JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 24. april 2018 godine

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 24. april 2018 godine:

Rješenje o polaganju stručnog ispita.pdf

Jutarnji RTCG: Centar za socijalni rad i pomoć djeci, gošća Marija Babić, CSR Podgorica

Uloga centra za socijalni rad u slucaju razvoda braka, gost Marica Stijepović, supervizorkinja u Službi za djecu i mlade, CSR Podgorica

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 17. april 2018 godine

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 17. april 2018 godine:

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka.pdf

 

Stižu bebe, gost Marija Popović, psiholog u Centru za socijalni rad Podgorica

TV 777, Hraniteljstvo - gost Suzana Milović, dipl. soc. radnica u CSR Podgorica

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti