SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONICU CETINJE ODRŽALA RADIONICU ZA RODITELJE

Stručni radnici JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje održali su radionicu na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”, dana 26.12.2023. godine u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju na Cetinju. Imajući u vidu činjenicu da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, te da se pri sprečavanju i prevenciji istog, značajno treba fokusirati na saradnju sa porodicom, u kojoj dijete stiče temeljne vrijednosti i usvaja dominantne obrasce ponašanja, radionica je bila namijenjena roditeljima djece predškolskog i školskog uzrasta.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

Predavanje je obuhvatalo tri tematske cjeline, i to: vršnjačko nasilje (oblici, uzroci, posljedice), adekvatno vršenje roditeljskog prava (rana iskustva, traume, društveni kontekst, principi pozitivnog roditeljstva) i odredbe Porodičnog zakona (prava djece, prava i dužnosti roditelja, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta). Takođe, roditelji su upoznati sa ulogom i nadležnostima centara za socijalni rad u slučajevima vršnjačkog nasilja, kao i sa funkcionisanjem Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

Radionica je bila interaktivnog tipa. Roditelji su pokazali izuzetnu zainteresovanost za temu, kao i za dalju saradnju sa stručnim radnicima Centra. Dijelili su svoja iskustva i dileme, i u okviru prijatne atmosfere su imali mogućnost da dobiju smjernice i odgovore na konkretna pitanja.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

 

Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

milica 1024x600 1Milica Krivokapić

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici konstatovao je brojne izazove, a između ostalog narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protokola koji postoje u školama – kazala je za Radio Cetinje rukovoditeljka Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, psihološkinja Milica Krivokapić.

Podsjetimo, Memorandum o saradnji lokalnih institucija i organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je u junu 2023. godine. Shodno istom, formiran je Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje. Tim povodom razgovarali smo sa rukovoditeljkom Lokanog tima, Milicom Krivokapić.

RTV Cetinje: Kako tim funkcioniše i u kom pravcu su usmjerene aktivnosti?

Krivokapić: Članovi tima su svjesni da je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, te je svako ponaosob na početku rada izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema. Članovi Tima sastaju se minimum jednom mjesečno i tom prilikom rade na osmišljavanju aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sagledavajući ovaj problem holistički, dato je mnoštvo konstruktivnih, preciznih i konkretnih predloga za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca. Naime, utvrđeno je da je za početak neophodno izvršiti istraživanje, koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se napravio realan uvid u prisustvo ove problematike. Sada se radi na kreiranju adekvatnog upitnika koji bi se sprovodio, kada se steknu uslovi za realizaciju istraživanja.
Utvrđeno je da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, kako bi na adekvatan i dovoljno stručan i profesionalan način adekvatno pomogli djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.
U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, kao i za djecu, i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.

RTV Cetinje: Da li su uočeni neki izazovi koji postoje u društvu, a koji mogu uticati na pojavu i porast vršnjačkog nasilja u Prijestonici?

Krivokapić: Konstatovani su izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na: narušeno poverenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedoslijedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja.

RTV Cetinje: Da li su do sada realizovane i neke konkretne aktivnosti povodom pojave vršnjačkog nasilja?

Krivokapić: Početkom novembra, na inicijativu Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, održan je sastanak sa direktorima škola na Cetinju, kome su se samo odazvali direktorica JU Gimnazija Cetinje i direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, iako su bili pozvani direktori svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Cetinje. Direktorima je ukazano na to koliko je značajno da nastavnici koji su u svakodnevnom kontaktu sa djecom budu senzibilisani, pogotovo kada je u pitanju tema vršnjačkog nasilja ili nasilnog ponašanja. Vrlo precizno su upoznati sa nadležnostima Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti u slučajevima vršnjačkog nasilja i izražena je spremnost i otvorenost za zajedničku saradnju u pogledu preventivnih aktivnosti, koje bi mogle doprinijeti smanjenju ove pojave.
Osim toga, učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ pripremili su Izložbu đačkih radova na temu nasilja.

RTV Cetinje: Šta je sljedeći korak koji ste planirali?

