR Kotor

Analitička kartica od 20.03-26.03.2023 za CZSR Kotor

Analitička kartica od 27.03.-02.04.2023 za CZSR Kotor

Analiticka kartica za period 10.04.-16.04.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analitička kartica od 17.04.2023-23.04.2023. godine -CZSR Kotor

Analitička kartica 24.04.2023-30.04.2023. godine -CZSR Kotor

Analiticka kartica za period 01.05.-07.05.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 08.05.-14.05.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 15.05.-28.05.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 29.05.-04.06.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 05.06.-11.06.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 12.06.-18.06.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartica za period 19.06.-25.06.2023 za Kotor, Tivat i Budvu

Analiticka kartiza za peroid od 26.06.2023 do 2.07.2023. godine - CZSR Kotor, PJ Tivat i Pj Budva

Analiticka kartiza za peroid od 10.07.2023 do 16.07.2023. godine - CZSR Kotor, PJ Tivat i Pj Budva

 

Putni nalozi

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 

LOKALNI IZBORI BUDVA 2024.

Putni nalog 25.03.2024-31.03.2024. godine - PJ Budva.pdf

Putni nalozi 25.03.2024-07.04.2024. godine - PJ Budva.pdfpdf

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Putni nalog 16-22.01.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 16-22.01.2023. godine - PJ Budva

Putni_nalog_od_16_1_do_22_1_2023_PJ_Budva

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 23-29.01.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Tivat

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Budva

Putni nalog od 30.01-05.02.2023 Kotor

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 06.02.2023-12.02.2023. godine -PJ Tivat

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 13.02.2023-19.02.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 20.02.2023-26.02.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 27.02.2023-05.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - CZSR KOTOR

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog 06.03.2023-12.03.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 13.03.2023-19.03.2023. godine - PJ Tivat

Putni nalog za period od 13.03.-19.03.2023 za PJ Budva

Putni nalog 13.03.2023-19.03.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 20.03.2023-26.03.2023. godine -PJ Tivat

Putni nalog od 20.03.-26.03.2023 za PJ Budva

Putni nalog od 20.03.-26.03.2023 za CZSR Kotor

Putni nalog od 27.03.-02.04.2023 za CZSR Kotor

Putni nalog od 27.03.-02.04.2023 za PJ Budva

Putni nalog 10.04.2023-16.04.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 10.04.2023-16.04.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 17.04.2023-23.04.2023. godine -CZSR Kotor

Putni nalog 17.04.2023-23.04.2023. godine -PJ Budva

Putni nalog 24.04.2023-30.04.2023. godine -PJ Budva

Putni nalog 01.05.2023-7.05.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 01.05.2023-7.05.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 08.05.2023-14.05.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 08.05.2023-14.05.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 15.05.2023-28.05.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 22.05.2023-28.05.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 29.05.2023-4.06.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 29.05.2023-4.06.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 05.06.2023-11.06.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 05.06.2023-11.06.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 12.06.2023-18.06.2023. godine - PJ Budva

Putni nalog 12.06.2023-18.06.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 19.06.2023-25.06.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 26.06.2023-02.07.2023. godine - CZSR Kotor

Putni nalog 10.07.2023-16.07.2023. godine - CZSR Kotor

 

 

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva