SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Pomoć u kući

Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje od aprila 2016 godine, u saradnji sa UNDP-om, realizuje Projekat "Pomoć u kući".
Projektom rukovode stručna lica - koordinatori, koji pružaju podršku gerentodomaćicama kako bi njihov rad bio što bolji i kvalitetniji.
Projektom je predviđeno da u Rožajama bude obuhvaćeno 80 korisnika koje obilaze 8 geronto domaćica, gdje je svaka gerontodomaćica zadužena za 10 korisnika usluga.
Ovom uslugom obuhvaćeni su korisnici starosne dobi iznad 65 godina i to:
- samohrana lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sma o sebi staraju;
- lica koja se nalaze u stanju materijalne I socijalne potrebe I lošeg su zdravstvenog stanja;
- samohrana lica koja su korisnici MO I ona koja su na rubu siromaštva.
Otvaranje servisa “Geronto domaćice –pomoć u kući” znatno se doprinosi boljem kvalitetu života starih lica na teritoriji opštine Rožaje. Razvijanjem ovakvih vidova pomoći želimo obezbijediti bolju dostupnost usluga starim licima na lokalnom nivou.

Pogledaj još novosti