SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Analiticka kartica za period od 16.01.2023. do 23.01.2023 godine.

IZVJEŠTAJ ZA KONTA 23.01.-29.01.

Izvještaj za konta 30.01 - 05.02.

Analitičke kartice 06.02-12.02.

Analiticke kartice od 13.02.2023.godine do 20.02.2023.godine.

Analitičke kartice 20.02-26.02.

Analiticka kartica za period od 27.02.2023. do 06.03.2023.godine.

ANALITICKA KARTICA 06.03.2023.

Analitička kartica za period od 13.03.2023. do 19.03.2023.godine.

Analitička kartica za period od 20.03.2023. do 26.03.2023.godine.

Analitičke kartice za period od 27.03.2023. do 02.04.2023.godine.

Analiticka kartica 03.04-09.04.2023.

Analiticka kartica 10.04-17.04.2023.

Analiticka kartica 18.04- 23.04.2023.

Analiticka kartica 24.04 -02.05.2023.

Analiticka kartica 03.05- 07.05.2023.

Analiticka kartica 08.05.-14.05.2023.

Analitička kartica 15.05.-23.05.2023.

Analiticka kartica 24.05.-28.05.2023.

Analiticka kartica 29.05.-04.06.2023.

Analiticka kartica 05.06.-11.06.2023.

Analiticka kartica 12.06.-18.06.2023.

Analiticka kartica 19.06.-25.06.2023.

Analiticka kartica 26.06.-02.07.2023.

Analiticka kartica 03.07.-09.07.2023.

Analiticka kartica 10.07.-16.07.2023.

 

 

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Putni nalozi za period od 16.01.2023. do 23.01.2023 godine.

Vozila registarskih oznaka PGMN026 i PGCG938 u periodu od 16.01.2023.godine do 23.01.2023.godine nijesu korišćena.

PUTNE LISTE 23.01-29.01.2023.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 30.01 - 05.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 06.02-12.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putni nalozi od 13.02.2023.godine do 20.02.2023.godine.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

Putne liste 20.02-26.02.

Vozilo registarskih oznaka PGCG938, za gore navedeni period nije upotrebljavano.

PUTNI NALOG 06.03.

PUTNI NALOG 06.03.2023.

Putne liste 13.03-19.03.2023.

Putni nalozi za period od 20.03.2023. do 26.03.2023.godine.

Putne liste za period od 27.03.2023. do 02.04.2023.godine.

Nalog za upotrebu sluzbenog vozila 03.04-09.04.2023.

Vozila PG CG 938 Renault Clio i PG CG L42 Dacia Sandero nijesu koristili u  periodu 03.04-09.04.2023 god

Nalog za upotrebu sluzbenog vozila 10.04-17.04.2023.

Službena vozila RENAULT CLIO PG CG 938 i Renault megan PG MN 026, nijesu koriscena u periodu 10.04.-17.04.2023.godine.

Nalog za upotrebu vozila 18-23.04.2023.

Vozila PG CG 938 Renault Clio i Renault Megan PG MN 026 nijesmo koristili u periodu 18.04-23.04.2023. god.

Nalog za upotrebu sluzbenog vozila 24.04-02.05.2023.

Vozila PG MN 142 Polo i Renault Clio PG CG 938 nijesu koriscena u periodu 24.04-02.05.2023 godine.

Nalog za upotrebu sluzbenog vozila 03.05-07.05.2023.

Sluzbena vozila Polo PG MN 142 i Renault Clio PG CG 938 nijesu bila u upotrebi u periodu od 03.05-07.05.2023 godine.

Nalog za upotrebu vozila 08-14.05.2023.

SLUZBENO VOZILO PG CG 938 NIJE KORISCENO U PERIODU OD 08-14.05.2023.GODINE.

Putni nalog 15.05-23.05.2023.

Sluzbeni automobil PG CG 938, nije koriscen u periodu od 15.05.-23.05.2023 godine.

Putni nalog od 24.05.- 28.05.2023.

Sluzbeni automobil PG CG 938, nije koriscen u periodu od 24.05.-28.05.2023 godine.

Putni nalog od 29.05.- 04.06.2023.

Sluzbeni automobili PG CG 938 i PG CG F98, nijesu korišteni u periodu od 29.05.-04.06.2023 godine.

Putni nalog od 05.06.-11.06.2023.

Sluzbeni automobili PG CG 938 i PG CG F98, nijesu korišteni u periodu od 05.06.-11.06.2023 godine.

Putni nalog od 12.06.-18.06.2023.

Službeni automobili PG CG 938 i PG MN 142, nijesu korišteni u periodu od 12.06.-18.06.2023. godine.

 

 

 

Pogledaj još novosti - Podgorica, Tuzi, Golubovci