JU Centri za socijalni rad

previous arrow
next arrow
Slider

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

Pretraga

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

LOGIN

IMG 1187 250x188Predstavnici Evropske komisije , u petak, 23. juna ,posjetili su Područnu jedinicu ZZZ Herceg Novi i Centar za socijalni rad Herceg Novi u kontekstu projekta “Saradnja ZZZCG i centara za socijalni rad”, kao ugovora o uslugama koji se sprovodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Sastanku su, kao predstavnici EK, prisustvovati gdin Lluis Prats, šef Jedinice za međunarodna pitanja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije (EK) i gđa Petra Corti iz Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije kao i predstavnici ministarstava rada i siocijalnog staranja, ekonomije, te Biroa rada Herceg Novi i Centra za socijalni rad H.Novi.

Na sastanku se govorilo o implementaciji novih metoda rada između CSR i ZZZ CG u procesu socijalne aktivacije. Saradnja CSR i ZZZCG odnosi se na pružanje mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Zajednička procjena potreba korisnika obavlja se na sastancima multidisciplinarnog tima, a na temelju zajedničke procjene potreba korisnika, multidisciplinarni tim priprema predlog mjera i aktivnosti u koje se uključuje korisnik.

U okviru komponente IV program IPA, koga implementira WYG International u okviru projektnih aktivnosti ima 4 komponente.

Komponenta 1 se odnosila na analiziranje postojeće situacije u sektoru socijalne inkluzije, uglavnom u biroima rada ZZZ CG i CSR, ukljućujući i analizu poslovnih rješenja i kapaciteta za aktiviranje i podršku najugroženijih grupa na tržištu rada. Komponenta 3 se odnosila na razvijanje i pripremanje detaljnog sporazuma između ZZZ CG i CSR.

-Ove godine je sprovedena serija radionica i zajednička obuka za ZZZ CG, biroa rada, centara za socijalni rad i predstavnika socijalnih partnera na temu socijalna inkluzija u Crnoj Gori – Komponenta 2. Dok komponenta 4 predstavlja obezbjeđivanje podrške potencijalnim grant aplikantima i korisnicima granta kaže šef Biroa rada Herceg Novi Željko Stožinić.

Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore. Oformljene tri radne grupe – sjever, centralni dio i jug.

Ovaj projekat je započet u decembru 2015. godine i trajaće 18 mjeseci.

Preuzeto sa: http://www.zzzcg.me/herceg-novi-aktivacija-radon-sposobnih-korisnika-mop-a/

Save

Dana 31.maja 2017. godine, u 13h , u organizaciji Doma Zdravlja ,,Dimitrije Dika Marsenic’’ Danilovgrad, Udruženja penzionera Danilovgrad, Fonda PIO Crne Gore i Centra za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, u prostorijama Dnevnog centra za stare u Spužu, održano je predavanje na temu ,,Svjetski dani bez duvanskog dima predavača dr. Anđele Mitrović. Predavanju je prisustvovala direktorica centra Maja Luketić, korisnici usluga Dnevnog Centra za stare u Danilovgradu i Spužu kao i zainteresovani penzioneri sa područja opštine Danilovgrad .
To je još jedno predavanje u nizu, koje se održava u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite penzionera, a slične aktivnosti se očekuju i u narednom periodu, jednom mjesečno u Dnevnom centru za stare u Danilovgradu, odnosno jednom u dva mjeseca u Dnevnom centru za stare u Spužu.

U srijedu 24. maja sa početkom u 11h u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis, održana je press konferenciju u okviru projekta Zanatski RE Call centar.
Projekat implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić, a finansiran je od strane Evropske unije posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći kroz Operativni program – Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ukupna vrijednost projekta je 92.224,00€.
Direktor Centra Ivan Mitrović govorio je o značaju ovog projekta za lokalnu zajednicu i istakao je da su danas svečano potpisani ugovori sa budućim pružaocima usluga u Zanatskom RE Call Centru, koji će proći dvomjesečni program obuke.
Goran Kuševija je istakao značaj projekata koje sprovodi Centar za socijalni rad Nikšić imajući u vidu činjenicu da kroz razvija nove socijalne usluge po prvi put na teritoriji Crne Gore.
Slaven Ćipranić je ukratko govorio o obuci koju će 13 pripadnika RE populacije pohađati a koja počinje danas. Obuka će se sastojati iz dva dijela, teorijskog i praktičnog, a trajaće 44 dana. Nakon završene obuke, polaznici će dobiti sertifikate.
Sonja Nikčević, ispred Opštine Nikšić, je izrazila zadovoljstvo nastavkom uspješne saradnje sa Centrom za socijalni rad. U okviru ovog projekta Opština učestvuje ustupanjem objekta za potrebe Zanatskog centra.
Asistent na projektu, Jelena Kovačević, je detaljno predstavila projekat prisutnima, govoreći o aktivnostima i rezultatima projekta.

