JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik 16.marta počela je dvodnevna obuka ,,Smjernice za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“

Obuci prisustvuje 15 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite.

Ovo je druga obuka koja se realizuje u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“- razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori, koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad Užice, sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Obuka je akreditovana u republičkom zavodu za Socijalnu zaštitu Srbije i njen cilj je da poveća stručne kompetence radnica i radnika sistema socijalne zaštite za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite. U Srbiji je do sada ovu obuku prošlo 1037 stručnih radnika i radnica iz 146 centara za socijalni rad i tri centra za porodični smještaj i usvojenje.

U okviru ove obuke, predviđeno je da se učesnice i učesnici detaljnije upoznaju sa specifičnostima problema LGBT populacije i njihovih porodica, da usvoje nova znanja i vještine o adekvatnom pristupu u radu sa njima, a zatim kroz niz strukturisanih aktivnosti ciljano integrišu i primijene na svakodnevnu profesionalnu praksu znanja i veštine stečene na ovom treningu.

Jedan od najvećih i najizraženijih problema lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u našem društvu jeste neprihvatanje istopolne emotivno-seksualne orijentacije ili rodnog identiteta od strane njihovih roditelja. Ovaj problem naročito negativno može uticati na adolescente i mlade LGBT osobe kojima je podrška porodice od izuzetnog značaja, kao i svakom mladom čovjeku. Ukoliko imamo mladog čovjeka koji pripada vjerskoj ili nacionalnoj manjini, ako doživi nasilje i/ili diskriminaciju od strane većine, on će imati podršku bar svoje porodice, ova podrška izostaje kada su u pitanju LGBT osobe i to ovu populaciju čini jednom od najvulnerabilnijih.

Sistem socijalne zaštite, je jako važna instanca za rešavanje njihovih problema jer ima mandat da radi na očuvanju porodičnih struktura i mandat da radi sa adolescetima i mladim osobama. Zbog toga nam je jako važno da stručne radnice i radnike sistema socijalne zaštite upoznamo sa specifičnostima problema LGBT osoba i njihovih porodica i senzibilišemo ih za adekvatan odgovor na te probleme.

Opšti cilj programa obuke je doprinos obezbjeđivanju kvalitetne usluge procjene i planiranja u centrima za socijalni rad u radu sa pripadnicima seksualnih i rodnih manjina (LGBT) i njihovim porodicama.

Specifični ciljevi programa obuke su:

•          Sticanje osnovnih znanja o rodnom i seksualnom identitetu, i specifičnostima njihove primjene na rad sa pripadnicima ovih grupa i njihovih porodica.

•          Integracija saznanja i primjena teorijskih koncepata o seksualnom i rodnom identitetu - što čini polaznu osnovu senzibilisanog pristupa u radu sa ovom populacijom i njihovim porodicama.

•          Osposobljavanje za praktičan rad i primenu različitih tehnika savjetovanja u radu sa pripadnicima seksualnih i rodnih manjina kao i njihovih porodica.

•          Upoznavanje sa specifičnostima u radu sa LGBT osobama u cilju jačanja kompetencija zaposlenih koje su potrebne za obezbjeđivanje usluga socijalne zaštite u CSR i zajednici namijenjenih ovim korisnicima/korisnicama.

•          Jačanje kapaciteta zaposlenih u sistemu socijalne zaštite da prilagode svoje usluge u cilju osnaživanja porodica sa LGBT članom/članicom.


U Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik 07.marta 2017. godine počela je trodnevna obuka ,, Uspostavljanje, organizacija i koordinacija usluge Savjetovališta za porodicu“.

Obuci prisustvuje 15 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite, a realizuju je treneri Radisav Tasić i Dobrivoje Mladenović.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“ - razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori, koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad Užice, u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

U okviru pomenutog projekta održaće se još dvije obuke, za rad sa počioniocima nasilja u partnerskim odnosima i za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite.

Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti i unapređenje kvaliteta života porodica i pojedinaca u Crnoj Gori na teritoriji opština Nikšić, Plužine i Šavnik, a u Srbijii u devet opština Zlatiborskog okruga.

Predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović i direkor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Ivan Mitrović, ozvaničili su danas početak radova na izgradnji Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom „27+“.

Po prvi put u Crnoj Gori, u jednoj lokalnoj zajednici, razvićemo novi servis Dnevni centar 27+ za osobe sa invaliditetom i time im omogućiti da nastave boravak u svojoj lokalnoj zajednici i pružiti im podršku kroz ovaj vid vaninstitucionalne zaštite, rekao je direktor Centra Ivan Mitrović.

Predsjednik Opštine Veselin Grbović naveo je da je površina objekta koji će se rekonstruisati za potrebe ovog servisa oko 300m2. Sredstava za realizaciju od oko 200.000 eura je obezbijedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a izvođač radova je „LD gradnja“. Kapacitet Dnevnog centra 27+ je 30 korisnika,a očekujemo da počne sa radom za tri mjeseca.

Novine najbolji projekti 240117

Save

ivan mitrovićU Nikšiću će uskoro početi izgradnja ustanove namijenjene osobama sa smetnjama u razvoju nakon 27. godine starosti.

Prema riječima Ivana Mitrovića, direktora Centra za socijalni rad za Nikšić, Šavnik i Plužine, Nikšić će tako biti prvi grad u Crnoj Gori koji rješava pitanje zbrinjavanja ove socijalne kategorije, s obzirom da postoje isključivo dnevni centri za boravak do 27. godine života.

„Nakon tog perioda života, pojaviće se problemi. Imajući u vidu naviku na institucionalni smještaj osoba sa smetnjama u razvoju, a njihovih porodica na socijalnu uslugu, potpuno je neprimjereno da nakon 27. godine budu prepuštene samo svojim porodicama. To je period života u kome oni treba aktivno da sudjeluju u životu lokalne zajednice“, objasnio je Mitrović razloge pokretanja institucionalnog rješavanja ovog problema.

Projekat izgradnje servisa ''27+'' izrađen je u novembru prošle godine. Objekat površine 300 kvadratnih metara nalaziće se na Duklu, pored Doma za stare, a predviđeno je da u njemu boravi 30 osoba sa smetnjama u razvoju.

„Ministarstvo je krajem godine obezbijedilo 276.000 eura za realizaciju tog projekta. U saradnji sa UNDP-om raspisali smo već tendersku proceduru za izgradnju. Biće završena do sredine februara, nakon čega će se krenuti u realizaciju“, najavio je direktor Centra za socijalni rad.

Izgradnjom servisa ''27+'' zadovoljni su u Udruženju roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, koja borave u Dnevnom centru.

„To je od nemjerljivog značaja. Nadam se da ćemo imati sreće sa osobljem koje će raditi sa tom omladinom, kao što smo imali u Dnevnom centru. Cilj je da se odaberu pravi ljudi koji će biti vjetar u leđa za njihov dalji život, vjetar u leđa nama roditeljima“, poručio je Velibor Milošević, predsjednik Udruženja.

Milošević je rekao da veliku stvar predstavlja kada dijete izađe iz porodice.

„Iako smo svjesni da je djeci najljepše u krugu porodice, treba ih izvesti iz kuća, izvesti ih na svjetlo dana, socijalizovati i upoznati ih sa okolinom, sa ljudima… Treba izvršiti jednu potpunu socijalizaciju, kakvu već radimo u postojećem Dnevnom centru“, naveo je on i izrazio nadu da će se nastaviti dobra saradnja i sa Dnevnim centrom ''27+''.

Planirano je da izgradnja servisa ''27+'' bude završena najkasnije do kraja aprila.

 

Preuzeto sa: http://onogost.me/drustvo/mitrovic-niksic-dobija-dnevni-centar-27

Save

Tokom 2012 godine u Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi formiran je multidisciplinarni tim za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, sa zadatkom da se unaprijedi komunikaciju stručnih službi u lokalnoj zajednici angažovanih na pružanju zaštite žrtvama porodičnog nasilja.

S obzirom da se tokom novembra i decembra kroz različite aktivnosti relevantnih aktera na svim društvenim nivoima promovišu mjere borbe protiv svih oblika nasilja, Centar za socijalni rad Herceg Novi, kao član Multidisciplinarnog tima, uključio se u ovu kampanju na način što će prezentovati svoj dosadašnji rad, kao i prikazati najvažnije aspekte i procedure od značaja za spriječavanje nasilja i kvalitetnu zaštitu žrtava.

Dana 25. Novembra 2016.god. realizovane su prezentacije aktivnosti Multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodicu za sve vaspitno – obrazovne ustanove u Herceg Novom, kada smo ujedno i obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prezentaciji, koja je održana u svečanoj sali Osnovne škole „ Dašo Pavičić“ u Herceg Novom, prisustvovalo je oko 150 prosvetnih radnika.

