SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Izvod 2023 5 535-18195-08.

Izvod 2023 6 535-18195-08.

Izvod 2023 7 535-18195-08.

Izvod 2023 8 535-18195-08.

Izvod 2023 9 535-18195-08.

Napominjemo da nije bilo promjena na izvodu ( analitičkih kartica) za ovaj period.

Izvod 2023 10 535-18195-08.

Izvod 2023 11 535-18195-08.

Izvod 2023 12 535-18195-08.

Izvod 2023 13 535-18195-08.

Izvod 2023 14 535-18195-08.

Izvod 2023 15 535-18195-08.

Izvod 2023 16 535-18195-08.

Izvod 2023 17 535-18195-08.

Izvod 2023 18 535-18195-08.

Izvod 2023 19 535-18195-08.

Izvod 2023 20 535-18195-08.

Izvod 2023 21 535-18195-08.

Izvod 2023 22 535-18195-08.

Izvod 2023 23 535-18195-08.

Izvod 2023 24 535-18195-08.

Izvod 2023 25 535-18195-08

Izvod 2023 26 535-18195-08

Izvod 2023 27 535-18195-08

Izvod 2023 28 535-18195-08

Izvod 2023 29 535-18195-08

Izvod 2023 30 535-18195-08

Izvod 2023 31 535-18195-08

Izvod 2023 32 535-18195-08

Izvod 2023 33 535-18195-08

Izvod 2023 34 535-18195-08

Izvod 2023 35 535-18195-08

Izvod 2023 36 535-18195-08

Izvod 2023 37 535-18195-08

Napominjemo da nije bilo promjena na izvodu ( analitičkih kartica) za ovaj period.

Izvod 2023 38 535-18195-08

Izvod 2023 39 535-18195-08

Izvod 2023 40 535-18195-08

Izvod 2023 41 535-18195-08

Izvod 2023 42 535-18195-08

Izvod 2023 43 535-18195-08

Izvod 2023 44 535-18195-08

Izvod 2023 45 535-18195-08

Izvod 2023 46 535-18195-08

Izvod 2023 47 535-18195-08

Izvod 2023 48 535-18195-08

Izvod 2023 49 535-18195-08

Izvod 2023 50 535-18195-08

Izvod 2023 51 535-18195-08

Izvod 2023 52 535-18195-08

Izvod 2023 53 535-18195-08

Izvod 2023 54 535-18195-08

Izvod 2023 55 535-18195-08

Izvod 2023 56 535-18195-08

Izvod 2023 57 535-18195-08

Izvod 2023 58 535-18195-08

Izvod 2023 59 535-18195-08

 

 

 

 

 

Putni nalozi

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

 

16.01.2023.-23.01.2023.

Vozilo BR-CG 220 nije korišćeno tokom izvještajnog perioda.

CG-UL januar 2023.

23.01.2023.- 30.01.2023.godine.

Bar (30.01.2023.- 05.02.2023. )

Putni nalog 02.2023.

Putni nalog ( 06.02.2023. - 12.02.2023.)

Putni nalog UL (06.02.2023.- 13.02.2023.)

BR ( 13.02.2023.- 19.02.2023. )

Putni nalog 13.02. 20023. - 17.02.2023 CG UL 077

BR 20.02.2023.- 26.02.2023.

Putni nalog UL- 20-24.02.2023.

BR (27.02.2023. - 03.03.2023.)

UL (27.02.2023.- 03.03.2023.)

BR CG (06.03.2023. -13.03.2023. )

Putni nalog 13-17.02.2023.

BR (13.03.2023.- 19.03.2023.)

Putni nalog UL (20.03.2023. - 26.03.2023. )

BR CG 220 (20.03.2023.- 26.03.2023)

BR CG 018 (27.03.2023. - 03.04.2023.)

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

CG 018 (03.04.2023.- 09.04.2023. )

UL (03.04.2023. - 09.04.2023.)

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

Putni nalog CG 018 ( 09.04.2023.- 16.04.2023. )

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

Putni nalog period od 17.04.2023. godine do 21.04.2023. godine.

Putni nalog UL 04.2023.

24.04.2023 putni nalog

BR 24.04.2023.- 30.04.2023.

BR 01.05.2023. - 07.05.2023.

Putni nalog 03.05.2023.UL

BR 08.05.2023. -15.05.2023.

Putni nalog 08.05. UL.

Putni nalog 15.05.2023.- 22.05.2023.

Napominjemo da  službeno vozilo CG UL 077, nije korišćeno tokom izvještajnog perioda. 

Putni nalog BR 22.05.2023.- 29.05.2023.

Putni nalog 23.05-26.05. UL.

Napominjemo da službeno vozilo CG BR 220, nije korišćeno tokom izvještajnog perioda

BR (29.05.2023.- 04.06.2023.)

Putni nalog UL 06.2023

BR CG 220 05.06.- 12.06.2023.

Napominjemo da službeno vozilo BR CG 018 i BR UL 077 nije korišćeno u gore navedenom periodu. 

Putni nalog BR 12.06.2023.- 19.06.2023.

Putni nalog 12. 06.2023. ULCINJ

UL 19.06.- 25.06.2023.

BR 19.06.2023.- 25.06.2023.

BR CG 018 ( 26.06.2023. - 02.07.2023. )

BR 02.07.2023. - 09.07.2023.

Putni nalog 10.07.2023 UL

BR CG 018 ( 10.07. - 17.07.2023. )

Napominjemo da službeno vozilo BR CG 220 nije korišćeno u navedenom periodu.

 

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj