JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad Pljevlja obilježio Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, dana 28.02.2024. godine direktorica Centra za socijalni rad Pljevlja, Tamara Bajović, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović održalli su sastanak sa pedagozima osnovnih i srednjih škola.  Na sastanku je izvršena analiza aktuelnih slučajeva vršnjačkog nasilja i planirane su buduće aktivnosti koje će se realizovati s ciljem rane prevencije i intrevencije u slučajevima vršnjakog nasilja.  U toku 2023. godine Centar za socijalni rad je ukupno imao na evidenciji 70 maloljetnika koji su ispoljili neki od oblika delinkventnog ponašanja.  U svim predmetnim slučajevima postupajući stručni radnici su izradili Procjenu te u saradnji sa školama i roditeljima sačinili Planove pomoći i podrške u skladu sa kojima su preduzimane određene mjere prema maloljetnim licima i pružane usluge savjetodavnog rada, a sve u cilju usvajanja standarda i normi opštedruštveno prihvatljivog ponašanja.

Istog dana, u organizaciji JU Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, predstavnici Centra za socijalni rad, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović su učenicima I i II razreda održali radionicu na temu „Vršnjačko nasilje - prevencija i intervencija“. Tom prilikom učenike su, između ostalog, bliže upoznali sa ulogom i nadležnostima Centra za socijalni rad i motivisali da u slučaju saznanja ili sumnje na vršnjačko nasilje isto prijave. Predstavnci Centra su i pohvalili dosadašnju saradnju sa Gimnazijom čije raznovrsne preventivne aktivnosti daju rezultat u suzbijanju vršnjačkog nasilja. U vezi sa tim su posebno istakli da je najvažnija prevencija, da uvijek treba otvoreno kritikovati nasilje, edukovati djecu, nastavnike, vaspitače, roditelje, realizovati aktivnosti i manifestacije koje promovišu toleranciju, asertivnu komunikaciju i nenasilno rješavanje problema.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti