SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad Tivat, organizovao je Dan otvorenih vrata na temu porodičnog nasilja, sa posebnim akcentom na zabrani tjelesnog kažnjavanja djece

0212191 1Centar za socijalni rad Tivat, organizovao je  Dan otvorenih vrata na temu porodičnog  nasilja, sa posebnim akcentom na zabrani tjelesnog kažnjavanja djece, dana 25.11.2019. godine, u saradnji sa Opštinom Tivat, Sekretarijatom za sport, mlade i socijalna pitanja.

Okruglom stolu na temu „Pričajmo o nasilju” prisustvovali su predstavnici Uprave policije Tivat, Osnovne škole "Drago Milović" i "Branko Brinić", Muzičke škole Tivat, Internacionalne KSI škole,JU Vrtića "Bambi", Crvenog krsta Tivat, Doma zdravlja Tivat, Srednje škole "Mladost" Tivat, Kancelarije za integraciju RE populacije, Tima za socijalnu zaštitu Opštine Tivat,  kao i NVO"Udruženje žena Tivat

Rukovoditeljka Centra za socijalni rad Tivat, Silvana Mamula socijalna radnica govorila je o fenomenu porodičnog nasilja, o posljedicama koje ostavlja po članove i naglasila da se kompleksnost problema ogleda u  činjenici da se ovaj vid nasilja dešava u sredini u kojoj bi pojedinac trebalo da 0212191 2se osjeća najsigurnije.

Socijalna radnica Centra za socijalni rad Tivat, mr Željka Stevović predstavila je Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, kao i statistiku Centra za socijalni rad za proteklu godinu. Naglasila je da Protokol obavezuje sve resore da pruže žrtvi nasilja u porodici adekvatnu zaštitu i da u odnosu na ovaj problem reaguju koordinirano i efikasno.

Sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović predstavila je aktivnosti kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja je  počela 25.11.2019. godine i trajaće  do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Svim prisutnima uručen je Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva