SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

milica 1024x600 1Milica Krivokapić

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici konstatovao je brojne izazove, a između ostalog narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protokola koji postoje u školama – kazala je za Radio Cetinje rukovoditeljka Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, psihološkinja Milica Krivokapić.

Podsjetimo, Memorandum o saradnji lokalnih institucija i organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je u junu 2023. godine. Shodno istom, formiran je Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje. Tim povodom razgovarali smo sa rukovoditeljkom Lokanog tima, Milicom Krivokapić.

RTV Cetinje: Kako tim funkcioniše i u kom pravcu su usmjerene aktivnosti?

Krivokapić: Članovi tima su svjesni da je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, te je svako ponaosob na početku rada izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema. Članovi Tima sastaju se minimum jednom mjesečno i tom prilikom rade na osmišljavanju aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sagledavajući ovaj problem holistički, dato je mnoštvo konstruktivnih, preciznih i konkretnih predloga za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca. Naime, utvrđeno je da je za početak neophodno izvršiti istraživanje, koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se napravio realan uvid u prisustvo ove problematike. Sada se radi na kreiranju adekvatnog upitnika koji bi se sprovodio, kada se steknu uslovi za realizaciju istraživanja.
Utvrđeno je da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, kako bi na adekvatan i dovoljno stručan i profesionalan način adekvatno pomogli djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.
U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, kao i za djecu, i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.

RTV Cetinje: Da li su uočeni neki izazovi koji postoje u društvu, a koji mogu uticati na pojavu i porast vršnjačkog nasilja u Prijestonici?

Krivokapić: Konstatovani su izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na: narušeno poverenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedoslijedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja.

RTV Cetinje: Da li su do sada realizovane i neke konkretne aktivnosti povodom pojave vršnjačkog nasilja?

Krivokapić: Početkom novembra, na inicijativu Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, održan je sastanak sa direktorima škola na Cetinju, kome su se samo odazvali direktorica JU Gimnazija Cetinje i direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, iako su bili pozvani direktori svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Cetinje. Direktorima je ukazano na to koliko je značajno da nastavnici koji su u svakodnevnom kontaktu sa djecom budu senzibilisani, pogotovo kada je u pitanju tema vršnjačkog nasilja ili nasilnog ponašanja. Vrlo precizno su upoznati sa nadležnostima Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti u slučajevima vršnjačkog nasilja i izražena je spremnost i otvorenost za zajedničku saradnju u pogledu preventivnih aktivnosti, koje bi mogle doprinijeti smanjenju ove pojave.
Osim toga, učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ pripremili su Izložbu đačkih radova na temu nasilja.

RTV Cetinje: Šta je sljedeći korak koji ste planirali?

Krivokapić: Iako su prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji bili uključeni predstavnici Savjeta roditelja (vrtića i osnovnih škola), nažalost, na do sada održanim sastancima uglavnom su odsustvovali i nijesu se uključivali u planiranje bilo kojih aktivnosti. Neminovno je da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, ali najznačajniji uticaj na djecu može ostvariti njihova porodica, a posebno roditelji. Zaista se predstavnici institucija/organizacija, koji se žele ozbiljno baviti ovom problematikom i to na potpuno dobrovoljnoj osnovi (dakle, bez ikakve novčane nadoknade) suočavaju sa posebnim poteškoćama, ukoliko ne mogu računati na saradnju sa roditeljima djece zbog kojih sve zapravo i radimo. S tim u vezi, mogu da najavim i radionicu namijenjenu roditeljima, koja će biti održana danas i to na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”.

Preuzeto sa: Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

Pogledaj još novosti - Prijestonica Cetinje