SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

Centar za socijalni rad u Bijelom Polju osnovan je skupštinskom odlukom još davne 1970. godine, kao organ tadašnje lokalne uprave. Zadaci tadašnjeg Centra bili su da vrši analizu socijalnih problema, otkriva uzroke njihovih nastajanja, predlaže nadležnim organima preduzimanje mjera za njihovo rješavanje, učestvuje u pripremanju programa razvoja socijalne zaštite, vrši stručne poslove i daje predloge i mišljenja iz oblasti socijalne zaštite.

Kroz istoriju postojanja ovog Centra, zadaci i njegova uloga se mijenjala kao i njegova osnovna djelatnost. Danas se preko Centra ostvaruju osnovna prava iz socijalne zaštite i to: materijalno obezbeđenje porodice, lična invalidnina, naknada za njegu i pomoć drugog lica, smještaj u ustanovu, smještaj u drugu porodicu, zdravstvena zaštita, jednokratne novčane pomoći, dodaci za djecu, naknada po osnovu rođenja djeteta, povlastice u saobraćaju, naknada za majke sa troje i vise djece, odmor i rekreacija i sl.

U Centru za socijalni rad u Bijelom Polju trenutno je zaposleno 25 radnika od kojih je 17 sa visokom stručnom spremom.

Pogledaj još novosti