SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Projekti Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad

Projekat „Pomoć u kući“ za stare

Od aprila 2016. godine, u saradnji sa UNDP-om, Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad realizuje projekat ,,Pomoć u kući’’. Ciljna grupa ovog programa su lica starija od 65 godina koja žive u samačkom domaćinstvu ili se porodica slabije brine o njima, a nalaze se u stanju materijalne i socijalne potrebe i lošeg su zdravstvenog stanja.Otvaranjem servisa “Geronto domaćice - pomoć u kući” znatno se doprinosi bi boljem kvalitetu života starih lica na ovim teritorijama.

 

Projekat izgradnje Gradskog vešeraja u Danilovgradu

Projektom „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje gradskog vešeraja“ predviđeno je povećanje socijalne inkluzije i zaposlenosti osoba sa invaliditetom, kroz uvođenje potpuno nove vrste socijalnog servisa u Danilovgradu.

Ciljne grupe identifikovane projektom čine: nezaposlena lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad (55 osoba), JU Centar za socijalni rad za glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i Opštinu Danilovgrad, Opština Danilovgrad i Privredni subjekti (402 subjekta).

Ključne grupe aktivnosti u implementaciji projekta su: upravljanje projektom; adaptacija prostora i omogućavanje neophodnih tehničkih uslova za rad osoba sa invaliditetom; nabavka opreme i opremanje prostora; sprovođenje praktične obuke osoba sa invaliditetom za rad u gradskom vešeraju; praktičan rad u vešeraju; promocija projekta; izrada i distribucija promotivnih flajera; promocija putem društvenih mreža; potpisivanje memoranduma o saradnji sa pravnim licima.

Projekat će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, odnosno stvaranju uslova za zapošljavanje lica sa invaliditetom, radi smanjenja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti ovih lica. Krajnji rezultat projekta će imati za efekat opšte poboljšanje uslova života lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Danilovgrad.

Kroz radno osposobljavanje 6 osoba sa invaliditetom i zapošljavanje 3 osobe sa invaliditetom, doprinijeće se ostvarenju specifičnog cilja ovog poziva: „Povećanje zapošljivosti, prilagodljivosti na tržištu rada i zapošljavanje lica sa invaliditetom“. Tokom praktične obuke za rad, 6 osoba sa invaliditetom će steći potrebna znanja i vještine za rad u vešeraju, što će doprinijeti podizanju njihovih radnih kapaciteta i mogućnosti zaposlenja u ovoj djelatnosti. Takođe, kroz zapošljavanje 3 osobe sa invaliditetom, doprinijeće se smanjenju nezaposlenosti ovih lica, kao i obezbjeđenju stabilnih izvora prihoda i uključenje u radne i društvene procese.

 

Projekat izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, šef kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru Benžamin Perks i predstavnici UNDP-a za Crnu Goru obilježili su 16.04.2016. godine, početak radova na rekonstrukciji objekta za potrebe Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštini Danilovgrad.

 

Pogledaj još novosti - Danilovgrad