U toku je rekonstrukcija objekta površine 300m2 koji se nalazi u ulici Sava Stanojevića u MZ Duklo. Naime, ovo je prvi servis ovakve vrste u Crnoj Gori i omogući će vaninstitucionalnu zaštitu 30 osoba sa invaliditetom i nakon 27. godine starosti. Otvaranje ovog servisa je planirano za septembar 2017. godine.

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga. 
 
Delegaciju u sastavu Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku, statistiku i analitiku, Dragan Đukanović, savjetnik ministra, Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Suzana Milović, rukovodilac PJ centra za socijalni rad Golubovci, Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod Komanski most i Aleksandra Višnjić, rukovoditeljka projekta ISSS - Socijalni karton iz UNDP-a primio je ministar rada i socijalne politike Ibrahim Ibrahimi sa saradnicima, gdje je razgovarano o daljoj saradnji ovih institucija.
 

U toku ove posjete predstvanicima iz Crne Gore prezentovani su softver za usvajanje djece, kao i interkonektivnost za elektronsku, automatsku razmjenu podataka (71 web servis) koje koristi 12 institucija za potrebe Ministarstva rada i socijalne politike i 30 Centara za socijalni rad u Makedoniji. Uprava za elektronsko zdravstvo, pri Ministarstvu zdravlja je predstavila softver "Moj Termin". Pacijenti imaju elektronski dosije, a kroz ovaj softver se zakazuju svi specijalistički pregledi, evidentira se i prati rad doktora, izdavanje e-recepata, e-uputa, i dr.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/172330/SAOPsTENJE-Delegacija-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-posjetila-Ministarstvo-rada-i-socijalne-politike-Makedonije.html

Save

Save

Save

Save

Save

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša, sa partnerima Grada, održao je danas konferenciju za medije na kojoj je predstavljen projekat Prihvatilišta za beskućnike, nakon čega je upriličen i obilazak objekta Prihvatilišta koji se nalazi u Vardarskoj ulici na Koniku.

Zahvaljujući se brojnim partnerima koji su učestvovali u realizaciji proekta, zamjenik Mugoša je istakao da činjenica da pored Glavnog grada na projektu učestvuje 18 partnera govori o izuzetno ozbiljnom pristupu toj problematici i predstavlja odličan primjer kako treba pristupiti reaizaciji društveno odgovornih projekata. U konkretnom slučaju, projekat Prihvatilišta je okupio sve bitne segmnente društvene zajednice, predstavnike privrede: Voli trade, Gorenje, Namos Dajković, MPM (Cosmetics), Crnogorski Telekom, Ultra SB, Elevator, Agencija za stanovanje; međunarodne organizacije: UNDP, UNHCR i Crveni krst kao organizaciju koja će koordinirati radom prihvatilišta i NVO sektor - Akcija za ljudska prava, koja je i svojim praktičnim iskustvom ali i brojnim drugim sugestijama pomogla u izradi kvalitetnog Pravilnika o kućnom redu u samom prihvatilištu. Takođe, tu su i institucije koje su Potpisale protokol o saradnji u oblasti zbrinjavanja beskućnika – Sekretarijat za rad, mlade i socijalno straranje, Crveni krst Crne Gore, Centar za socijalni rad Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Dom zdravlja Podgorica i Uprava policije. Osim toga partneri na projektu su i Uprava za imovinu i Zavod za hitnu medicinsku pomoc.

Naglašavajući da je zbrinjavanje beskućnika obaveza svih relevantnih činioca društvene zajednice, zamjenik Mugoša je istakao da projekat ima socijalnu dimenziju i zbog toga je neophodno da se svi udružimo kako bi podigli svijest naših građana i mijenjali percepciju kada su u pitanju beskućnici, ali i kako bi ljudima koji će u operativnom dijelu posla biti izloženi najvećim izazovima pomogli da ovo prihvatilište funkcioniše na izuzetno kvalitetniom nivou.

Zamjenik Mugoša saopštio je da će korisnici imati tri obroka, jedan iz narodne kuhinje i dva zahvaljujući donacijama prijatelja grada, da će za njih u okviru Prihvatilišta biti organizovane slobodne aktivnosti, kao i razgovori sa psiholozima i socijalnim radnicima, ukoliko se za to ukaže potreba. U periodu boravka u prihvatilištu biće im pružena pomoć u dijelu ostvarivanja kontakta sa svojim najbližima, ali ono što je najbitnije, dobiće podršku da preuzmu kontrolu nad sopstevnim životom i da obavljaju druge aktivnosti koje će im pomoći da se ekonomnski osamostale kada budu napustili prihvatilište.

