JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Socijalni radnik i Medijator zajedno: Partnerstvo za unapređenje života Roma

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u identifikaciji i rješavanju izazova s kojima se suočavaju Romi, a medijatori su ključni mostovi koji olakšavaju komunikaciju i integraciju između zajednice i institucija. Kroz zajednički rad, ova dinamična dva tima zajedno razvijaju strategije koje su prilagođene specifičnim potrebama Roma. Ova saradnja predstavlja ključni korak ka izgradnji mostova razumijevanja, podrške i inkluzije u našoj zajednici i dovodi do poboljšanja života romske populacije. Kroz zajednički rad proistekla je realizacija aktivnosti uručivanja paketa hrane od strane medijatorke RE populacije Tanje Selimović zajedno sa socijalnom radnicom Ankom Vuksanović za četri romske porodice u naselju Talum, Riversajd i Rudeš.  

Potpisan Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje

csr cetinje 1U cilju poboljšanja prava i položaja djece u prvim godinama života, kroz promociju i podšku dječijem razvoju, potpisan je Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta u Prijestonici Cetinje.

Na inicijativu UNICEF-a u Crnoj Gori, protokol je potpisan između Prijestonice Cetinje, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU „Zagorka Ivanović“, JU Centar za socijalni rad Cetinje i JU Centar za dnevni boravak Cetinje.

Ovim protokolom pomenute institucije su se saglasile da će se međusobno podržavati u promovisanju ostvarivanja prava djeteta na optimalan rani razvoj, u praćenju broja i razvojnih ishoda djeteta, unapređenju razvoja i položaja djece u ranom djetinjstvu kroz stručne, savjetodavne i operativne aktivnosti koje obavljaju u svojim ustanovama, a u saradnji sa drugim relevantnim akterima u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne i dječije zaštite.

Protokol stavlja naglasak na podršku roditeljima u stimulaciji razvoja i ranog učenja, na rano prepoznavanje djece sa prisutnim razvojnim rizicima i sa smetanja u razvoju, kao i na djecu iz porodica koje žive u različitim socijalno-ekonomskim okolnostima koje mogu nositi udružene rizike po razvoj djeteta.

Prioriteti saradnje podrazumijevaće međusobno informisanje, zajedničko pribavljanje podataka, zajedničko učešće u donošenju odluka u vezi sa strateškim pravcima lokalne samouprave u zaštiti djece, planiranje aktivnosti, promovisanje rezultata saradnje i drugo.

Protokol odražava razumijevanje i sporazum strana o međusobnoj saradnji na postizanju ciljeva određenih u Lokalnom akcionom planu socijalne i dječije zaštite za Prijestonicu Cetinje (2022-2026), Strategiji o ranom razvoju djeteta (2023-2027), Konvenciji UN o pravima djeteta, Generalnom komentaru Komiteta za prava djeteta o realizaciji prava djeteta u ranom djetinjstvu iz 2006. godine, kao i odgovarajućim strateškim dokumentima i zakonima Crne Gore koji se odnose na zaštitu prava djeteta.

BERANE : „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO“

Povodom ovogodišnje kampanje Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO kojom se obilježeva šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u okviru aktivnosti u prostorijama Centra za socijalni rad u Beranama dana 04.12.2023.godine je održana radionica sa korisnicima kroz diskusiju "Razgovorom do rešenja".

Tokom radionice u Centru za socijalni rad, žene su odlučile otvoreno podijeliti svoja iskustva s nasiljem, stvarajući prostor za duboko i iskreno razumijevanje problema. Njihova hrabrost i iskrenost doprinijeli su stvaranju atmosfere povjerenja i zajedništva.

S obzirom na osjetljivost teme, mnoge su izrazile početne sumnje, ali brzo su shvatile da je prostor stvoren kako bi podržao njihovo iskreno izražavanje. Bez straha od osude ili nepoštovanja, žene su otvoreno dijelile svoje priče, stvarajući sredinu uzajamne podrške.

Otvorenost žena koje su dijelile svoja iskustva stvorila je osnovu za dalje akcije i podršku. Zahvaljujemo ovim hrabrim ženama na njihovoj iskrenosti i doprinosu stvaranju zajednice koja aktivno podržava žrtve nasilja. Njihova hrabrost postala je svjetionik koji vodi put prema razumijevanju, suosjećanju i pozitivnim promjenama.

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan sastanak sa predstavnicima JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan je sastanak sa predstavnicima  JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole. Sastanku su, osim predstavnika škole, direktora i lica iz pedagoško - psihološke službe, prisustvovali stručni radnici Službe za djecu i mlade i direktorica Centra za socijalni rad.

Nakon upoznavanja predstavnika škole sa opisom poslova stručnih službi Centra, predstavnici su upoznati i sa gorućim temama i prisustvom različitih oblika nasilja među učenicima. Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Oni redovno dobijaju obavještenja od škole o ponašanju i uspjehu svog djeteta, i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima, roditelji su informisani. Takođe, u cilju preveniranja daljih i širih problema prisutnih kod učenika, važno je uspostaviti saradnju obrazovnih institucija i institucija koje se bave zaštitom djece i mladih. 

Ovaj sastanak, samo je jedan u nizu održanih sastanaka sa vaspitno - obrazovnim i drugim institucijama na lokalnom nivou, koji ima za cilj zajedničko društveno djelovanje i borbu protiv vršnjačkog nasilja.  

"NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO"

Kampanju "NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO" koju sprovode Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opština Berane - Општина Беране podržalo je Strukovno Udruženje Socijalnih Radnika Crne Gore.

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u pružanju podrške žrtvama nasilja, i njihova podrška ovoj kampanji doprinosi stvaranju sigurnijeg društva za sve.

Takođe zahvaljujemo se i našem mladom sugrađaninu apsolventu stomatologije Andriji Lazoviću koji nam je pomogao u vizuelnom izgledu naše kampanje,kao @Crnogorska ISKRA Berane koja je uvijek uz nas i pruža usluge u specijalizovanom servisu za podršku i unapređenju ukupnog kvaliteta života žena žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihove djece kao i njihovom osnaživanju i poboljšanju kroz psihoterapeutske intervencije.

Medijski kampanju su podržali Radio Berane-Zvanična strana i instagram stranica @beranemytown.

Hvala vam što ste prepoznali važnost ove inicijative. Vaša podrška daje snagu našem glasu i pomaže u stvaranju pozitivnih promjena u našem društvu.

BERANE : ZAUSTAVIMO VRŠNJAČKO NASILJE

26112023 0939U vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma nastvljena je saradnja sa osnovnim školama. Dana 24.11.2023 godine u OŠ „ Vukašin Radunović „ realizovana je radionica sa djecom i roditeljima na navedenoj temi.  Radionicu su realizovali direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković, dipl.soc.radnik sa svojim saradnicima Marijom Stanišić , dipl.psihološkinjom , Sanjom Vujović, dipl.soc.radnicom i Marijanom Tajić, dipl.spec.pedagoškinjom. Kao predstavnik Uprave policije je bila policijska službenica Gordana Bubanja Ivanović.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti