JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BAR: Sastanak predstavnika Zavoda za zapošljavanje i predstavnika Centra za socijalni rad Bar

632024 1641

Na zahtjev Centra za socijalni rad Bar, održan je sastanak u prostorijama Zavoda za zapošljavanje.

Na sastanku je predočeno da je kod ovog Centra, na evidenciji je 220 porodica korisnika pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, od čega nešto više od 150 porodica/korisnika čine radno sposobni korisnici.

Naš zajednički cilj je unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje u pružanju mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Cilj sastanka je unapređenje već postojeće, dobre saradnje, koju ostvarujemo sa  Zavodom, a  da bi zaista aktivirali pasivne građane koji su korisnici materijalnog obezbijeđenja, ali su radno aktivni i radno sposobni.

Sastanku su prisustvovali  načelnik Biroa rada Bar, Željko Rolović, Nataša Kovačević, šef Biroa rada Bar, Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pavlović Amanović, rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove i Marina Šorović, stručna radnica na materijalnim davanjima. 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti