SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav

J.U. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav osnovan je 15.07.2011. godine Odlukom Skupštine opštine Plav, a počeo sa radom 17.09.2012. godine. U centru se nalaze djeca i omladina sa manjim i većim stepenom invaliditeta, kao i sa fizičkim smetnjama u razvoju.

Centar je osnovan u cilju proširenja djelatnosti socijalne zaštite. Osnivač Centra je Opština Plav u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a osnovan je upravo praćenjem potreba sugrađana: na inicijativu udruženja roditelja koja je podržana od strane lokalne uprave i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Cilj otvaranja dnevnih centara u lokalnoj zajednici je da je dnevni centar u neposrednoj okolini naših korisnika, da dnevni centri lakše komuniciraju sa lokalnim centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, vrtićima, školama, opštinskom upravom. To je i način da se još bolje razvije senzibilitet sredine za različitost i potrebe osoba sa smetnjama u razvoju.

U Dnevnom centru je zaposleno 12 radnika. Na cjelodnevni boravak je 12 korisnika, a na poludnevni 7. Za korisnike Dnevnog centra je obezbjedjen prevoz i topli obrok.

Pogledaj još novosti