Dana 16. Decembra 2016.god. realizovana je i druga prezentacija aktivnosti Multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodicu, namjenjenu zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Herceg Novi i Službe za Hitnu medicinsku pomoć. Prezentacija je održana u prostorijama Doma zdravlja H.Novi i prisustvovalo je oko 50 zdravstvenih radnika.

Održane prezentacije su propraćene sa velikim interesovanjem i učesnici su iskazali svoje zadovoljstvo i potrebu za učestalijim aktivnostima ovog tipa.

Projekat “Zajedno za naše porodice - Razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija (EU), predstavljen je na današnjoj konferenciji za medije u Gradskoj kući.

Riječ je o projektu koji je dio prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, a koji se sprovodi u okviru programa IPA 1. Projekat realizuju Centar za socijalni rad Nikšić i Centar za socijalni rad Užice u Srbiji.
Ukupna vrijednost projekta je 200.000 eura, a od tog iznosa 100.000 eura, za uspostavljanje ove usluge, implementiraće se na teritoriji Crne Gore, tačnije u opštinama Nikšić, Plužine i Šavnik. Usluga savjetovališta će biti uspostavljena u okviru Centra za socijalni rad, u prostorijama te ustanove u Mjesnoj zajednici Duklo.
„Ovim vaninstitucionalnim aktivnostima, težište svog grada Centar za socijalni rad usmjerava na porodicu, njeno očuvanje, njegovanje svega onoga što porodica sama po sebi predstavlja. Mislim da ćemo realizacijom ovog projekta, njegovim življenjem, doprinijeti i snažnijoj i homogenijoj porodici u Nikšiću“, kazao je direktor Centra za socijalni rad Nikšić, Ivan Mitrović.
On je istakao da je ovakav sadržaj očekivan i potreban Nikšiću i svakoj savremenoj lokalnoj zajednici, što Nikšić teži da bude.
„Savjetovalište će nakon par mjeseci pripremnih aktivnosti i edukacija početi sa radom aprila mjeseca 2017. godine i radiće svakog dana od 16h do 19h, četiri radna dana u nedjelji gdje će biti zaposlena četiri savjetodavca iz različite porodične problematike. Angažovano osoblje biće obučeno kroz akreditovani program“, objašnjava on.

Irena Bošković, šef za prekogranične programe u Ministarstvu vanjskih poslova, istakla je da se raduje realizaciji projekta i da očekuje da će ih ubuduće biti još u okviru zajedničke saradnje Srbije i Crne Gore.
„Izuzetno je zadovoljstvo da imamo priliku da se realizuje projekat koji se bavi socijalnom zaštitom i koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života i porodica i pojedinca, naročito ranjivih kategorija društva“, kazala je Bošković.
Da će ovaj projekat koji ima za cilj afirmaciju porodice i porodične vrijednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u porodici, zaštitu porodice kao osnovne jedinice društva biti prepoznat i podržan od Opštine Nikšić navela je Sonja Nikčević, predsjednica Skupštine opštine Nikšić.
„Odgovore na pitanja koja su naizgled nerješiva, nadam se, pronaći će brojne porodice koje shvate da im je pomoć potrebna upravo u Savjetovalištu za porodicu. Prije svega, osvijestiće potrebu za razgovorom, za početak, sa profesionalcima Savjetovališta za porodicu, a ne sumnjam da će svaki korak voditi ka rješavanju naizgled nerješivog problema“, dodala je ona.

Savjetnica u JU Centar za socijalni rad Nikšić, Maja Marojević, pojasnila je da je realizacija projekta počela 17. oktobra ove godine, a predviđeno je da traje 18 mjeseci.
„Ciljna grupa su pojedinci sa poremećenim porodičnim odnosima, roditelji koji žele da unaprijede profesionalne i roditeljske kapacitete, mladi sa problemima u ponašanju i svi drugi korisnici kojima će ove usluge trebati. Usluge koje će se pružati u Savjetovalištu biće preventivnog, edukativnog i savjetodavnog karaktera i biće na raspolaganju svim građanima“, objašnila je Marojević.
Za kraj je Marko Sinđić, predstavnik Centra za socijalni rad Užice, predstavio tamošnji model podrške zajednice porodicama koje se nađu u stanju socijalnog rizika.
„Krajnji produkt obje ove aktivnosti je isti i u Nikšiću i u Užicu, a to je integrisana usluga Savjetovališta koja se pruža na regionalnom nivou. Siguran sam da u Centru za socijalni rad Nikšić postoje uslovi da se ta usluga kvalitetno iznese“, zaključio je on.