SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PROJEKAT “POMOĆ U KUĆI”

Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica od aprila 2016 godine, u saradnji sa UNDP-om , realizuje Projekat " pomoć u kući".

Ovom uslugom obuhvaćeni su korisnici starosne dobi iznad 65 godina I to :

- Samohrana lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sma o sebi staraju;

- Lica koja se nalaze u stanju materijalne I socijalne potrebe I lošeg su zdravstvenog stanja

- Samohrana lica koja su korisnici MO I ona koja su na rubu siromaštva.

Otvaranje servisa “Geronto domaćice –pomoć u kući ” znatno se doprinosi boljem kvalitetu života starih lica na teritorijama opština Berane,Andrijevica I Petnjica.

Projektom rukovode stručna lica-koordinatori, koji pružaju podršku gerentodomaćicama kako bi njihov rad bio što bolji i kvalitetniji.

Razvijanjem ovakvih vidova pomoći želimo obezbijediti bolju dostupnost usluga starim licima na lokalnom nivou.

Pogledaj još novosti - Berane, Andrijevica i Petnjica