SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik obilježio 60 godina rada ustanove

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je obilježio  60 godina rada ustanove.

Naime, Centar  za socijalni rad je osnovan davne 1963. godine i od tada je postao nezaobilazna insitucija koja pruža pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnije.

Rad stručnih radnika i svih zaposlenih u ovoj ustanovi nije samo administrativni posao, već je i posvećenost ljudima, razumijevanje njihovih problema i traženje rješenja koja će unaprijediti kvalitet života naših naših građana.

Centar za socijalni rad ne pomaže samo pojedincima i porodicama u krizi već i aktivno radi na stvaranju ambijenta u kome svaki pojedinac ima prilku da ostvari svoj puni potencijal poštujući temeljne vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i privlačnosti.

U prethodnih 60 godina suočavali smo se sa brojnim izazovima ali smo se izborili, zahvaljujući podršci resornog Ministrastva, Lokalne zajednice, NVO  kao i drugih partnera.

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OBEZBIJEDIO POMOĆ ZA UGROŽENE ROMSKE PORODICE

090420 611Povodom Međunarodnog dana Roma, Centar za socijalni rad u okviru projekta Program podrške porodici, a u saradnji sa donatorom organizacijom Save the Children obezbijedili su pomoć za ugrožene romske porodice u vidu osnovnih životnih namirnica i sredstava za ličnu higijenu, dezinfekciona sredstva.

Određene kategorije stanovništva poput Roma pogođene pandemijom korona virusa nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog čega ne mogu sebi da obezbijede osnovne životne namirnice.

Zbog složenosti situacije i novih mjera, preporuka Vlade Crne Gore, a u skladu sa istim, porodične saradnice uručile su pomoć u Centru za socijalni rad i na taj način smanjile rizik od prenosa zarazne bolesti.

Izvor: https://www.rtnk.me/me/dru%C5%A1tvo/centar-za-socijalni-rad-obezbijedio-pomo%C4%86-za-ugro%C5%BDene-romske-porodice/

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik pomaže najugroženijima

Obezbijeđena pomoć za ugrožene porodice u Nikšiću, Plužinama i Šavniku

280320 czsr280320 czsr 2

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je, pored redovnih aktivnosti i pomoći svojim sugrađanima, obezbijedio pomoć ugroženim porodicama u okviru projekta Program podrške porodici, u saradnji sa donatorom organizacijom Save the children, saopšteno je danas iz te ustanove.

Kako se ističe, osim porodica koje su uključene u taj projekat Centar za socijalni rad je obuhvatio i porodice kojima je pomoć potrebna, a koje nijesu dio projekta.

“Pored osnovnih životnih namirnica obezbijeđene su i zaštitne maske i medicinske rukavice, kao i sredstva za dezinfekciju. Zbog složenosti situacije i novih mjera i preporuka Vlade, a u skladu sa istim, porodične saradnice uručile su pomoć u Centru za socijalni rad i na taj način smanjile rizik od prenosa zarazne bolesti”, navode u Centru.

Dodaju da je za porodice koje nijesu bile u mogućnosti direktno iz Centra da preuzmu pomoć obezbijeđena dostava na kućnu adresu ugroženih porodica, a u saradnji sa NVO Defendologija centrom i NVO Centrom za romske inicijative.

“Imajući u vidu novanastalu situaciju pandemije Covid-19, Centar za socijalni rad usklađuje i ostale redovne aktivnosti iz svoje nadležnosti. Takođe, posebna pažnja se obraća i na najstariju populaciju koja je pogođena novonastalom situacijom”, naglasili su u toj ustanovi.

Preuzeto sa: https://m.cdm.me/drustvo/obezbijedena-pomoc-za-ugrozene-porodice-u-niksicu-pluzinama-i-savniku/

Aktivnost Centra za socijalni rad i Sos telefona

091219 2Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić zajedničkim aktivnostima obilježili su 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Stručni radnici u saradnji sa policijom i SOS telefonom su bili dostupni građanima Nikšića za sva pitanja u terminu od 11 časova pa do 13 časova ito na dvije lokacije, gradski trg i plato ispred robne kuće Nikšićanka. Tom prilikom dijelili su promotivni materijal, a građani su direktno od stručnih radnika mogli da dobiju odgovore na pitanja iz domena zaštite žrtava.091219 1

Cilj aktivnosti koje su organozovali u okviru ovogodišnje Kampanje 16 dana aktivizma, je prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama i preventivno djelovanje svih aktera u zajednici.

Realizovani su javni događaji da se javnosti, a naročito mladima, učine dostupnim informacije i da ih uključe u dijalog sa stručnim licima koji se bave odgovorom na nasilje u porodici, kao i onima koji rade na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Takođe, prezentovani su dostupni servisi pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici. Ovom zajedničkom kampanjom željeli su da još jednom podsjete javnost na problem nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i na njegove posljedice po društvo.

Dani otvorenih vrata- Hraniteljstvo za srećno djetinjstvo

129F1937 BEFF 4AE9 A2E6 02F6326448C6Prva nedelja oktobra u Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik biće u znaku hraniteljstva. Naime, u periodu od 01.10.2019. do 07.10.2019. godine svi koji su zaintresovani mogu saznati nešto više o ovom obliku zaštite i to direktno od stručnih radnika koji se bave ovom problematikom.
Za pravilan i zdrav fizički, intelektualni i emocionalni razvoj, djeci je neophodno da odrastaju u porodici, ali u pojedinim situacijama, roditelji nisu u mogućnosti da im to omoguće. U slučaju kada je porodica nije u mogućnosti svom djetetu pružiti potrebnu brigu, država ima obavezu da obezbijedi djetetu odgovarajući alternativni vid staranja, koje podrazumijeva hraniteljstvo. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o djetetu i imaju dužnost da se staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju, a u cilju njegovog osposobljavanja za samostalan život i rad.
Djeca su uvijek bila i moraju ostati fokus djelovanja svih nas, a glavno odredište tog djelovanja treba biti dobrobit djeteta, njegovo fizičko i psihološko zdravlje i razvoj u skladu sa biološkim potencijalima. Briga o dobrobiti djece predstavlja potencijal društva pa nam je cilj da motivišemo što više sugrađana da vrata svog doma otvore djeci bez roditeljskog staranja.
Svi kojima su potrebe dodatne informacije mogu posjetiti Centar za socijalni rad I od stručnih radnika dobiti sve nepohodne informacije.
Posjetite nas!

Korisnici Dnevnih boravaka za stare posjetili Trebinje

 

"Zajedno za naše porodice"

Predstavnici Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik prisustvovali konferenciji povodom početka projekta ,, Zajedno za naše porodice", koja je održana u Užicu.
Riječ je o projektu prekogranične saradnje koji zajednički realizuju CSR Nikšić i CSR Užice, a koji ima za cilj razvijanje regionalne usluge Savjetovališta za porodicu.

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEČANO URUČENE PLAKETE DOBITNICIMA GRANTOVA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA-CRNA GORA IPA II 2007-2013

Izlet korisnika Dnevnog boravka iz Nikšića

Pogledaj još novosti