SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

„16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA“

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak,  i ove godine, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a  u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“  sprovodi niz aktivnosti koje se  između ostalog odnose na  informisanje  institucija  o mjerama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja i značaja primjene novog Protokola.  

Psiholog Centra  Marinko Vujanović i soc. radnica Danka Grbović su danas učenicima i profesorima Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja održali  informativno/edukativno predavanje sa porukom „ZAUSTAVIMO NASILJE“.  Prisutni su bili informisani o fenomenu nasilja u porodici, načinima i mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja. Takođe,  podjeljeni su im određeni prilozi iz Protokola sa jasnim uputstvima koja se odnose na prijavu i prepoznavanje nasilja.

Direktorica Centra, Branka Danilović je istakla da je kroz ovu kampanju cilj Centra da  se nasilje prijavljuje,  da zaposleni u svim institucijama, a posebno u školama, u potpunosti primjenjuju novi Protokol.  Kroz održana  predavanja posebno su stavili akcenat na novi   Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.  Pomenuti protokol je potpisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, zdravstva, unutrašnjih poslova, Vrhovni sud, Vrhovno tužilaštvo i druge institucije koje se bave zaštitom žrtava nasilja. Protokolom  se usaglašava  multidisciplinarni rad sa preuzetim obavezama iz Istanbulske konvencije i unapređuje se među-institucionalno postupanje, praktičan je za primjenu i što je najvažnije osigurava brzu i efikasnu zaštitu žrtava.

Pored Gimnazije u toku su posjete i ostalim vaspitno/obrazovnim ustanovama na nivou opštine Pljevlja. Sjutra je već planirana posjeta predstvanika Centra za socijalni rad osnovoj školi na Srdanovom grobu i Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima.  Direktorica Centra je istakla da imaju namejru da do  kraja kampanje posjete  što već broj škola, kako bi s jedno strane djelovali edukativno na djecu i nastavnike,  a s druge strane i preventivno.

Na kraju, predstavnici Centra su istakli da su  svi građani dužni prijaviti nasilje,  a da žrtve treba da progovore o nasilju kako bi dobile adekvatnu pomoć i podršku.  

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak