SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

Javna ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje, smještena je u naselju Bajice na Cetinju. Riječ je o servisu koji omogućava zaštitu djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, utemeljenom na holističkom i integralnom pristupu. Korisnicima servisa na raspolaganju je cjelokupna dnevna usluga, počev od socijalizacije u okviru redovnog dnevnog boravka, preko njege, rehabilitacije, slobodnih aktivnosti, podrške, sve do savjetovanja roditelja. Korisničko pravo imaju djeca i mladi uzrasta od 6 do 27 godina, koja nijesu u mogućnosti da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja.
Ustanova raspolaže sa efikasnom kadrovskom strukturom, koja je neophodna u radu sa djecom i omladinom sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U prostornom ambijentu urađenom po najsavremenijim standardima sprovodi se rad u petodnevnoj radnoj nedjelji od 08h do 16h.

MISIJA

 • Da djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem.
 • Da dostignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti.
 • Da im na raspolaganju bude odgovarajuća fizička i medicinska njega, rehabilitacija i dnevne usluge.
 • Da im bude omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara, u skladu sa sopstvenim izborom.
 • Da im bude omogućeno da u što većoj mjeri žive nezavisnije i da učestvuju u društvenom životu u okviru njihove zajednice.
 • Djeca i mladi biće uključeni u aktivnosti zahvaljući kojima će biti unaprijeđena njihova socijalizacija i integracija u društvenu zajednicu. Te aktivnosti biće sprovođene kroz organizaciju druženja, izleta, ekskurzija, posjeta različitim ustanovama, ljetovanja, zimovanja, takmičenja, učešća na što većem broju kulturnih i drugih manifestacija.

USLUGE DNEVNOG CENTRA CETINJE

 • Dnevni boravak za sve korisnike
 • Socijalizacija
 • Osmočasovna njega
 • Dva obroka u toku dana
 • Besplatan prevoz
 • Osnovni fizikalni tretmani
 • Elementarni obrazovni rad
 • Društvena i profesionalna aktivacija
 • Edukacija roditelja

Pogledaj još novosti - Prijestonica Cetinje