SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Opština Bar: Edukacijom i prevencijom do očuvanja zdravlja mladih

Organizacijom niza edukativnih radionica u barskim osnovnim i srednjim školama Opština Bar obilježava mjesec novembar, koji je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti.

Imajući u vidu učestalost nasilja nad djecom i mladima i prepoznajući važnost rješavanja ovog problema, radionice se bave prevencijom vršnjačkog nasilja i bolesti zavisnosti, sa namjerom podizanja svijesti kod mladih o ozbiljnosti ovih pojava.

U okviru radionica, svi zainteresovani učenici imaju priliku da, korišćenjem specijalnih interaktivnih naočara koje je obezbijedila lokalna uprava, a koje simuliraju uticaj alkohola i narkotika, steknu utisak o načinima na koje alkoholisanost i PAS mogu uticati na obavljanje najjednostavnijih zadataka kao što su hodanje po pravoj liniji, stajanje na jednoj nozi, hvatanje loptice, sakupljanje sitnih predmeta i slično.

Lokalna uprava je, u saradnji sa JU Kulturni centar Bar, obezbijedila i po 5 karata za bioskopske projekcije za svaku od škola koje su namijenjene najaktivnijim učesnicima, kao i isti broj godišnjih karata za korišćenje atletske staze „Sportsko-rekreativnog centra“.

Ovu aktivnost, Opština Bar realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenje bezbjednosti Bar i sa Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

U nastavku obilježavanja mjeseca novembra, lokalna uprava će sprovesti i aktivnosti pod nazivom „Sportom protiv droge“, koje će obuhvatiti posjetu sportskim klubovima u gradu i demonstraciju uticaja alkohola i psihoaktivnih supstanci članovima klubovima, sa namjerom uviđanja štetnog uticaja na bavljenje sportom.

Ovim intervencijama, Opština Bar još jednom potvrđuje svoj odgovoran odnos prema mladima i posvećenost unaprijeđenju njihovog položaja, kao posebno važnog dijela lokalne zajednice.
 

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj