SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Pomoć u kući

Opština Plav je 2009. godine pokrenula Projekat brige o starim osobama koji je dao dobre rezultate.Projekat je počeo kao javni rad Zavoda za zapošljavanje ,a potom se u njegovu realizaciju uključila Opstina, nakon cega je projekat realizovan preko Opstine i Fondacije “Caritas”

Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje od aprila 2016 godine, u saradnji sa UNDP-om realizuje Projekat " Pomoć u kući".

Ovim Projektom je predviđeno da u Plavu i Gusinju bude obuhvaćeno 52 korisnika koje obilaze 4 geronto domaćice.

Projektom "Pomoć u kući" je planirano je da se obuhvate: domaćinstva od kojih prioritet imaju ona sa jednim ili sa dva člana i to: lica starija od 65 godina koja imaju prebivalište u ruralnim/seoskim područjima; lica starija od 65 godina koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju; samohrana lica starija od 65 godina tj. lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju; lica mlađa od 65 a starija od 60 godina, pod uslovom da su samohrana i lica sa invaliditetom; samohrana lica koja su korisnici materijalnog obezbjedjenja i oni koji su na rubu siromaštva kao i nezaposlena lica koja se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Korisnicima se pruzaju sledece usluge:

1. Pomoć pri obezbjeđivanju ishrane

· Kupovina prehrambenih proizvoda iz najbliže prodavnice

· Priprema/podgrijavanje obroka

· Serviranje obroka

· Pomoć pri uzimanju hrane i tečnosti

· Održavanje higijene posuđa

2. Pomoć prilikom održavanja lične higijene

· Pomoć pri umivanju

· Pomoć pri češljanju

· Pomoć pri presvlačenju

3. Pomoć pri održavanju higijene odjevnih predmeta i posteljine

· Pranje rublja

· Pranje posteljine

· Sušenje

· Peglanje

4. Pomoć u zagrijavanju prostorija

· Uključivanje grijanja

· Provjetravanje prostorija

· Isključivanje grijanja

· Unošenje ogrijeva

5. Pomoć u održavanju higijene stana

· Održavanje higijene sobe korisnika

· Održavanje higijene kuhinje

· Održavanje higijene kupatila i WC

· Održavanje podnih površina i prostirki

· Pranje prozora, zavjesa i stolarije

· Održavanje čistoće uređaja i bijele tehnike

· Odnošenje otpadaka/smeća/ do kanti

6. Aktivnosti kojima se zadovoljavaju rekreativne, kulturno zabavne, radno stvaralačke i religiozne potrebe korisnika

· Pomoć pri hodanju u stanu i bližoj okolini stana

· Pomoć pri uspostavljanju telefonskog kontakta sa okruženjem, rođacima i prijateljima

· Čitanje korisniku časopisa, knjiga, pisama i sl.

· Razgovor

7. Aktivnosti u održavanju dobrog zdravstvenog stanja

· Pozivanje ljekara

· Donošenje ljekova iz apoteke po receptima ljekara

8. Pomoć pri zadovoljavanju socijalnih potreba korisnika na zahtjev samog korisnika

· Nabavka novina

· Plaćanje računa za struju, vodu, telefona, poreza i ostalih dažbina

Koordinaciju projekta vrsi Centar kroz redovne sastanke i obilaske korisnika, kao i pružanjem podrške gerentodomaćicama kako bi njihov rad bio što bolji i kvalitetniji.

Pogledaj još novosti