Krivokapić: Iako su prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji bili uključeni predstavnici Savjeta roditelja (vrtića i osnovnih škola), nažalost, na do sada održanim sastancima uglavnom su odsustvovali i nijesu se uključivali u planiranje bilo kojih aktivnosti. Neminovno je da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, ali najznačajniji uticaj na djecu može ostvariti njihova porodica, a posebno roditelji. Zaista se predstavnici institucija/organizacija, koji se žele ozbiljno baviti ovom problematikom i to na potpuno dobrovoljnoj osnovi (dakle, bez ikakve novčane nadoknade) suočavaju sa posebnim poteškoćama, ukoliko ne mogu računati na saradnju sa roditeljima djece zbog kojih sve zapravo i radimo. S tim u vezi, mogu da najavim i radionicu namijenjenu roditeljima, koja će biti održana danas i to na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”.

Preuzeto sa: Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA

Nasilje u porodici jedan je od najpodmuklijih oblika nasilja nad ženama. Ono se događa u svim društvenim slojevima, bez obzira na godine starosti, tokom svih godišnjih doba i akcenat na podršku ženama i njihovom pravu na zaštitu treba biti stalno prisutna, a ne samo tokom “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Nasiljem se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno. Žrtva nasilja ima pravo na psiho-socijalnu i pravnu pomoć, socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, zajedno sa jednim od najpoznatijih i najpriznatijih crnogorskih rukometaša, Milošem Vujovićem, želi podsjetiti sve žene na njihovu vrijednost, kao i na pravo na sistem podrške koji im pripada.

 Da podsjetimo, nasilje možete prijaviti putem sljedećih brojeva telefona:

  • 122 – Policija; 
  • 080 111 111 - Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici:
  • 19977 – Jedinstvena besplatna info linija centara za socijalni rad

Potpisan Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje

csr cetinje 1U cilju poboljšanja prava i položaja djece u prvim godinama života, kroz promociju i podšku dječijem razvoju, potpisan je Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje.

Na inicijativu UNICEF-a u Crnoj Gori, protokol je potpisan između Prijestonice Cetinje, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU „Zagorka Ivanović“, JU Centar za socijalni rad Cetinje i JU Centar za dnevni boravak Cetinje.

Ovim protokolom pomenute institucije su se saglasile da će se međusobno podržavati u promovisanju ostvarivanja prava djeteta na optimalan rani razvoj, u praćenju broja i razvojnih ishoda djeteta, unapređenju razvoja i položaja djece u ranom djetinjstvu kroz stručne, savjetodavne i operativne aktivnosti koje obavljaju u svojim ustanovama, a u saradnji sa drugim relevantnim akterima u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne i dječije zaštite.

Protokol stavlja naglasak na podršku roditeljima u stimulaciji razvoja i ranog učenja, na rano prepoznavanje djece sa prisutnim razvojnim rizicima i sa smetanja u razvoju, kao i na djecu iz porodica koje žive u različitim socijalno-ekonomskim okolnostima koje mogu nositi udružene rizike po razvoj djeteta.

Prioriteti saradnje podrazumijevaće međusobno informisanje, zajedničko pribavljanje podataka, zajedničko učešće u donošenju odluka u vezi sa strateškim pravcima lokalne samouprave u zaštiti djece, planiranje aktivnosti, promovisanje rezultata saradnje i drugo.

Protokol odražava razumijevanje i sporazum strana o međusobnoj saradnji na postizanju ciljeva određenih u Lokalnom akcionom planu socijalne i dječije zaštite za Prijestonicu Cetinje (2022-2026), Strategiji o ranom razvoju djeteta (2023-2027), Konvenciji UN o pravima djeteta, Generalnom komentaru Komiteta za prava djeteta o realizaciji prava djeteta u ranom djetinjstvu iz 2006. godine, kao i odgovarajućim strateškim dokumentima i zakonima Crne Gore koji se odnose na zaštitu prava djeteta.

Održan prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

IMG 4061 1024x768

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja

Prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju održan je danas u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Na sastanku koji je trajao nekoliko sati, članovi Tima detaljno su analizirali pojavu vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje.

Prisutni su dali brojne konstruktivne i konkretne predloge za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca.

 

22 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja će inicirati različite aktivnosti, poput Dana otvorenih vrata, prilikom kojih bi učenici mogli da u direktonom kontaktu sa predstavnicima lokalnih institucija (Centar za socijalni rad, Policija, Dom zdravlja…) potraže i dobju podršku i pomoć za rješavanje problema koji imaju – kazala je psihološkinja Milica Krivokapić, koja je u ime Centra za socijlni rad Prijestonice Cetinje pokrenula formiranje Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u našem gradu.

Članovi tima su se usaglasili da je neophodno izvršiti istraživanje koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se stekla realna slika o ovoj problematici – kazala je ona.

Krivokapić ističe da je na današnjem sastanku utvrđeno da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, da bi se prema njenim riječima, na dovoljno stručan i profesionalan način pomoglo djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.

Konstatovani su i izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na narušeno povjerenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja – rekla je Krivokapić.

 

371788401 1406109626604312 7701585215170486392 n 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

 Ona je navela da su članovi tima svjesni kako je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, naglašavajući da je svako ponaosob izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema.

U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, djecu, kao i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu. Rad Lokalnog tima biće apsolutno transparentan kroz izvještavanja, intervjue i gostovanja na RTV Cetinje – kazala je Krivokapić, podsjetivši da je ovo prvi Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja ovog tipa u Crnoj Gori, te da za cilj ima da kroz svoje aktivno djelovanje i praksu bude primjer i ostalim gradovima u Crnoj Gori.

 371809773 674793851217357 4402466837330214845 n 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

Shodno prethodno potpisanom Memorandumu o saradnji lokalnih institucija/organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja, sastanku su prisustvovali predstavnici: JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU „Zagorka Ivanović“, OŠ „Njegoš“, OŠ „Lovćenski partizanski odred“, OŠ „Šunjo Pešikan“, JU Srednja stručna škola Cetinje, JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje,  D.O.O. Agencija za razvoj i podršku poslovanju, RTV Cetinje, Savjeta roditelja JPU „Zagorka Ivanović“, kao i NVO „Aktivna zona“.

Prema riječima psihološkinje Krivokapić, sastanku se nijesu odazvali predstavnici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Prijestonice Cetinje, OŠ „Boro Vukmirović“, cetinjske Gimnazije, kao ni predstavnici Savjeta roditelja OŠ „Njegoš“ i OŠ „Lovćenski partizanski odred“.

Preuzeto sa: Održan prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

Saradnjom protiv vršnjačkog nasilja

762023 1245

Memorandum o saradnji lokalnih institucija/organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je danas u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju (Biznis centar).

Svjesni činjenice da se u Cetinju, kao i na nivou cijele države, u posljednje vrijeme produbio problem vršnjačkog nasilja, kao važne institucije/organizacije, za ovaj široko rasprostranjeni društveni problem svi zajedno snosimo dio odgovornosti. Svako dijete zaslužuje sigurno, bezbjedno i stabilno okruženje, i u cilju obezbjeđivanja istog, JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je prepoznala značaj potpisivanja memoranduma o saradnji svih relevantnih institucija/organizacija na lokalnom nivou, a u vezi sa prevencijom i suzbijanjem vršnjačkog nasilja – stoji u Memorandumu

Prepoznajući potrebu i zajednički interes za intenzivnijom saradnjom u sprečavanju vršnjačkog nasilja, a u  cilju jačanja međusektorske saradnje, razmjene znanja, iskustava i ideja, kao i planiranje zajedničkih konkretnih aktivnosti u pogledu pružanja zaštite i stručne podrške djeci i njihovim roditeljima lokalne institucije/organizacije  JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, Odjeljenje bezbjednosti Cetinje, Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU “Zagorka Ivanović”, OŠ “Njegoš”, OŠ “Lovćenski partizanski odred”,OŠ “Šunjo Pešikan”,OŠ “Boro Vukmirović”, JU Gimnazija Cetinje, JU Srednja stručna škola Cetinje, JU Srednja likovna škola “Petar Lubarda”, Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, D.O.O. Agencija za razvoj i podršku poslovanju, Lokalni javni emiter „Radio televizija Cetinje, Savjet roditelja JPU “Zagorka Ivanović”, Savjet roditelja OŠ “Njegoš”, Savjet roditelja OŠ “Lovćenski partizanski odred”, NVO “Aktivna zona” (u daljem tekstu: Strane), saglasne su da, na osnovu uzajamnog poštovanja i razumijevanja, svoju komunikaciju i saradnju urede ovim Memorandumom o saradnji.

Potpisnici  su postavili za cilj da, poštujući nadležnosti svih uključenih aktera, unapređuju i jačaju saradnju kroz zajedničko i preventivno djelovanje u borbi protiv vršnjačkog nasilja, i tako doprinesu razvoju društva netolerantnog na bilo koji oblik nasilja i obezbjeđivanju sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici.

Strane potpisnice su saglasne da zajedničke aktivnosti na planu prevencije i sprečavanja vršnjačkog nasilja sprovode u sljedećim oblastima kroz formiranje lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, koji će biti odgovoran za sprovođenje daljih aktivnosti i koji će se sastajati jednom mjesečno, a po potrebi i više puta.

762023 1246

Organizovanjem radionica u školama – na teme: upoznavanje sa institucijama / organizacijama i njihovim ulogama u zaštiti djece; empatija; emocije; vrijednosti; poštovanje, kao i organizovanje radionica za roditelje – na teme: pozitivno roditeljstvo, jačanje roditeljskih kompetencija, komunikacija sa djecom.

jedan od proklamovanih ciljeva je i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.Kao i kreiranje smjernica za praćenje i usmjeravanje djece od najranijeg uzrasta, protokola o postupanju za djecu koja su u riziku da razviju problematična ponašanja, mjesečna gostovanja na RTV Cetinje na teme koje se tiču pravilnog razvoja djece, nenasilnog funkcionisanja, adekvatnog roditeljstva i vršnjačkog nasilja.

Potpisanim aktom predviđeno je i zajedničko apliciranje za finansiranje projekata kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora, organizacija foruma, okruglih stolova, konferencija kao i donošenje zajedničkih inicijativa i predloga važnih za cjelokupno društvo resornim Ministarstvima, Vladi i Skupštini Crne Gore.

Preuzeto sa: Saradnjom protiv vršnjačkog nasilja - Cetinjski List

Memorandum o saradnji na temu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja

5 1280x765 1 1024x612

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje predložio je Memorandum o saradnji sa relevantnim lokalnim instutucijama i organizacijama Cetinja na temu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja.

Direktor Centra, Dejan Milošević kazao je da će dokument, nakon razmatranja, eventualnih sugestija i prijedloga biti potpisan u naredne dvije sedmice.

Mi smo otvoreni za sugestije, eventualne primjedbe. To je nešto što smo uvidjeli da u ovom momentu može da pospiješi saradnju svih nas, da budemo ekspeditivni, da u ranoj fazi tih problemam budemo tu, oni koji će pravovremeno reagovati i na pravi način. Ono što do nas dođe konkretno od vas, mi smo kadri kapacitetima i kadrovski, da taj problem riješimo zajedno sa vama. Negdje se nadam, da ta četiri nivoa od roditelja, do škola preko Centra, nikada neće doći do policije. To je ono čemu svi težimo i čemu se svi nadamo – kazao je Milošević.

Psihologica Centra Milica Krivokapić, zadužena za ovaj slučaj, kazala je da je zamisao formiranje lokalnog tima koji bi se bavio prevencijom i suzbijanjem vršnjačkog nasilja a koji bi činili odgovorna lica institucija i organizacija koje je Centar prepoznao kao ključne u ovoj problematici.

Smatramo da je jako važno da se djeca od najranijeg uzrasta prate. Da se uključimo svi zajednički, svako iz oblasti svojih nadležnosti kako bismo što prije reagovali kad procijenimo da postiji rizik da se neka problematična ponašanja kod djece razviju – objasnila je Krivokapić.

3 1280x720 1 1024x576

Predloženi Memorandum, prevashodno je usmjeren na obrazovne institucije, koje poručuju da sa Centrom sarađuju jer on, između ostalog ima određene nadležnosti koje te kao ustanove nemaju, kazala je vd direktorice OŠ „Lovćenski partizanski odred”, Danijela Bokan.

Mislim da bi bilo dobro da se čuje neka inicijativa o izmjenama, u smislu davanja određenih ingerencija i ovlašćenja školama. Dakle, izmjene normativa i postojećih pravilnika, jer kao što znate, škole nemaju istovremeno pravo i na pedagoga i psihologa – kazala je Bokan.

Škola „Njegoš“ nije imala vršnjačkog nasilja više neke nestašluke koji se prečesto ponavljaju, i koje se trudimo da iskontrolišemo. Zahvaljujemo se Centru na saradnji, kao i na ovoj današnjoj inicijativi za koju vjerujem da će biti uspješna – kazala je direktorica te škole, Adrijana Aleksić.

