SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj - Usluge u zajednici

1.Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar
Adresa: ul. Rista Lekića br. 13
Tel/fax: 030/315-444
mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
dežurni telefon: 030/315-444
tel. rukovodioca: 030/311-339; 069/334-258

Usluge u okviru Crvenog krsta:
1.1. Briga o starima- pomoć u kući za stare. Pružaoci usluga: gerontodomaćice, volonteri,
1.2. Klub za stara lica sa sjedištem u Crvenom krstu- Bar.
1.3. Pružanje psihosocijalne podrške ugroženom stanovništvu koji imaju različiti status.
1.4.  Rad sa invalidnim licima: Podjela i obezbjeđivanje, podjela i prilagođavanje invalidskih kolica.
1.5. Zdrastvena djelatnost: -obuka iz prve pomoći za mlade, za zaposlene, dobrovoljno davalaštvo krvi; prevencija zaraznih bolesti.
1.6. Djelovanje u vanrednim i kriznim situacijama
1.7. Volonterizam
1.8. Rad da omladinom i podmlatkom (edukacije, seminari, kampovi, obuke)
1.9. Antitrafiking – borba protiv trgovine ljudima
1.10. Manifestacije Crvenog krsta
1.11.Difuzija osnovnih principa Crvenog krsta i međunarodno humanitarno pravo
1.12. Služba traženja
1.13. Saradnja sa institucijama i organizacijama na lokalnom i državnom nivou.
1.14. Spasilaštvo na vodi- obuka spasioca.

 

2. NVO “ADRIA”
Marta Andjelic
Adresa: Popovici bb (naftine zgrade II)
85000 Bar
Tel: +38267230409 +38269595991
Mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Web adresa: www.nvo-adria.com

Usluge u okviru NVO Adrie:
2.1. Individualni i grupni rad sa članovima;
2.2. Ostvarivanje prava članova udruženja u cilju zaštite njihove ličnosti, pravnog subjektiviteta, pokretnih i nepokretnih  stvari i novčanih sredstava;
2.3. Izrada individualnih programa za članove udruženja  kojim će se na osnovu njihovih
očuvanih sposobnosti : programirati učešća u različitim aktivnostima koje se organizuju u udruženju (radna i okupaciona terapija, radno angažovanje, kulturno-zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i dr.);
2.4. Obezbjeđenje smeštaja članova udruženja u zavisnosti od stepena i vrste smetnji u psihofizičkom razvoju-invaliditeta (dnevni boravak, zajednice stanovanja-stambene zajednice) i dr.;
2.5. Pružanje usluga članovima udruženja u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava zasnovanih na jednakim pravima za sve;
2.6. Ostvarivanje i organizovanje službe podrške sa ciljem da se članovima udruženja obezbjede uslovi ostanka u porodici.

 

3. NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar “

 Registrovano je 20.06.2002.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Čedo Popović. Udruženje angažuje fizioterapeuta, logopeda i defektologa za rad sa  djecom.
Sjedište društva O.Š. “Jugoslavija”
Kontakt:030-353-748
E-mail:Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Usluge u okviru Društva roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar
1.3.Unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece sa teškoćama u razvoju u Baru
1.2. Edukacija roditelja
1.3.Angažovanje stručnih lica za rad sa djecom


4. CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE
Adresa: Popovići 98a,
85 000 Bar,
Tel/fax:+382 (0) 30 341 642; +382 (0) 30 304 168;
Mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Usluge u okviru Caritasa:
1.1.Kućna njega za stare osobe,
1.2.Kućna njega za osobe sa invaliditetima,
1.3.Dnevni centar za djecu i mlade sa teškoćama u razvoju,
1.4.Topli obrok za stare osobe,
1.5.Pomoć u sanaciji posljedica nevremena,
1.6.Informativno edukativni centar za mlade,
1.7.Sport kao kvalitetan način korišćenje slobodnog vremena,
1.8.Pomoć za djecu bez roditelja (novčana mjesečna pomoć),
1.9.Dnevni centar/boravak za stare osobe,
1.10.Ljetnji kampovi za mlade,
1.11.Škola za mlade volontere,
1.12.Volonterski centar za mlade,
1.13.Škola računara,
1.14.Dopunska nastava za djecu u osnovnim školama,
1.15.Pomoć u hrani i sredstvima za higijenu za izbjeglice, raseljena lica i socijalno ugroženo lokalno stanovništvo.

 

5. Dom penzionera

Predsjednik udruženja: Husein-Iso-Matezić
Tel: 030/311-203
Usluge: 4 kluba za stara lica i to u : Stari Bar, Topolica, Virpazar i Sutomore.


6. JU Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena” Ulcinj

tel./fax (030) 414-109
direktor: Bilal Alaj
mob.069079452
e-mail:Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

7. U Domu zdravlja Bar dostupan je servis podrške za korisnike – Porodično / bračno savjetovalište.

Građani mogu dobiti usluge master psihologa i licenciranog socijalnog radnika. Ovaj servis podrške se pruža svim parovima, porodicama koje imaju hronično oboljelog člana porodice ili dijete sa smetnjama u razvoju. Pomoć je, takođe, dostupna i svim parovima koji se odluče da u stručnom i prije svega povjerljivom razgovoru, pokušaju da nađu rešenje za svoje probleme.

8. Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je nevladino, neprofitno udruženje osoba s invaliditetom, koje okuplja slijepe i teže slabovide osobe. Djeluje na području opština Bara i Ulcinja.

9. NVO GRAĐANSKA ALIJANSA

Makedonska A1/2

Bar

069/332-302

Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Usluge u okviru Građanske alijanse:

1.         Besplatna pravna pomoć  strancima koji traže privremenu i međunarodnu zaštitu kao i strancima sa odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom;

2.         Besplatna pravna pomoć interno raseljenim i raseljenim licima, licima sa prostora bivše     Jugoslavije, licima u riziku od apatridije i licima kojima je priznat status apatrida u Crnoj Gori.

Besplatna pravna pomoć se odnosi na regulisanje statusa i pristup pravima u Crnoj Gori i podrazumijeva:

1)         usmene savjete;

2)         sastavljanje pisanih podnesaka (tužbi, žalbi, zahtjeva, molbi itd) ;

3)         zastupanje u vanparničnim i upravnim postupcima i sporovima

4)         komunikacija sa nadležnim organima na lokalnom i republičkom nivou itd.

Građanska alijansa pruža podršku licima sa odobrenom privremenom zaštitom u pristupu pravu na:

1.         boravak u Crnoj Gori;

2.         primjeren smještaj;

3.         zdravstvenu zaštitu;

4.         osnovno i srednje obrazovanje;

5.         informacije o pravima i obavezama;

6.         rad;

7.         spajanje porodice;

8.         pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (azil);

Građanska alijansa pruža podršku strancima koji traže međunarodnu zaštitu u pristupu pravu na:

      1. boravak u Crnoj Gori;

      2.  slobodu kretanja u Crnoj Gori;

      3.  prihvat;

      4.  zdravstvenu zaštitu;

      5.  osnovno i srednje obrazovanje;

      6. informacije neophodne za boravak i pravne savjete u vezi postupka po zahtjevu za međunarodnu zaštitu i besplatne pravne pomoći;

      7. besplatnu pravnu pomoć;

      8.  rad;

      9.  isprave u skladu sa ovim zakonom;

     10. jedinstvo porodice.

 

 

 

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj