SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Završen projekat Nama je stalo, mi djelujemo (05.02.2018.g.)

U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo“ zaposlene su tri osobe sa invaliditetom (OSI), a organizatori će nastaviti da pregovaraju sa poslodavcima kako bi taj broj bio veći - poručeno je sa završne konferencije organizovane povodom kraja jednogodišnjeg projekta, koji je bio posvećen jačanju socijalne inkluzije i zaposlenosti OSI.
 
Mirjana Popović je jedna od 20 osoba sa invaliditetom koje su učestovale u programu, prolazeći jednomjesečni kurs računara i različite seminare, kako bi stekli znanja i vještine za posao.
 
“Podstakli su nas da drugačije razmišljamo o našem životu i razbijemo sopstvene predrasude koje imamo o nama. Mi jesmo osobe sa invaliditetom, ali možemo da radimo. Lijepo je znati da uvijek neko stoji uz nas”, poručila je Mirjana.
 
Projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj u partnerstvu sa NVO “Adria“, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.

Direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Slobodan Đonović naglasio je da projekat zauzima posebno mjesto u istoriji te institucije, koja postoji duže od 30 godina.
 
“Ovo nije projekat koji se bazirao samo na riječima. Ovo je projekat za konkretne ljude, sa ciljem da riješi njihove stvarne probleme kroz zaposlenje. Tokom projekta potvrdili smo ono što smo ranije znali, a to je da ovim licima njihov invaliditet nije prepreka za sticanje više znanja, niti prepreka za obavljanje radnih zadataka. Zapošljavanje OSI je ključ za njihovo socijalno uključivanje i to je put prave podrške za njihov samostalan i dostojanstven život”, zaključio je Đonović.
 
Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja poručili su da, iako država ulaže velike napore, praksa pokazuje da su OSI i dalje izložene društvenoj marginalizaciji.
 
“To dalje implicira da postoji jasna potreba za daljim osnaživanjem prvenstveno lica sa invaliditetom, a zatim kapaciteta institucija, njihovih resursa, kako bi se obezbjedilo puno učešće u društvenoj zajednici,“ saopštila je Marina Medojević koja je u ime Ministarstva učestvovala na konferenciji.
 
Partner na projektu – NVO „Adria“ je nevladina organizacija koja je prva počela da se bavi pitanjem zaposlenosti OSI u Baru i Ulcinju.
 
“Nadamo se da smo ovim projektom uspjeli da senzibilišemo sve aktere u društvu - poslodavce, javnu upravu i privredu da pruže šansu OSI i zaposle ih. Takođe, nadam se da smo uticali na OSI da promjene način razmišljanja i budu aktivniji u pronalaženju posla”, saopštila je direktorica NVO “Adria” Marta Anđelić.
 
Dvije osobe su zaposlene na administrativnim poslovima – u Centru za socijalni rad i u kancelariji javnog izvršitelja, dok je jedna od polaznica projekta zaposlena u krojačkoj radnji.
 
“Iz ličnog iskustva kao poslodavac mogu da kažem da nema razlike između OSI i drugih radnika, čak se OSI više ističu i trude u poslu. Zato svima mogu da preporučim da pruže šansu i zaposle OSI, jer poslodavci dobijaju vrijednog radnika, kao i finansijske benefite kroz subvencije države,“ naveo je Veselin Šćepanović iz kancelarije javnog izvršitelja.

Iz Centra za socijalni rad su poručili da je ovo samo formalni kraj projekta, te da će nastaviti da se trude kako bi i druge OSI dobile priliku za zaposlenje. Trenutno su, kako navode, u pregovorima sa više poslodavaca koji žele da zaposlene učesnike projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“.
 
U okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“ realizovale su se dvije kampanje: “Više znanja za više mogućnosti“  i “Jednake šanse za rad“. Prva kampanja se odnosila se na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rada na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti. Druga kampanja, „Jednake šanse za rad“, bila je usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
Dvadeset odabranih kandidata dobilo je priliku da pohađa seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su realizovana tri dvodnevna seminara sa sledećim temama: Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom, Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani-prava i odgovornosti i Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške. Pored ovoga, svi kandidati su prošli i kroz jednomjesečnu obuku rada na računaru.
 
Projekat se finansirao iz sredstava Evropske unije.

preuzeto sa: http://barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=11722

 

Okrugli sto na temu : "Podsticajni programi za zapošljavanje OSI" (29.01.2018.godine)

“Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (OSI) je dobar, ali njegova primjena još nije zaživjela. Osobe sa invaliditetom su i dalje diskriminisane, a broj OSI koje imaju posao manji je od utvrđenog zakonskog minimuma”- zaključeno je na okruglom stolu “Podsticajni programi za zapošljavanje OSI”, koji je organizovan u okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”.
 
Projekat sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO “Adria”, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.

“Ovom prilikom pozivamo sve poslodavce da zaposle OSI, jer će pored finansijskih benefita, dobiti vrijednog i motivisanog radnika”, kazala je Adela Šabović iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.
 
U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”, 20 osoba sa invaliditetom je prošlo obuku na računaru i seminare, kako bi stekli potrebne vještine za tržište rada.
 
“Tokom rada s njima uvjerili smo se da je riječ o posvećenim radnicima, koji nemaju barijera. Spremni su da budu dio tima i preuzmu sve potrebne akivnosti, možda baš u vašim kompanijama”, poručila je poslodavcima Vesna Jukić iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, koordinator projektog tima.
 
Poslodavci koji zaposle OSI od države dobijaju subvencije, čiji iznos zavisi od stepena invalidnosti radnika. Ako zaposle lice sa najmanje 50% invaliditeta, poslodavac dobija 75% isplaćene bruto zarade tokom perioda zaposlenosti. Za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija u prvoj godini iznosi 75%, u drugoj 60%, a u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene zarade.
 
“Subvencije nisu zanemarljive. Koristim priliku da pozovem poslodavce da ih iskoriste, odvaže se i pruže priliku OSI da se dokažu, tako što će ih zaposliti. To mogu uraditi kroz vrlo jednostavnu proceduru u Birou rada Bar”, navela je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.
 
Na okruglom stolu govorio je i Slavko Vučićević, koji ima 85% invalidnosti. Zaposlen je u Pošti Crne Gore, gdje je osim posla, dobio priliku i da napreduje, pa je danas direktor regionalnog centra. On je okupljenim na praktičan način predstavio benefite koje njegov poslodavac uživa.

“Ja mog poslodavca koštam 300 eura bruto mjesečno, jer 75% iznosa dobija iz Fonda za profesionalnu rehabilizaciju i zapošljvanje OSI. Pored toga, moj poslodavac je ostvario pravo na opremanje radnog mjesta za rad OSI, a ja sam dobio ličnog asistenta”, istako je Vučićević, predsjednik Udruženja paraplegičara Crne Gore za opštinu Bar.
 
Veselin Šćepanović, koji radi u kancelariji javnog izvršitelja, u okviru ovog projekta zaposlio je jednu osobu sa invaliditetom: “Sistem subvencija je organizovan na najboji mogući način. Isplate nikada ne kasne i sve funkcioniše kako treba, bez ikakvih problema.
 
Direktor NVO “Adria”, koja je partner na projektu, pojasnila je da pravo na ovakav način zaposlenja imaju sve OSI: “Poslodavci koji ne zaposle OSI, uplaćuju određenu svotu u Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje OSI. Moja poruka je da ih zaposlite i da ne treba toga da se plašite”.
 
Iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj su poručili da nakon okruglog stola i ostalih aktivnosti, očekuju rast zaposlenosti OSI koje su učestvovale u projektu. “Radno angažovanje će povećati sposobnost OSI da poboljšaju kvalitet života i da istraže svoje mogućnost za samostalniji život”, poručila je Biljana Tvrdišić iz Centra.
 
U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo” realizuju se dvije kampanje: “Više znanja za više mogućnosti” i “Jednake šanse za rad”. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rad na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti.

Druga kampanja, “Jednake šanse za rad”, usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
Dvadeset odabranih kandidata dobilo je priliku da pohađa seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su realizovana tri dvodnevna seminara sa temama: “Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom”, “Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani-prava i odgovornosti” i “Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške”. Pored ovoga, svi kandidati su prošli i jednomjesečnu obuku rada na računaru.
 
Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije.

PREUZETO SA: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=11687

Okrugli sto na temu: "Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom" (06.12.2017.godine)

U konferencijskoj sali Luke Bar danas je održan okrugli sto na temu “Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom”, koji je dio projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”, posvećenog edukaciji i zapošljavanju OSI populacije. Finansira ga Evropska unija, a sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO “Adria” i uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje.

Projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” trebalo bi da doprinese unaprjeđenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom u Baru i Ulcinju.

“Cilj projekta, koji je počeo u februaru 2017. godine i traje do februara naredne, jeste da osobe sa invaliditetom steknu određene vještine potrebne na tržištu rada, jer zaposlenje je jedan od prioritetnih problema koji opterećuju ovu populaciju. Počeli smo od elektronskog opismenjavanja i rada na računaru, kandidati su prošli ocjenjivanje motivacije i radnih vještina, niz seminara i obuka, a značajnu pažnju posvetili smo i medijskoj promociji. Sada imamo i bilborde koji nose poruku o društvenoj odgovornosti i značaju ove problematike”, kazala je mr Biljana Tvrdišić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad.

Biljana Pavlović Amanović, takođe članica tima, istakla je da su se trudili da razbiju određene predrasude, ali i da se fokusiraju na podršku porodice, koja je važna i nezaobilazna kada je riječ o socijalizaciji osoba sa invaliditetom.

“Prezentirali smo pripadnicima OSI populacije prava iz domena socijalne i dječje zaštite, a kandidati su prošli i treninge na kojima se radilo na jačanju samopouzdanja i vještina komunikacije”, objasnila je Biljana Pavlović Amanović.

“Ponosni smo na ovaj projekat. Ponosni smo na ono što smo uradili do sada u pogledu svih aktivnosti, izdatih publikacija i medijskog predstavljanja”, kazao je Slobodan Đonović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Mr Vesna Jukić, članica projektnog tima Centra za socijalni rad kazala je da je u početku i sama imala predrasude kada je riječ o problematici OSI populacije.

“Želim da apelujem na sve da razbijemo stigmu i predrasude. Nas je ponukalo da uđemo u ovu priču, jer Centar za socijalni rad pruža materijalno obezbjeđenje i niz drugih pomoći, ali imamo i odjel koji se bavi teškim ljudskim sudbinama, koje se ne tiču samo novčanih sredstava, već i trauma kroz koje prolaze i djeca i odrasli. Trudimo se da pomognemo i u tom segmentu”, istakla je Jukić.

NVO “Adria” iz Bara veoma dugo se bavi OSI populacijom i njihova iskustva bila su dragocjena u ovom projektu.

“Mi smo 2003. godine, prvi u Baru počeli, u saradnji sa Biroom rada, zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama i naše uloga je bila da svoje resurse, iskustvo, znanje, prostor i opremu, stavimo na raspolaganje učesnicima i organizatorima ovog projekta. Ono što smo vidjeli jeste velika motivisanih osoba sa invaliditeom, bilo je dosta straha u početku i kod njih i kod poslodavaca i predrasuda, ali kroz seminare i edukaciju to se promijenilo... Poslodavcima mogu da poručim da će dobiti vrijedne radnike i da će biti zadovoljni”, poručila je Marta Anđelić, predsjednica NVO “Adria”.

Osobe sa invaliditetom, koji su u velikom broju prisustvovali okruglom stolu kazali su da su veoma zadovoljni cjelokupnim projektom i da se sada nadaju poslu.

U ime Opštine Bar učesnike okruglog stola “Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom”, kojem su prisustvovali i barski privrednici, kao potencijalni poslodavci, pozdravila je Olivera Vidaković, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti.

“Kada je projekat počeo da se realizuje opština je dala punu podršku, jer je prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju ovog problema i nastojanju da se isključenost osoba sa invaliditetom iz društva i njihovo siromaštvo svedu na minimum”, kazala je Vidaković.

Na potezu su poslodavci, kojima je Zakon obezbjedio brojne povlastice i subvencije, ukoliko zaposle osobe sa invaliditeom, između ostalog 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti.

Preuzeto sa: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=11439

Seminar na temu "Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom", u okviru projekta "Nama je stalo, mi djelujemo", (30. i 31.10.2017.godine)

Seminar na temu "OSOBE SA INVALIDITETOM KAO AKTIVNI GRAĐANI – PRAVA I ODGOVORNOSTI", u okviru projekta "Nama je stalo, mi djelujemo".

Završen je treći seminar u okviru realizacije projekta "Nama je stalo,mi djelujemo" na temu "Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške" (06. i 07.11.2017.godine)

Završena obuka za rad na računaru u okviru projekta "Nama je stalo, mi djelujemo"

U okviru realizacije projekta “Nama je stalo, mi djelujemo” završena je projektna aktivnost obuka za digitalnu pismenost lica sa invaliditetom. Realizacija ove projektne aktivnosti je počela 4.septembra, i Centar za socijalni rad je za istu angažovao Privatnu ustanovu za obrazovanje odraslih, licenciranu od ministarstva obrazovanja “ RACC EDUCO” Bar.
http://www.jedro.bar/info/2373-zavrsena-obuka-osoba-sa-invaliditetom

 

Jutarnji program - O projektu "Nama je stalo, mi djelujemo"

"Nama je stalo, mi djelujemo"

mi djelujemo01“Nama je stalo, mi djelujemo” naziv je projekta kojeg je Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj predstavio na konferenciji za medije održanoj u Opštini Bar. Projekat je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Bara i Ulcinja.

