SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 5. novembra 2015. godine, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad, kojom je utvrđena nova organizacija centara za socijalni rad. Navedenom Odlukom organizovana je JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, kao poseban centar, u cilju postizanja veće efikasnosti u radu i pružanja građanima Opštine Danilovgrad kvalitetnijeg pristupa pravima iz socijalne i dječje zaštite.

JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, otvorena je 2. decembara 2015. godine, koja je do tada poslovala pod okriljem JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad.

JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad je sagrađena u skladu sa savremenim standardima koji će omogućiti pružanje kvalitetnih usluga najugroženijim građanima opštine Danilovgrad, uz uvažavanje posebnosti svakog korisnika.

Pogledaj još novosti - Danilovgrad