SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Projekat „Pomoć u kući“ za stare

Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2016. godina, usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće. Otvaranjem servisa Geronto domaćice - pomoć u kući u opštini Bijelo Polje doprinijelo bi boljem kvalitetu života starih lica na ovoj teritoriji.

Projektom "Pomoć u kući" koji se u realizuje u saradnji sa UNDP-om, planirano je da se obuhvate: domaćinstva od kojih prioritet imaju ona sa jednim ili sa dva člana i to: lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište u ruralnim/seoskim područjima; lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju; samohrana lica starija od 65 godina tj. lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju; lica mlađa od 65 a starija od 60 godina, pod uslovom da su samohrana i lica sa invaliditetom; samohrana lica koja su korisnici materijalnog obezbjedjenja i oni koji su na rubu siromaštva kao i nezaposlena lica koja se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Pogledaj još novosti