Kordinatorka projektnih aktivnosti Vesna Jukić je objasnila da je u realizaciju projekta koji se finansira iz sredstava EU, uz podršku Biroa rada Bar, osim centara za socijalni rad dvije najjužnije opštine, uključena i NVO “Adria”.

“U okviru projekta biće realizovane dvije kampanje: ‘Više znanja za više mogućnosti’ i ‘Jednake šanse za rad’. One su usmjerene na osobe sa invaliditetom i poslodavce sa ciljem ukazivanja na značaj inkluzije, kao i kreiranja dobrog okruženja i prilika. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom i ima za cilj da ih motiviše za sticanje znanja i vještina neophodnih za radni angažman, dok je druga fokusirana na poslodavce sa ciljem da ukažemo na benefite koje država nudi prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom - dobijanje kreditnih sredstava pod povoljnim uslovima, učešće u finanansiranju asistenata, subvencije na zarade 75%” - objasnio je direktor Centra za socijalni rad Bar Slobodan Đonović. Govoreći o značaju pružanja podrške od strane porodice kada je u pitanju postizanje viših ciljeva osoba sa invaliditetom, Đonović je podvukao da će i članovi familija biti obuhvaćeni projektom i dodatno edukovani o važnim pitanjima.

“Mi ne pripadamo samo sebi, pa ovim projektom nastojimo da damo mali doprinos- doprinos za humanost” - poručio je Đonović.

Govoreći o značaju uključenja osoba sa invaliditetom u društvo, predstavnik krovne državne institucije koja se bavi ovim pitanjem, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, pohvalio je napore lokalne samouprave i Centra za socijalni rad koji su projekat podržali kroz partnerstvo sa civilnim sektorom.

“Zainteresovanima za realizaciju ovako značajnih projekata želim da predočim da prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom mogu ‘povući’ značajna sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Na taj način pokazaće solidarnost i spremnost da kao odgovorno društvo i ta lica uključimo u društvene tokove, iskoristimo kapacitete koje posjeduju i pomognemo im da budu društveno korisni” - kazao je Kuševija.

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković istakla je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za čitavu zajednicu jer obezbjeđuje unaprjeđivanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, omogućava im kvalitetniji život i pruža jednake mogućnosti, posebno kada je u pitanju zapošljavanje koje predstavlja prioritet.

“Opština je u ovom projekatu prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju problema i smanjenju predrasuda prema toj populaciji i nastojanju da se njihova isključenost iz društvenih tokova i siromaštvo svedu na minimum” - podvukla je Vidaković, uz procjenu da će donošenje akta pomoći pronalaženju načina za unaprjeđivanja radnih sposobnosti i vještina kroz sticanje znanja na radnom mjestu. Vidaković je kazala da na tom putu pomoć lokalne samouprave, u skladu sa ingerencijama, neće izostati.

Nacionalni Zavod za zapošljavanje i Biro rada Bar, kao jedni od najznačajnijih partnera, pomogli su prilikom odabira kandidata, ali je njihov doprinos neophodan i u nastavku realizacije ambicioznih planova.

Nataša Kovačević, angažovana na poslovima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Birou rada, naglasila je da su u toj instituciji ovaj projekat vidjeli kao odličnu priliku da se putem obuka nezaposleni lakše pripreme za tržište rada i dođu do posla.

“Posljednjih godina se broj osoba sa invaliditetom izuzetno povećao, pa danas imamo 231 lice sa rješenjem o invaliditetu po različitim osnovama”- saopštila je Kovačević uz nadu da će osnovni cilj- smanjenje broja nezaposlenih, biti ostvaren.

mi djelujemo02Važni i dragocjeni partner u ovom projektu je i “Adria”- jedna od najdugotrajnijih i najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Baru koja se preko deceniju i po bavi pružanjem podrške i pomoći odraslim osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

“Naša uloga u projektu je da pružimo svo znanje i vještine koje posjeduje ‘Adria’, ali i da u skladu sa projektnim aktivnostima naše prostorne resurse ustupimo na korišćenje Centru za socijalni rad” - kazala je predsjednica NVO “Adria” Marta Anđelić.

Kroz projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” nova znanja i vještine steći će 20 osoba sa invaliditetom. Preko Biroa rada u Baru, Ulcinju i Budvi trenutno je 39 lica čiji poslodavci koriste subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iz Biroa rada ističu da ovo nije precizna brojka, jer dosta poslodavaca ne aplicira za korišćenje tih prava.

 

Video materijal: V. Knežević Vučićević,V. Šoškić, kamera A. Karađuzović, montaža S. Sukalić

Preuzeto sa: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=10971

 

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj