SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PROJEKAT BRIGE O STARIMA OPŠTINA PLJEVLJA

njega starih lica csr pljevlja

Opština Pljevlja prije nekoliko godina pokrenula je Projekat brige o starim osobama koji je dao dobre rezultate.
Projekat je počeo kao javni rad Zavoda za zapošljavanje a potom se u njegovu realizaciju uključila i Opština. Zavod za zapošljavanje obezbjeđuje plate za dvije gerontodomaćice za pet mjeseci a ostale troškove snosi opština.
Od početka projekta uposleno je 12 gerontodomaćica koje trenutno vode brigu o 81 starom licu.
Gerontodomaćice pružaju pomoć korisnicima u obezbjeđivanju optimalnih uslova stanovanja, u održavanju lične higijene, obezbjeđivanju hrane u dogovoru sa korisnicima, briga o zdravstvenom stanju korisnika, obavljanju administrativnih poslova kao i pomoć pri aktivnostima za zadovoljenje kreativnih, socijalnih, kulturno-zabavnih i religioznih potreba.
Gerontodomaćice rade u paru i dnevno obiđu tri ili četiri korisnika, u zavisnosti od toga da li se radi o bračnom paru.
Zainteresovani mogu dostaviti zahtjev Građanskom birou.
Uslov je da je korisnik stariji od 65 godina, bez obzira na imovinsko stanje, da je pokretan i da nema psihičkih problema.

Volonteri srednje škole „17.septembar“ i CSR: Humanost civilizovanog društva očituje se brigom za stare, nemoćne i bolesne tj. za one koji su u granicama svojih mogućnosti nekada stvarali vrijednosti koje danas uživaju mlađi od njih. Pomažući starim, bolesnim i nemoćnim, i naš život činimo bogatijim. Većina starih ljudi reći će da im je i stisak ruke dovoljan da shvate da nisu sami, da vrijedi živjeti i boriti se i da se nakon toga osjećaju sigurnije i ponosnije. Poneseni humanom idejom da pruže ruku onima kojima je pomoć i razumijevanje najpotrebnije, mnogi ljudi volonterskim radom pomažu starijim osobama, njihovim porodicama i društvenoj zajednici da „treće doba“ bude sadržajnije i kvalitetnije.
Primjer ove vrste volonterizma su učenici Srednje mješovite škole „17.septembar“ u Žabljaku, koji u saradnji sa Centrom za socijalni rad organizuju akcije posjeta i pomoći u kući svojim starim sugrađanima. Akciju su nazvali jednostavno „Moje poštovanje“, a ogleda se u povremenom pospremanju stanova i kuća starijim sugrađanima, nabavci namirnica i lijekova, čišćenjem snijega, pomaganjem u pripremanju ogreva, a često i druženjem kroz zajedničko gledanje tv programa ili čitanjem neke knjige. Volonteri sa starijima izađu u šetnju, a po potrebi im pomognu da odu kod ljekara. Za novogodišnje i božićne praznike volonteri takođe posjećuju starije i donesu im skromne poklone.

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak u saradnji sa UNDP-om realizuje projekat ”Pomoć u kući za stare”

pomoc u kuci za stare csr pljevlja

Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak u saradnji sa UNDP-om je počeo sa realizacijom projekta “Pomoć u kući za stara lica” 11.04.2016.godine i trajaće devet mjeseci.
Ovom uslugom planirano je da se obuhvate: domaćinstva od kojih prioritet imaju oni sa jednim članom ili sa dva članai to: lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište u prigradskom I gradskom području; lica starija od 65 godina koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi; samohrana starija lica od 65 godina koja nemaju srodnike koji sup o zakonu dužni da se o njima staraju; lica mlađa od 65 a starija od 60 godina, pod uslovom da su samohrana i lica sa invaliditetom; samohrana lica korisnici MO I oni koji sun a rubu siromaštva kao i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Cjelovita organizovana društvena briga i posvjećenost starim i bolesnim licima kroz ovaj program obuhvata usluge:
- Sređivanje i čišćenje stana,
- kupovina namirnica,
- pomoć pri kretanju,
- odvođenje starijih lica ljekaru,
- briga o nabavci lijekova
- usluge održavanja
- poslovi izvan kuće
- priprema obroka
Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak identifikovao je 120 osoba kojima je pomoć u kući najneophodnija. Za 100 korisnika u opštini Pljevlja usluge će pružati 10 gerontodomaćica dok u opštini Žabljak usluge za 20 korisnika pruža 2 gerontodomaćice.
Projektom rukovode stručna lica, 2 koordinatora i to jedan za opštinu Pljevlja i jedan za opštinu Žabljak, koji pružaju podršku gerontodomaćicama kako bi njihov rad bio kvalitetniji.

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak