JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dana 4. aprila 2023. godine JU  Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak je u JU OŠ “Ristan Pavlović” Pljevlja održao radionicu na temu “Vršnjačko nasilje- prevencija i intervencija”. Radionicu su vodili predstavnici Centra za socijalni rad, socijalna  radnica Lucija Zečević i psiholog Marinko Vujanović.  

Radionici su prisustvovali učenici VIII razreda.

542023 2145

JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica u saradnji sa Opštinom Berane i Centrom za kulturu Berane poziva vas na predstavu "Anastasija-hrabro je govoriti o sebi" u četvrtak 06.04.2023.godine sa početkom u 18 časova u sali Centra za kulturu Berane.

Predstava je realizovana u okviru projekta "Proaktivno uključivanje društva i pojedinaca u rad sa djecom i mladima u riziku i djecom i mladima sa problemima u ponašanju kroz format forum teatra", koji su podržale NVU Staze sa partnerskim organizacijama, NVU Djeca Crne Gore i Udruzenje Impuls kroz program „Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon Covid-19- PTSD”, a koji se finansira iz sredstava Evropska unija u Crnoj Gori.

Projekat se bavi važnom temom aktivnog uključivanja društva i pojedinaca u rad sa djecom i mladima u riziku, kao i djecom i mladima sa problemima u ponašanju, a usmjeren je na podizanje svijesti zajednice, profesionalaca i šire publike da prepoznaju da ciljna grupa koja se predstavlja projektom ima problem i da nije sama po sebi problem.

Cilj predstave “Anstasija, hrabro je govoriti o sebi“ je edukacija djece i mladih u zajednici, kao i profesionalaca i ostalih članova zajednice kroz životno predstavljanje problema djece koji se nalaze ispod ispoljenog socijalno neprilagođenog ponašanja, kršenja zakona.

Kroz prilagođeni oblik forum teatra (bez interakcije sa publikom) – lične priče djece sa problemima u ponašanju i konkretizovanje apstraktnih sadržaja vijesti o djeci iz novinskih članaka te izvoda iz stručnih i književnih tekstova, prikazani su lični problemi sa kojima se suočavaju i problemi njima bliskih osoba. Kroz više glavnih likova u scenama, sa ciljem razotkrivanja i uticaja na konkretni problem, pozorišnim jezikom ističu i osnovnu strukturu – trijadu odnosa: osoba neprijateljkog ponašanja; osoba koja je napadnuta, povrijeđena, diskriminisana, obespravljena; i osoba koja je posmatrač, pasivno podržava.

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 h, u prostorijama Centra za socijalni rad Danilovgrad, održan je međusektorski sastanak o vršnjačkom nasilju sa sledećim dnevnim redom:

 1. Međusektorska saradnja po pitanju vršnjačkog nasilja:
 • Pregled zakonodavnih regulativa i propisa
 • Procjena stepena prisustva nasilja
 • Prikupljanje predloga u cilju sprečavanja nasilja
 1. Razvoj mreže za zaštitu djece u lokalnim zajednicama
 1. Prepoznavanje i posledice vršnjačkog nasilja
 2. Preporučene aktivnosti:
 • Otkrivanje nasilja
 • Saznanje o nasilju
 • Razgovor sa djetetom
 1. Komentari i sugestije

Sastanku su prisustvovali direktor CSR Danilovgrad Nikola Anđušić, stručni radnici Centra Marija Lepović i Milena Ivanović, komandir kriminalisticke policije OB Danilovgrad Ivan Čović, direktor Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ Miloje Aranitović, direktorica OŠ „Vuko Jovović“ Danilovgrad Mirjana Keković, direktorica OŠ „Njegoš“ Spuž Tatjana Jokić i pedagog Olga Micevski, direktorica OŠ „Milosav Koljenšić“ Slap Gordana Janjušević, direktor OŠ „Blažo Mraković“ Zagarač Radovan Ristić.

Sastanak je održan na inicijativu direktora Nikole Anđušića, sa ciljem jačanja saradnje i usaglašavanja reakcija institucija na nivou Opštine, koje se naposredno suočavaju sa problemom porasta slučajeva vršnjačkog nasilja.
Predstavnici navedenih ustanova su se rado odazvali pozivu, pa je sastanak protekao u prijatnoj atmosferi i konstruktivnom razgovoru.
Razmijenjena su saznanja i iskustva povodom date problematike, predstavljeno je i dogovoreno buduće djelovanje u odnosu na datu problematiku iz domena škole, policije i Centra za socijalni rad. Razmatrani su različiti pristupi rješavanju problema, kao i razvoj mreže podrške kako žrtvi nasilja i njegovoj porodici, tako i počiniocu nasilja i njegovoj porodici.

Inicijativa je podržana od strane svih učesnika sastanka, koji su izrazili zahvalnost što su ovim putem prikupili potrebne informacije i osnažili se u zajedničkoj borbi protiv vršnjačkog nasilja, a sa ciljem dugotrajnog rješavanja problema.

2732023 1410

Dana 21.03.2023 godine na inicijativu Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica u prostorijama Opštine Berane održan je sastanak predstavnika Opštine Berane, Centra za socijalni rad, Osnovnih škola, Uprave policije i Doma učenika. Tema ovog sastanka bila je vršnjačko nasilje i umrežavanje nadležnih institucija radi rješavanja istog i sprečavanja daljeg širenja.

Tokom sastanka nakon konstruktivne diskusije i aktivnog učešća svih prisutnih kao glavni zaključci navedeni su da je u narednom periodu potrebno realizovati edukativne radionice sa roditeljima i djecom  na temu vršnjačkog nasilja, sprovesti kampanju na nivou lokalne zajednice u cilju boljeg upoznavanja građana i djece šta je vršnjako nasilje, njegove posledice, kome i kada se treba obratiti za pomoć, oformiti međuinstitucionalnu radnu grupu na nivou Opštine sa ciljem umrežavanja i zajedničkog djelovanja.

Istaknut je značaj Nacionalme SOS dječje linije 116-111 koji je dostupan 24h svakim danom i koji služi za pomoč i podršku djeci.

Direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, gospodin Petar Pajković naveo je da će stručni radnici Centra aktivno kao i do sada nastaviti saradnju  sa nadležnim institucijama  kako bi zajedno dali doprinos u sprečavanju i širenju vršnjačkog nasilja. Pružiće se puna podrška, sa ciljem na preventivnom radu kako ne bi dolazilo do situacija da jedno dijete bude povrijeđeno, omalovažavano i osjećalo se nesigurno u školskom okruženje. Svako dijete je zlata vrijedno jer oni su naša budućnost i naša snaga.

Predsjednik Opštine Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić istakli su da će Opština pružiti punu podršku u preveciji u borbi protiv vršnjačkog nasilja i da smo svi u sistemu odgovorni i da u okviru svojih nadležnosti moramo pružiti maksimum kako bi se svakom djetetu omogućilo sigurno i bezbjedno okruženje.

Direktori i predstavnici škola su istakli da će učiniti sve da se njihovi učenici osjećaju sigurno u školi, te da će nakon analize trenutne situacije na nivou svojih škola preduzeti dalje aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju socijalnih vještina kod učenika.

Uprava policije će pružiti podršku školama, te sarađivati sa nadležnim instuticijama kako bi se nasilje pravovremeno otkrilo i sankcionisalo.

Dana 16.03.2023 godine u Gimnaziji "Panto Mališić" Debatni klub škole realizovao debatu na tezu:

Ovaj dom smatra da je sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori na visokom nivou.

Ova debate realizovana je u saradnji  Centra za socijalni rad Berane I Gimnazije “ Panto Mališić “ i bila je to prilika da svi prisutni čuju konstruktivna mišljenja mladih ljudi o tome šta u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori ne funkcioniše, šta je dobro, a šta treba učiniti da bi se taj sistem nadogradio i doveo do željenog nivoa.

Debateri su pokazali izuzetnu pripremljenost, uvjerljivost i odlične retoričke sposobnosti i sve potkrijepili adekvatnim argumentima i primjerima.

Tim propozicije činili su:

Milica Đurković,

Aleksa Janičić

i Momčilo Lončar,

a tim opozicije:

Sofija Laban,

Hana Ljuca,

i Maša Milićević.

Sudijski panel u sastavu: Sreten Lutovac, Mila Barjaktarović Jelić i Marko Radojević, jednoglasno je donio odluku da je pobjedu u ovoj debati odnio tim opozicije obrazloživši odluku time da tim propozicije jeste dokazao da sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori funkcioniše ali da nije uspio da dokaže da je ta funkcionalnost na visokom nivou.

Debati su osim učenika, profesora i direktora Gimnazije Dragana Bubanje, direktora Centra za socijalni rad, Petar Pajković, zaposlenih u Centru prisustvovali i  direktori osnovnih škola iz Berana, predstavnici medija, NVO, kao i drugih institucija uključenih u sistem socijalne zaštite i tako na najbolji način učinili da se na širem planu čuje glas mladih ljudi o ovom važnom pitanju.

Po završetku debete, učesnicima je uručen simboličan poklon ispred Centra za socijalni rad a pobjednicima debate,  sponzog restoran “Monte Karlo“ obezbjedio je ručak u svom lokalu. 

Dana 21. marta 2023. godine JU  Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak je realizovao radionicu na temu “Vršnjačko nasilje- međuinstitucionalna saradnja, prevencija i intervencija”. Radionicu su vodili predstavnici Centra za socijalni rad: psiholog Marinko Vujanović, soc. radnice Lucija Zečević i Jelena Anđelić.

Radionica je bila usmjerena na međuinstitucionalnu saradnju, prevenciju i intervenciju kada je riječ o maloljetničkoj delinkvenciji odnosno o vršnjačkom nasilju. Iz Centra su posebno istakli da je bitno da sve relevantne institucije budu uključene u rješavanju ovog problema i u vezi sa tim na radionici su prisustvovali: pedagozi svih gradskih skola, pedagozi i nastavnici JU  Srednje stručne škole i Gimnazije “Tanasije Pejatović”, predstavnici dvije seoske škole JU OŠ Mihajlo Žugić- Odžak i JU OŠ “Radoje Tošić”- Srdanov Grob,  kao i predstavnici Centra za mentalno zdravlje, Opšte bolnice i Uprave policije odnosno inspektori koji rade na liniji maloljetničke  delinkvencije. Učesnicima je omogućeno da interaktivno učestvuju i kroz određene radionice prezentuju ulogu i nadležnost institucije iz koje dolaze.

Takođe, u skladu sa Planom preventivnog  djelovanja Centra za socijalni rad,  u narednim periodu, u saradnji sa skolama  Centar je planirao  da se održe određene radionice  učenicima i njihovim roditeljima  s ciljem podizanja svijesti o pravnim, psihosocijalnim, zdravstvenim i drugim posledicama koje nasilje ima kako za žrtvu tako i za počinioca. 

međunarodni dan socijalnog rada

Danas se obilježava Međunarodni dan socijalnog rada. Tim povodom, za Radio Bar i Bar Info, govorile su direktorica Centra za socijalni rad Bar, Biljana Pajović, voditeljka slučaja u Centru za socijalni rad Bar, Jadranka Dragović i socijalna radnica u Domu zdravlja Bar, Jelena Čejović.

“Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 21. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada, ovaj dan se obilježava svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta”, objašnjava direktorica barskog Centra za socijalni rad, Biljana Pajović. 

Ona podsjeća da je „humanost na djelu“ sinonim za socijalni rad. Humanost  ili čovječnost je, kako navodi, aktivan odnos prema ljudskim vrijednostima, posebno prema drugim ljudima. Humanost posebno podrazumijeva brigu prema ljudima koji nijesu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe.

“Socijalni rad, osim što je praktična, priznat je i kao naučna disciplina. Iako je kao naučna disciplina relativno mlada (od kraja 19. vijeka) ljudska težnja za opštim blagostanjem i dobročinstvom, kao jezgro socijalnog rada, stara je koliko i ljudski rod. Bitna odlika profesionalnog socijalnog rada jeste i njegova multidisciplinarna naučna zasnovanost. Socijalni radnici pomažu ljudima da se suoče sa mnogim izazovima, mogu da utiču da se život čovjeka promijeni iz korijena”, navodi Pajović.

Opširnije...