SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad Danilovgrad

Dnevni boravak za stare u Danilovgradu i Spužu

JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, 02. decembra 2015. godine otvorila je Dnevni boravak za stare u Danilovgradu, a 19. februara 2016. godine, Dnevni boravak za stare u Spužu. Cilj usluge koja će se pružati, u prostoru od oko 70 m², je da omogući starim licima pomoć u ostvarivanju socijalno-zaštitnih prava, druženje, organizovanje sportskih i kulturnih dešavanja, organizovanje društvenih igara, korišćenje biblioteke i dnevne štampe, psihosocijalnu podršku, pružanje manjih medicinskih usluga. Navedene usluge korisnici mogu koristiti radnim danima u periodu od 08h do 16h.

Sporazumom o saradnji između Centra za socijalni rad, Fonda PIO, JZU Dom zdravlja “Dimitrije Dika Marsenić” i Udruženja penzionera Danilovgrad, jednom mjesečno u Dnevnom boravku u Danilovgradu, odnosno jednom u dva mjeseca u Dnevnom boravku za stare u Spužu, održavaju se radionice i predavanje na različitim temama, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite penzionera, gdje će na taj način penzioneri biti u mogućnosti da na kvalitetniji način rješavaju pitanja zdravstvene zaštite.

 

Fotografije Dnevnog boravka za stare u Danilovgradu

 

Fotografije Dnevnog boravka u Spužu

 

Stanovanje uz podršku

U cilju adekvatnije zaštite djece bez roditeljskog staranja, za djecu koja su bila smještena u JU Dječji dom „Mladost“ - Bijela, adaptiran je stan u Spužu.

 

Časovi engleskog jezika

JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, djeci korisnicima materijalnog obezbjeđenja, omogućava besplatno pohađanje časova engleskog jezika, subotom od 09h.

Pogledaj još novosti - Danilovgrad