JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : SARADNJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I DOMA UČENIKA I STUDENATA

Od strane Centra za socijalni rad Berane, a u sklopu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma, dana 05.03.2024.godine u prostorijama Doma učenika i studenata u Beranama, realizovana je radionica sa učenicima srednje škole na temu vršnjačkog nasilja. Radionica je bila koncipirana na način što su učenici imali priliku da odgledaju edukativni film na gore pomenutu temu, nadalje kroz diskusiju i roll play uloge učenici zajedno sa predavačima su imali mogućnost da na praktičnim primjerima slikovito prikažu situacije ove društvene pojave. 

Radionici su prisustvovali i uzeli učešće Marija Stanišić dipl.psiholog, Agović Lejla dipl.psiholog, Tajić Marijana dipl.spec.pedagog i Vujović Sanja dipl.socijalni radnik. Pored zaposlenih Centra za socijalni rad, na radionici su uzeli učešće i zaposleni u Domu učenika Milena Kljajić, Ljubica Račić, Gorica Babić i Plavša Đurišić.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti