JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Za jednoroditeljske porodice sada ključne informacije na jednom mjestu

IMG 20180615 130308Udruženje Roditelji izdalo je vodič Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva  , koji treba da pomogne članovima jednoroditeljskih porodica da jednom mjestu dobiju ključne informacije u vezi sa formalnim, pravnim i administrativnim procedurama koji prate proces razvoda, svim izazovima samohranog roditeljstva i usklađivanjem odnosa među bivšim partnerima, prije svega u cilju zaštite djece.

Udruženje Roditelji danas je predstavilo rezultate projekta „Podrška jednoroditeljskim porodicama i jačanje grupe za samopomoć“, kao i vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva, koji je pripremilo u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Vrhovnim sudom Crne Gore.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji, Kristina Mihailović je kazala da je poznato da je status jednoroditeljskih porodica nezavidan i da malo što kao društvo radimo da im pomognemo da se izbore sa svim izazovima koji su pred njima.

„Puno je problema sa kojima se suočavaju, počev od finansija, podrške u vaspitavanju djece, bez nekih benefita za zaposlene samohrane roditelje, zatim, naravno pitanje neplaćanje alimentacije, a uz sve to i mnogo nedoumica u primjeni postojećih propisa”, kazala je Mihailović.

Projekatom, koji je podržalo Ministarstvo finansija odnosno Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću, je i oformljena grupa vršnjačkih savjetnika, odnosno samohranih roditelja koji su edukovani da pomažu svima onima koji prolaze ili će tek da prođu kroz slične situacije i javljaju se udruženju Roditelji. Savjetnici sa članovima grupe i svim zainteresovanim roditeljima, održavaju redovne sastanke/radionice svakog drugog četvrtka u prostorijama Udruženja u Podgorici.IMG 20180615 130401

U izradu vodiča, koji je odštampan ali i dostupan u elektronskoj formi na sajtu Roditelji.me, uključeno je bilo nekoliko socijalnih radnika, psihologa, porodičnih psihoterapeuta, advokata, a stručnu pomoč je pružio i Vrhovni sud.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, kazala je da je ova institucija prepoznala značaj porazne statistike kada je u pitanju razvod braka koji u našoj državi ima trend rasta.

Ona je pojasnila da su bračni sporovi u kojima se odlučuje o izdržavanju, čuvanju, vaspitavanju djece hitni, a da se prilikom donošenja odluke sud rukovodi djetetovim najboljim interesom.

Medenica je navela da je Vodič prvi psihološko-pravni priručnik o procedurama razvoda i izazovima samohranog roditeljstva koji daje potpune, jasne i detaljne informacije o braku, porodici i razvodu, njegovoj pravnoj i psihološkoj strani sa posebnim osvrtom na institute medijacije u porodičnim sporovima, ulogu centra za posredovanje i centra za socijalni rad, obavezama suda i principima po kojima odlučuju poslijerazvodnim procedurama, procesima ali i pomoći za roditelje.

Psihološkinja u Centru za socijalni rad Marica Stijepović, kazala je da je Centar prepoznao servise Udruženja, ali i da je Udruženje prepoznalo porodice kojima je potrebna pomoć Centra i upućuje ih kod njih.

Ona smatra neophodnim da postoji neka vrsta informatora koji mogu dati roditelju koji se razvodi ili razmišlja o razvodu da se informišu ali i da bi se smanjio broj nesporazuma , koji nažalost, ponekad postoje između klijenata Centra za socijalni rad i voditelja slučaja.

Dejana Ponoš iz udruženja Roditelji je kazala da, nakon što su se prije dvije godine okupili samohrani roditelji i počeli da dijele svoja iskustva, pružaju jedni drugima savjete i podršku, shvatili su da im treba još znanja. Stoga su prošli edukaciju sa timom koji su činili psiholog, socijalni radnik i pravnik, i povezali se sa institucijama kako bi imali tačne i adekvatne odgovore.

“Od prošlog ljeta održano je preko 20 radionica sa temama prava, socijalnog rada i dječije psihologije, konflikt i stres menadžmenta”, kazala je Ponoš i pojasnila da je se većina tema odnosila na situacije u porodici koje su nastale kao posljedice razvoda jer one nose najviše izazova.

Na tim radionicama stručna lica su obučavala vršnjačke edukatore koji su kasnije to znanje prenosili ostalim članovima Grupe za podršku. Iz udruženja Roditelji su pozvali sve članove jednoroditeljskih porodica, koji imaju nedoumice posebno u toku procesa razvoda i rastanka od partnera, da ih kontaktiraju.

“Svi zajedno imamo isti cilj, da proces razvoda braka bude završen što bezbolnije, brže, kako bi se život djece što prije normalizovao i kako bi se cijela porodica što prije privikla na nove okolnosti”, istakla je Ponoš.

Ona je ukazala da razvodom prestaje bračna uloga ali ne i roditeljska, jer roditelj ostaje roditelj cijeli život.

Preuzeto sa: https://www.roditelji.me/blog/2018/06/15/za-jednoroditeljske-porodice-sada-kljucne-informacije-na-jednom-mjestu/

MILICA KOSTIĆ-STANKOVIĆ, REDOVNI PROFESOR FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA, UNIVERZITETA U BEOGRADU - ŠEF KATEDRE ZA MARKETING MENADŽMENT I ODNOSE S JAVNOŠĆU

milica kostic stankovicIskrene pohvale Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore i Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, za prepoznavanje značaja uspostavljanja i jačanja komunikacije sa svojim korisnicima i širom javnošću.


Divim se svim direktorima i radnicima socijalnih centara i ustanova, što pored svog odgovornog, posvećenog i požrtvovanog rada u socijalnom zbrinjavanju dece, bolesnih i starih, nastoje da zadovoljstvo svojih korisnika smatraju prioritetom. U visokorizičnim uslovima svog poslovanja, sa svakodnevnom izloženošću specifičnom radnom okruženju, veliku pažnju posvećuju dodatnim i vanrednim aktivnostima pozitivne komunikacije sa njima, prepuni entuzijazma, humano, donirajući svoje vreme i emocije.


Razmena znanja i iskustava sa njima je više nego dragocena.

RTCG: POVEĆANO PROSJAČANJE U LJETNJOJ SEZONI, MARIJA BABIĆ, CSR PODGORICA

RTCG Treće doba 27.05.2018.godine : Usluge u zajednici, pomoć u kući, Maja Luketić , direktorica Centra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad.

Rješenja o utvrđivanju rokova za polaganje stručnog ispita u oblasti socijlane i dječje zaštite za jun 2018. godine

 

Ovdje možete preuzeti rješenja o utvrđivanju rokova za polaganje stručnog ispita u oblasti socijlane i dječje zaštite za jun 2018. godine.:

 

 

Edukacija Racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija sa djecom i adolescentima

slika s obuke120518Dana 12. i 13. 05. u Podgorici je održana dvodnevna edukacija Racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija sa djecom i adolescentima u organizaciji TIM Centra iz Novog Sada. Cilj edukacije je sticanje osnovnih teorijskih znanja ali i praktičnih tehnika baziranih na principima racionalno-emocionalne i kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa djecom i adolescentima. Polaznici su bili u prilici da kroz različite praktične vježbe dobiju znanja o definisanju problema i strategijama koje najefikasnije vode emocionalnoj promeni kod dece i adolescenata, ali i motivisanju djeteta i porodice za promjenu. Obuku su pohađale i predstavnice Centra za socijalni rad Podgorica Valentina Miketić, Jelena Obradović i Marica Stijepović.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti