SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

Na osnovu člana 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 3/20 i 38/20. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičkih kartica našeg računa:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.GODINA

 

Analitčke kartice računa CSR HN period od 16.01.2023.g. do 22.01.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 23.01.2023.g do 29.01.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR HN period od 30012023 do 05022023.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.02.2023 do 12.022.023.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi period od 13.02.2023.g. do 19.02.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 20.02.2023.g. do 26.02.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi period od 27.02.2023.g do 05.03.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR Herceg Novi za period od 06.03.2023.g. do 12.03.2023.g.

Analitčke kartice računa CSR HERCEG NOVI za period od 13.03.2023.g. do 19.03.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 20.03.2023 do 26.03.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 27.03.2023.g. do 02.04.2023.g.

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2023. GODINE

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 03.04.2023.g. do 09.04.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 10.04.2023.g. do 17.04.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 18.04.2023.g. do 23.04.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.04.2023.g. do 02.05.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 03.05.2023.g, do 07.05.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 08.05.2023.g. do 14.05.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 15.05.2023.g. do 23.05.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 24.05.2023.g. do 28.05.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 29.05.2023.g. do 04.06.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 05.06.2023.g. do 11.06.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 12.06.2023.g. do 18.06.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 19.06.2023.g. do 25.06.2023.g.

Anatlitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 26.06.2023.g do 02.07.2023.g.

Analitičke kartice računa CSR Herceg Novi za period 03.07.2023.g. do 11.07.2023.g.

 

Putni nalozi

Na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.CG" broj 3/20 i 38/2020) objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.GODINA

 

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 16.01.2023.g-22.01.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 23.01.2023.g.-29.01.2023.g.

Putni nalozi za službena vozila period 30012023 do 05022023.

Putni nalozi za uptavljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 06.02.2023-12.02.2023.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 13.02.2023.g.-19.02.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 20.02.2023.g-26.02.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 27.02.2023.g.-05.03.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 06.03.2023.g.-12.03.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vouilom CSR Herceg Novi za period 13.03.2023-19.03.2023.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 20.03.2023- 26.03.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 27.03.2023.g.-02.04.2023.g.

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2023. GODINE

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 03.04.2023.g.-09.04.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 10.04.2023.g.-17.04.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 18.04.2023.g.-23.04.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 24.04.2023.g.-02.05.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 03.05.2023.g.-07.05.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 08.05.2023.g.-14.05.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 15.05.2023.g.-23.05.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 24.05.2023.g.-28.05.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 29.05.2023.g.-04.06.2023.g.

Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima CSR Herceg Novi za period 05.06.2023.g.-11.06.2023.g.

 

 

 

crveni telefonDEŽURNI TELEFON ZA NEODLOŽNE INTERVENCIJE

069/303-561

plavi telefonDEŽURNI TELEFON ZA POTVRDE

069/232-888

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti - Herceg Novi