Naš tim radi aktivno na jačanju kompetencija roditelja i ne prepuštamo ništa slučaju. Imamo djece koja već pokazuju predispozije za neko devijantno ponašanje. Kroz roditeljske sastanke kao što su kazale koleginice, nama uvijek dođu oni koji imaju solidno roditeljstvo i nemaju problem sa djecom, a oni koji bi zaista trebali rijetko, ili skoro nikada ne dođu. Znate zašto? Zato što misle da će biti osuđivani za svoje roditeljstvo, napadnuti. Međutim, ja se ne slažim sa tim – kazala je vaspitačica Dragana Vujović, koja 35 godina radi sa djecom u predškolskoj ustanovi.

Ono što ističemo godinama unazad jeste neposvećenost, nedolazak tj. neprisustvo roditelja sastancima odjeljenja i Savjetu roditelja. Imali smo i situaciju da nemam kvorum za sastanak posvećen problemu s vršnjačkim nasiljem – kazala je predsjednica Savjeta roditelja OŠ „Njegoš“, Milena Jovanović.

1 1280x720 1 1024x576

Sada se bavimo posljedicama, a važno je raditi na prevenciji koja kreće od vrtića, poručila je psihologica JU „Doma zdravlje“ Cetinje, Marija Perišić.

Što se tiče samog rada sa roditeljem, voljela bih, kao neko ko radi dugo ovaj posao, da kažem da nema promjene kod djeteta bez rada sa roditeljima. Konkretno, metodologijom kojom se ja bavim… ne možeš da dovedeš dijete kod psihologa i kažeš izvoli „prepravi ga“. Psiholog je taj koji će dati roditelju smjernice kako da postupa sa djetetom, i kako da ga revaspita, da tako kažemo. Da ne ulazim u dio toga koliko postoji roditeljske volje, kapaciteta, snage zainteresvovanosti, i svega ostalog bez čega smo mi prosto nemoćni da pomognemo –  kazala je Perišić.

U Članu 2. koji se odnosi na oblasti i oblike saradnje, sadržani su prijedlozi koji bi iz ugla Centra bili djelotvorni po pitanju rješavanja problema.

Sastanku su prisustvovali direktorica JU „Gimnazija” Sanja Jelić, direktor JU „Dom zdravlja” Marko Radović, predstavnici RTV Cetinje i RTVCG, kao i Prijestonice Cetinje, koji su istakli važnost uvezivanja relevantnih institucija i njihovog zajedničkog djelovanja.

 

Održane radionica i tribina na temu Nasilje u porodici

IMG 6078

Edukativna radionica i tribina na temu „Nasilje u porodici“ s posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece, realizovana je danas u organizaciji Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje u okviru Dana otvorenih vrata.

Centar već godinama unazad organizuje aktivnosti na ovu temu, kako bi svi zainteresovani građani Prijestonice imali priliku da od stručnih lica budu informisani o štetnosti fizičkog kažnjavanja djece, kao i o pozitivnom roditeljstvu, kazala je psihološkinja Milica Krivokapić.

S tim u vezi, organizovali smo dvije edukativne radionice za roditelje djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i završnu tribinu. Uloga roditelja je najznačajnija i najodgovornija uloga svakog pojedinca. U današnjem vremenu je izložena različitim uticajima, što je čini dodatno izazovnijom i kompleksnijom. Centar za socijalni rad, kao organ starateljstva, kontinuirano pruža podršku roditeljima koji se suočavaju sa različitim izazovima i poteškoćama u roditeljstvu. Roditeljima smo, kroz interaktivne radionice, omogućili da unaprijede znanja i vještine, kojima će razvijati potencijal svoje djece s ljubavlju, te graditi uspješne i zadovoljne pojedince, koji su temelj za zdravo i napredno društvo – kazala je Krivokapić.

radionica 1

Socijalna radnica Melita Radunović istakla je da pozitivno roditeljstvo predstavlja ponašanje roditelja koje je utemeljeno na najboljim interesima djeteta.

Ono njeguje i osnažuje. Nenasilno je i osigurava poštovanje i usmjeravanje djeteta. Uključuje postavljanje granica, kako bi se omogućio potpuni razvoj potencijala svakog djeteta. Kroz interaktivne radionice, roditelji su danas upoznati sa konceptom pozitivnog roditeljstva, kao i sa posljedicama koje tjelesno kažnjvanje kao metoda koja je tradicionalno ukorijenjena u stilove vaspitanja, ostavlja po cjelokupan razvoj djeteta. Date su smjernice i savjeti koji se odnose na primjenu adekvatnih vaspitnih metoda, koje se temelje na poštovanju, toplini i postavljanju granica djeci, a koje ne narušavaju njihov integritet, već podstiču razvoj zdravih ličnosti – kazala je Radunović.

Radionicama su prisustvovali i roditelji pa je majka Janica Radoman ocijenila da su ove aktivnosti koje su organizovane od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad su veoma korisne, zanimljive i primjenjive u svakodnevnom životu.

radionica2 1 1

U današnjem vremenu nije lako biti roditelj. Suočavamo se sa brojnim izazovima i dilemama, pa je psihološka i stručna podrška jako značajna. Veoma me raduje što sam imala priliku da čujem konkretne stručne savjete i razmijenim iskustva sa ostalim roditeljima, koji prolaze kroz slične izazove. Nadam se da će radionica ovakvog tipa biti još više i da će sami roditelji uvidjeti koliko su one korisne i značajne – ukazala je Radoman.

Edukativna radionica i tribina za roditelje djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta na temu „Nasilje u porodici“, održane su u prostorijama Biznis centra na Cetinju.

S.L.

Preuzeto sa: https://cetinjskilist.com/odrzane-radionica-i-tribina-na-temu-nasilje-u-porodici/

 

Kvalitetne usluge u oblasti socijalne politike

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je ustanova socijalne zaštite, koja nastoji pružiti efikasne i visoko-kvalitetne usluge u oblastima socijalne politike, koje su u funkciji podrške, kako korisnicima, tako i svim građanima na teritoriji Prijestonice, kaže za Radio Crne Gore direktor te ustanove Dejan Milošević.

010620 1On dodaje da stručni radnici Centra za socijalni rad na Cetinju godišnje donesu oko četiri hiljade rješenja i još oko hiljadu nalaza i mišljenja što,smatra, ukazuje na veliki obim posla te službe.

"Na nivou godine za korisnike prava materijalog obezbjeđenja porodice na Cetinju Vlada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbjeđuju 235 hiljada eura, za korisnike dodatka na tuđu njegu i pomoć 500 hiljada eura, za korisnike lične invalidnine na Cetinju obezbijeđeno je 207 hiljada eura,a za dječiji dodatak blizu 100 hiljada eura. Za naknadu za roditelje/staratelje lica koja su korisnici lične invalidnine izdvaja se 160 hiljada eura pa sve ovo pokazuje da se velika sredstava godišnje izdvajaju u oblasti socijalne i dječije zaštite u Prijestonici," navodi Milošević i napominje da je ovo samo dio izdavajanja.

Intenzivno se radi i sa žrtvama nasilja, a Milošević pojašnjava da su prošle godine imali jedan prijavljen slučaj nasilja u porodici.

"Međutim, u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti nad ženama i nasilja u porodici koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, Centar za socijalni rad primio je 24 prijave nasilja u pordici od strane drugih instituacija i organizacija (Policije, Osnovnog državnog tužilaštva, Suda za prekršaje, NVO, drugih CSR).Dakle, u okviru ukupnih 25 registrovanih prijava nasilja u porodici u toku 2019. godine, bilo je 25 direktnih žrtvi (19 žena, 1 muškarac, 5 djece) i 4 indirektne žrtve (djeca kao svjedoci). Među najzastupljenijim oblicima nasilja koji su prijavljivani bili su: fizičko i psihičko nasilje.JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje u svim slučajevim nasilja djeluje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti nad ženama i nasilja u porodici. S tim u vezi, stručni radnici CSR su evidentirali svaku prijavu naslija. Svaka žrtva je informisana o pravima iz domena socijalne i dječje zaštite. Svakoj žrtvi je pružena savjetodavna i psihološka pomoć, i u odnosu na njene potrebe, bezbjednost i sigurnost, procjenu rizika od ponovnog nasilja, omogućeni su adekvatni vidovi zaštite," istakao je Milošević i naveo da se poteškoće u pružanju pomoći žrtvama nasilja u porodici odnose se na nedostatak servisa za podršku u lokalnoj zajednici.

