SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE: DOBRA SARADNJA MJESNIH ZAJEDNICA, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I UPRAVE POLICIJE

U Beranskom Centru za socijalni rad dana 03.03.2023 godine održan je sastanak stručnih radnika Centra sa predsjednicima mjesnih zajednica na teritoriji grada. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Uprave policije CB Berane.

Bila je ovo prilika da se predsjednici mjesnih zajednica informišu o aktivnostima koje vodi Centar za socijalni rad, s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Razgovaralo se i o drugim potrebama koje građani imaju prema ovoj instituciji i mogućnosti saradnje sa mjesnim zajednicama u pribavljanju određene dokumentacije Takođe isti su imali priliku da se upoznaju sa postupanjima Uprave policije i na koji način se sa istima može ostvariti saradnja koja bi se ogledala u zaštiti interesa građana Berana.

Na sastanku je ocijenjeno da se kroz saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica može doći do što više podataka o socijalnoj strukturi porodica, na osnovu čega bi se moglo omogućiti da pomoć dobiju i one porodice koje nisu korisnici Centra, a kojima je pomoć prijeko potrebna. Oni najbolje poznaju svoje komšije, kako žive, koliko ih je u domaćinstvu, koliko ih je zaposleno, kakvo im je zdravstveno i materijalno stanje, da li posjeduju adekvatan stambeni prostor.

Centar, kao bazična ustanova socijalne i dječje zaštite, mora da ima najbolji mogući uvid u kvalitet i dostupnost usluga na teritoriji grada. A do toga možemo doći upravo saradnjom sa mjesnim zajednicama .

Na sastanku je ocijenjeno da je saradnja sa mjesnim zajednicama do sada bila dobra, te da se treba nastaviti na njenom unapređenju,češćoj organizaciji sastanaka jer je krajnji cilj kvalitenije planiranje aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kako bi se poboljšao socijalni status građana.

Na kraju predsjednici mjesnih zajednica su od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad i Uprave policije pozvani  da upoznaju  građane, komšije, prijatelje da su svi oni koji primjete pojavu nasilja  dužni da isto prijave Centru za socijalni rad ili Policijskoj stanici Berane na broj 122, odnosno na broj 067 – 602-337 broj Centra za socijalni rad, na koji je dežuran stručni radnik dostupna dvadeset četiri sata.

Pogledaj još novosti - Berane, Andrijevica i Petnjica