On je istakao da je u proteklih godinu dana ovo četvrti socijalni servis koji počinje da funkcioniše u Glavnom gradu, nakon ženskog paviljona u JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Dnevnog centra za podršku djeci u riziku. Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko 2 miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera,  raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglasenu socijalnu komponentu.

On je istakao da Glavni grad, takođe, obezbjeđuje stanove licima u stanju socijalne potrebe, pruža njegu i pomoć u kući starim licima, za preko 2.500 djece su prošle godine obezbijeđeni besplatni kompleti udžbenika i preko 2.500 paketića za novorođenčad, za preko 100 djece novčana pomoć za kupovinu školskog pribora, preko 550 obroka dnevno se posluži u narodnoj kuhinji, preko 300 djece ima pravo na odmor i rekreaciju u odmaralistu na Veruši. Uprava grada obezbjeđuje i stambene jedinice za štićenike nakon odlaska iz Dječijeg doma Mladost u Bijeloj, što sve zajedno čini veoma širok spektar aktivnosti iz domena socijalne i dječje zaštite.

Ivana Vučinić, pomoćnik sekretara za rad, mlade i socijalno staranje, istakla je da se prihvatilište nalazi u neposrednojh blizini Narodne kuhinje, da je objekat kapaciteta za smještaj 12 osoba sa mogućnošću povećanja do 15, korisne površine  119 m2, ne uključujući veliku terasu i baštu. Objekat je opremljen neophodnim mobilijarom za pšrijatan boravak osoba, sadrži tri opremljene spavaće sobe, dnevni boravak sa čajnom kuhinjom, kupatilo, kancelariju i hodnik. U dvorišnom dijelu je smješten magacinski prostor. Ona je izrazila zahvalnost stanovnicima ovog dijela grada koji su pokazali veliko razumijevanje i pružili podršku u funkcionisanju ovog socijalnog servisa.

Ana Sijepović, direktorica Centra za socijalni rad, saopštila je da zainteresovana lica treba da se prijave Službi za stara i odrasla lica u glavnoj zgradi Centra i u područnim jedinicama u Tuzima i Golubovcima. Ona je objasnila da je na evidenciji trenutno desetak beskućnika, a da su 2 od njih već podnijela zahtjev za smještanje. Centar će u Prihvatilište uputiti samo ona lica koja se prema procjeni stručnih radnika budu nalazila u takvom stepenu ugroženosti i stanju socijalne potrebe za koje je neophodno hitno zbrinjavanje. Prije smještaja biće urađen ljekarski pregled lica. Cilj projekta je dalji rad sa ovom grupom lica. U saradnji sa Crvenim krstom za svakog korisnika pojedinačno biće utvbrđeni oblici i mjere zaštite koji će ovim ljudima dalje pomnoći da izađu iz statusa beskućnika.

Snežana Radenović, iz Crvenog krsta naglasila je da je cilj da se dugoročnije pomogne beskućnicima. Pored zaposlenih biće angažovani i volonteri kako bi beskućnicima bila pružena psiho-socijalna podrška, ali i ostali vidovi podrške koja im je potrebna za period od 3 mjeseca koliko imaju pravo da borave u Prihvatilištu. Crveni krst, takođe, pružiće logističku podršku za sve zainteresovanepartnetre i donatore.

Olivera Šuškavčević, predstavnica kompanije Voli, je u ime partnera iz privrednog sektora pohvalila ovaj projekat i pozvala biznis sektor da se priključi akciji i pruži pomoć i podršku Gradu kako bi Prihvatilište za beskućnike zaživjelo na pravi i očekivan način. Ona je istakla da privrednici uvijek moraju imati razvijenu svijest o društvenoj i socijalnoj odgovornosti.

 

Preuzeto sa:

http://www.podgorica.me/vijesti/nakon-prvomajskih-praznika-prihvatiliste-za-beskucnike-prima-prve-korisnike

 

Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja, Elmedin Rovčanin, predsjednik opštine Danilovgrad, Branislav Đuranović i direktorica Centra za socijalni rad Danilovgrad, Maja Luketić otvorili su danas, 26.04.2017. godine, Gradski vešeraj.

Otvaranje Gradskog vešeraja u opštini Danilovgrad dio je projekta „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje gradskog vešeraja u Danilovgradu“, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Nosilac projekta je JU Centar za socijalni rad Danilovgrad, dok je partner na projektu Opština Danilovgrad.

Opšti cilj ovog projekta je doprinos povećanju socijalne inkluzije i zaposlenosti osoba sa invaliditetom u opštini Danilovgrad. Specifični cilj je povećana zaposlenost osoba sa invaliditetom kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u opštini Danilovgrad.