Direktor Centra za socijalni rad u Prijestonici osvrnuo se i na rad sa starijom populacijom koja se sprovodi Dnevnom boravaku za stare koji je rezultat zajedničkog djelovanja Ministarstva rada i socijalnog stranja, JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje i Lokalne uprave.

"Osnivanjem Dnevnog boravka, kao jednog od socijalnih servisa, obezbijeđeno je, na lokalnom nivou zadovoljenje socio-ekonoskih potreba starih lica, sto je glavna aktivnost projekta. Dnevni boravak za stare je našim sugrađanima omogućio da žive što je moguće duže u sopstvenim domovima, što ujedno utiče na socijalizaciju i doprinosi da njihov životni vijek bude što ispunjeniji i duži.U dnevnom boravku za stare sada boravi 19 korisnika ,a njegov kapacitet je 20 pa smo veoma zadovoljni popunjenošću", kazao je Milošević koji je podsjetio i na projekat „Pomoć u kući“, u realizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja preko Centra za socijalni rad, a u saradnji sa UNDP-a, pruža kvalitetan sistem podrške starim licima na području Prijestonice Cetinje.

"Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života starih samohranih lica na gradskom području, što je i prepoznato kao prioritetno pitanje za unapređenje socijalne inkluzije u Prijestonici Cetinje kroz servis usluga koje podrazumijevaju njegu i pomoć u kući, kao i psiho-socijalnu podršku. U okviru pomenutog radno je angažovano 8 gerontodomaćića, a obuhvaćeno 80 korisnika. Ova vrsta usluge dodatno ojačava socijalnu i psihološku stabilnost starih lica na teritoriji našeg grada, poboljšava kvalitet interakcije i uključivanja u svakodnevne životne aktivnosti. Trudicemo se da doprinesemo uspješnoj realizaciji projekta, tako sto cemo raditi na empatičnosti i ažurnosti a, sve kako bi našim sugrađanima pomogli i uljepšali treće doba," rekao je Milošević.

On je istakao i da se na Cetinju sporovodi kampanja „Promocija hraniteljstva – Svako dijete treba porodicu“.

"U Prijestonici Cetinje trenutno postoji 11 hraniteljskih porodica u kojima je smješteno 16 djece. Samo dvije od ovih porodica su nesrodničke. Javna ustanova Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je u okviru Dana otvorenih vrata ovih dana organizovala „Promociju hraniteljstva“ s posebnim akcentom na hraniteljstvo za djecu sa smetnjama u razvoju, odnosno hraniteljstvo uz intenzivnu ili dodatnu podršku. Tom prilikom su stručni radnici promovisali ovu vrstu usluge, na Dvorskom trgu, dijeljenjem flajera i propagandnog materijala, kao i informisanjem građanstva o načinu na koji se postaje hranitelj.Važno je istaći da uzroci brojnih nepoželjnih ponašanja i zaostalosti u razvoju djeteta leže u sredinskim faktorima. Dakle, ukoliko dijete nema obezbijeđeno stabilno porodično okruženje, već odrasta u ustanovi ili često mijenja porodicu ili staratelja koji zanemaruju njegove potrebe, remeti se proces uspostavljanja privrženosti i povjerenja između djeteta i odraslih osoba, a samim tim i osnova na kojoj se temelji njegov razvoj," zaključio je direktor Centra za socijalni rad na Cetinju Dejan Milošević.

M. Stanojević, Radio Crne Gore

preuzeto sa: http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/264615/kvalitetne-usluge-u-oblasti-socijalne-politike.html

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je 25.12.2019. godine počeo podjelu novogodišnjih paketića, koje je za korisnike materijalnog obezbjeđenja obezbijedila ADRA Crne Gore.

„Projekat „Djeca pomažu djeci“ je program finansiran i organizovan od strane ADRA Njemačke, a implementiran od strane regionalnog partnera za Crnu Goru - ADRA Crne Gore.
Djeca u Njemačkoj sakupljaju svoju odjeću, igračke, knjige, didaktički materijal, djeci interesantne rekvizite, a zatim se distribuiraju djeci širom Evrope, sa ciljem da se pruži mala pomoć i obraduju mališani, koji su u najvećoj potrebi i/ili dolaze iz socijalno ugroženih porodica - za vrijeme novogodišnjih praznika.“

Pogledaj još novosti - Prijestonica Cetinje