SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Putni nalozi

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.GODINA

Putni nalozi za period 17.01-22.01.2023. godine.

Putni nalozi za period 23.01-29.01.2023. godine.

Putni nalozi za period 30.01-06.02.2023. godine.

Putni nalozi za period 06.02-12.02.2023. godine.

Putni nalozi za period 13.02-19.02.2023. godine.

Putni nalozi za period 20.02-26.02.2023. godine.

Putni nalozi za period 27.02-05.03.2023. godine.

Putni nalozi za period 06.03-12.03.2023. godine.

Putni nalozi za period 13.03-19.03.2023. godine.

Putni nalozi za period 20.03-26.03.2023. godine.

Putni nalozi za period 27.03-02.04.2023. godine.

Putni nalozi za period 03.04-09.04.2023. godine.

Putni nalozi za period 10.04-16.04.2023. godine.

Putni nalozi za period 17.04-23.04.2023. godine.

Putni nalozi za period 24.04-28.04.2023. godine.

Putni nalozi za period 29.04-07.05.2023. godine.

Putni nalozi za period 08.05-14.05.2023. godine.

Putni nalozi za period 15.05-19.05.2023. godine.

Putni nalozi za period 20.05-28.05.2023. godine.

Putni nalozi za period 20.05-28.05.2023. godine. ODLUKA

Putni nalozi za period 29.05-04.06.2023. godine.

Putni nalozi za period 05.06-11.06.2023. godine.

Putni nalozi za period 12.06-18.06.2023. godine.

Putni nalozi za period 19.06-25.06.2023. godine.

Putni nalozi za period 26.06-02.07.2023. godine.

Putni nalozi za period 03.07-09.07.2023. godine.

Putni nalozi za period 10.07-16.07.2023. godine.
 

 

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak