SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad Kotor , Tivat i Budva , organizovao je Dan otvorenih vrata na temu porodičnog nasilja, sa posebnim akcentom na zabrani tjelesnog kažnjavanja djece

Promocije  Dana otvorenih vrata koje se odnose na temu ”Razvoj hraniteljstva”, sa akcentom na hraniteljstvo za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i na temu „ Nasilje u porodici“, sa posebnim akcentom na  zabranu tjelesnog kažnjavanje djece,  naš Centar je održao :

  • 28.06.2019 godine   "Danom  otvorenih vrata" i  koji su održani  u sve tri opštine, a kojima su predhodili  nastupi stručnih  radnika  Centra  na lokalnim radio stanicama Kotora, Tivta  i TV Budva.

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva