JU Centri za socijalni rad

previous arrow
next arrow
Slider

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

Pretraga

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

LOGIN

mi djelujemo01“Nama je stalo, mi djelujemo” naziv je projekta kojeg je Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj predstavio na konferenciji za medije održanoj u Opštini Bar. Projekat je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Bara i Ulcinja.

Kordinatorka projektnih aktivnosti Vesna Jukić je objasnila da je u realizaciju projekta koji se finansira iz sredstava EU, uz podršku Biroa rada Bar, osim centara za socijalni rad dvije najjužnije opštine, uključena i NVO “Adria”.

“U okviru projekta biće realizovane dvije kampanje: ‘Više znanja za više mogućnosti’ i ‘Jednake šanse za rad’. One su usmjerene na osobe sa invaliditetom i poslodavce sa ciljem ukazivanja na značaj inkluzije, kao i kreiranja dobrog okruženja i prilika. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom i ima za cilj da ih motiviše za sticanje znanja i vještina neophodnih za radni angažman, dok je druga fokusirana na poslodavce sa ciljem da ukažemo na benefite koje država nudi prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom - dobijanje kreditnih sredstava pod povoljnim uslovima, učešće u finanansiranju asistenata, subvencije na zarade 75%” - objasnio je direktor Centra za socijalni rad Bar Slobodan Đonović. Govoreći o značaju pružanja podrške od strane porodice kada je u pitanju postizanje viših ciljeva osoba sa invaliditetom, Đonović je podvukao da će i članovi familija biti obuhvaćeni projektom i dodatno edukovani o važnim pitanjima.

“Mi ne pripadamo samo sebi, pa ovim projektom nastojimo da damo mali doprinos- doprinos za humanost” - poručio je Đonović.

Govoreći o značaju uključenja osoba sa invaliditetom u društvo, predstavnik krovne državne institucije koja se bavi ovim pitanjem, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, pohvalio je napore lokalne samouprave i Centra za socijalni rad koji su projekat podržali kroz partnerstvo sa civilnim sektorom.

“Zainteresovanima za realizaciju ovako značajnih projekata želim da predočim da prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom mogu ‘povući’ značajna sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Na taj način pokazaće solidarnost i spremnost da kao odgovorno društvo i ta lica uključimo u društvene tokove, iskoristimo kapacitete koje posjeduju i pomognemo im da budu društveno korisni” - kazao je Kuševija.

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković istakla je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za čitavu zajednicu jer obezbjeđuje unaprjeđivanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, omogućava im kvalitetniji život i pruža jednake mogućnosti, posebno kada je u pitanju zapošljavanje koje predstavlja prioritet.

“Opština je u ovom projekatu prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju problema i smanjenju predrasuda prema toj populaciji i nastojanju da se njihova isključenost iz društvenih tokova i siromaštvo svedu na minimum” - podvukla je Vidaković, uz procjenu da će donošenje akta pomoći pronalaženju načina za unaprjeđivanja radnih sposobnosti i vještina kroz sticanje znanja na radnom mjestu. Vidaković je kazala da na tom putu pomoć lokalne samouprave, u skladu sa ingerencijama, neće izostati.

Nacionalni Zavod za zapošljavanje i Biro rada Bar, kao jedni od najznačajnijih partnera, pomogli su prilikom odabira kandidata, ali je njihov doprinos neophodan i u nastavku realizacije ambicioznih planova.

Nataša Kovačević, angažovana na poslovima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Birou rada, naglasila je da su u toj instituciji ovaj projekat vidjeli kao odličnu priliku da se putem obuka nezaposleni lakše pripreme za tržište rada i dođu do posla.

“Posljednjih godina se broj osoba sa invaliditetom izuzetno povećao, pa danas imamo 231 lice sa rješenjem o invaliditetu po različitim osnovama”- saopštila je Kovačević uz nadu da će osnovni cilj- smanjenje broja nezaposlenih, biti ostvaren.

mi djelujemo02Važni i dragocjeni partner u ovom projektu je i “Adria”- jedna od najdugotrajnijih i najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Baru koja se preko deceniju i po bavi pružanjem podrške i pomoći odraslim osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

“Naša uloga u projektu je da pružimo svo znanje i vještine koje posjeduje ‘Adria’, ali i da u skladu sa projektnim aktivnostima naše prostorne resurse ustupimo na korišćenje Centru za socijalni rad” - kazala je predsjednica NVO “Adria” Marta Anđelić.

Kroz projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” nova znanja i vještine steći će 20 osoba sa invaliditetom. Preko Biroa rada u Baru, Ulcinju i Budvi trenutno je 39 lica čiji poslodavci koriste subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iz Biroa rada ističu da ovo nije precizna brojka, jer dosta poslodavaca ne aplicira za korišćenje tih prava.

 

Video materijal: V. Knežević Vučićević,V. Šoškić, kamera A. Karađuzović, montaža S. Sukalić

Preuzeto sa: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=10971

 

Save

Save

Save

mrss logoU skladu sa članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, počev od 6. avgusta 2015. godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu u zakonom utvrđenim iznosima, ako do 31. jula 2017. godine podnesu zahtjev nadležnim Centrima za socijalni rad.

Kako bi sve korisnice blagovremeno podnijele zahtjev za ostvarivanje navedenog prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavještava korisnice naknada da će JU Centri za socijalni rad organizovati rad za dane 28, 29, 30 i 31. jul 2017. godine, od 8h do 20h.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

U prostorijama IPC Tehnopolis danas su uručeni sertifikati pripadnicima RE populacije koji su prošli dvomjesečni program obuke u okviru projekta Zanatski RE Call Centar.
Ovaj projekat od februara 2017. godine implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić.
Sertifikate su uručili predstavnici ZOPT-a koji je od strane Centra angažovan kao pružalac usluge. Pripadnici su kroz ovaj projekat obučeni za poslove baštovana, molera, instalatera u građevinarstvu i 3 pripadnice RE populacije za poslove higijeničarki. Obuka je sprovedena u dvije faze, u prvoj su prosli teorijski dio obuke dok u drugom dijelu su stekli praktična znanja i iskustva.
Pripadnici RE populacije su se zahvalili JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik na pruženoj prilici da učestvuju u ovom projektu i da prođu program obuke koji će im omogućiti konkurentnost na tržistu rada, kao i ZOPT-u na dobroj saradnji tokom sprovođenja obuke.
Zanatski RE Call Centar je projekat koji finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija-Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredsrava EU pomioći, u okviru IPA Komšponente IV Operativni program „ Razvoj Ljudskih resursa 2012-2013“ . Ukupna trajanje projekta je 14 mjeseci, a vrijednost projekta je 92.224,00.

podgorica logoKomisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe Glavnog grada - Podgorice, objavila je danas Oglas za dodjelu stanova licima u stanju socijalne potrebe.

Pravo učešća imaju lica koja su u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice kod Centra za socijalni rad. Oglasom će biti ponuđeni većinom jednosobni stanovi, uz dva dvosobna kao I četiri garsonjere.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Uz prijavu na oglas potrebno je podnijeti dokaz o postojećoj stambenoj situaciji - podstanar, stanuje kod srodnika, stanuje u neuslovnom stanu; dokaz o materijalnom stanju; dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva (samo za invalide I kategorije i korisnike pomoći i njege ) - nalaz nadležne ljekarske komisije ili odgovarajuće rješenje; dokaz o samohranosti roditelja ili staratelja; dokaz o dužini korišćenja materijalnog obezbjeđenja porodice kod Centra za socijalni rad - dan, mjesec i godina (gore navedene podatke izdaje Centar za socijalni rad); dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (od opštinskog organa uprave); izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno rođenih (sa konstatacijom o braku) za podnosioca zahtjeva i izvod iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva; dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorica - dan, mjesec i godina (od MUP-a - CB Podgorica).

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana,zaključno sa 01.08.2017. godine, od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Aktuleni oglas je dio konkretne socijalnu politike Glavnog grada usmjerene u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga i servisa svim građanima u stanju socijalne potrebe. Podsjećamo da je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, u maju ove godine, već uručio ključeve od stanova za 15 porodica u stanju socijalne potrebe.

Realizacijom projekta izgradnje stanova kroz Regionalni stambeni program, u kojem je Glavni grad takođe partner, na trajan i kvalitetan način rješava stambeno pitanje za porodice najranjivijih grupa stanovištva sa Konika.

Glavni grad je za potrebe izgradnje objekata za raseljena lica ustupio oko 13,87 ha približne vrijednosti 4,5 miliona eura na području DUP ’’Konik –Vrela ribnička II’’ i naknadu za komunalno opremanje zemljišta, čime će u mandatu ove gradske uprave biti riješeno najbitnije egzistencijalno pitanje za veliki broj porodica od kojih je većina do sada živjela u jako teškim i gotovo nehumanim uslovima dugi niz godina.

Osim toga, Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko dva miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera, raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglašenu socijalnu komponentu.

PG BIRO

Preuzeto sa: http://www.podgorica.me/vijesti/raspisan-oglas-za-dodjelu-15-stanova-licima-u-stanju-socijalne-potrebe

Save

csrnk 120717 1JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik povodom navoda iznijetih u sredstvima javnog informisanja, a vezano za situaciju u kojoj se nalaze Nikolić Radojica i njegov sin, dajemo sljedeće saopštenje:

Povodom navoda iznijetih tokom jučerašnjeg dana u sredstvima javnog informisanja u kojima je Nikolić Radojica iznio niz netačnih i tendecioznih informacija s ciljem da se pred javnošću dovede u pitanje zakonitost postupanja i rada službenika Centra, a sve stavljajući u politički kontekst, Centar oštro demantuje navedene iskaze.

Ovaj Centar kao ni njegovi službenici zaduženi po ovom predmetu, kao i bilo kom drugom, ni jednu radnju nijesu sproveli dovodeći je u vezu sa političkim događajem.

S posebnom indignacijom odbacujemo tendeciozne navode Radojice Nikolića da smo naše službene radnje sproveli u cilju bilo kakvog političkog konteksta.

Isključiva namjera svih dosadašnjih razgovora sa Radojicom je bila usmjerena ka osnaživanju ove porodice za samostalni život u zajednici, što potvrđuje svaka naša prethodna aktivnost.

Povodom njegovih navoda da je Centar pokrenuo bilo kakav postupak za oduzimanje stana, takođe iste odbacujemo s indignacijom. Napominjemo da pomenuti stan nije u vlasništvu Centra, već lokalne samouprave. Naša obaveza je da sugerišemo da svaki stan u vlasništvu lokalne samouprave, koriste lica i porodice u stanju socijalne potrebe, koje nemaju alternativnih rješenja kao što ih ima Radojica Nikolić.

                                                                                                        

            D I R E K T O R

                                                                                                            mr Ivan Mitrović

ODGOVOR NA PITANJA NOVINARA.PDF

slajder2U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), realizuje se projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a sprovodi ga konzorcijum WYG International iz Velike Britanije.

U petak, 30. juna 2017. godine održana je evaluaciona radionica projekta tokom koje su predstavljeni primjeri pilotiranja novih metoda rada multidisciplinarnih timova Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad u pristupu ranjivim kategorijama.

Nakon evaluacione radionice uslijedilo je potpisivanje Sporazuma između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, čiji je opšti cilj unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje CSR i ZZZCG u pružanju mjera socijalne aktivacije te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Sporazum su potpisali direktor Zavoda za zapošljavanje, gospodin Suljo Mustafić i direktori područnih jedinica centara za socijalni rad.

3 sporazum 300x158Prisutne je pozdravio Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji je istakao značaj uvođenja novih metoda rada multidisciplinarnih timova u izradi individualnog plana aktivacije radno sposobnih korisnika materijalnog obezbijeđenja, osvrnuvši se na izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Direktor Mustafić takođe je ukazao na značaj potpisivanja sporazuma i uvođenja novih metoda rada, kroz koje će se socijalno integrisati osobe koje pripadaju osjetljivim ciljnim gurpama, s ciljem da im se omogući da se osnaže i razviju sposobnosti za bolju zapošljivost.

-Rad upravo sa ovim ciljnim grupama zahtijeva senzibilan pristup, institucionalnu povezanost, dostupnost institucija. Zajednički ćemo raditi u cilju pružanja podrške građanima koji koriste socijalnu zaštitu, kako bi prevazišli stanje socijalne potrebe i izašli na tržište rada da bi brinuli o sebi i svojoj porodici – kazao je direktor Zavoda.

Prema njegovim riječima Zavod nije institucija koja zapošljava, već posreduje u zapošljavanju, povezuje tražioce posla i poslodavce koji nude radna mjesta. Uloga Zavoda je da poveže značajan broj partnera: poslodavce, nezaposlene, organizatore obrazovanja, lokalne samouprave, lokalne centre za socijalni rad, nevladine organizacije...ukupno 300x152

Zavod i centri za socijalni rad ne mogu biti sami sebi svrha, to su državne institucije, javni servis dostupan svim građanima – zaključio je Mustafić.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakao je Ivan Mitrović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine.

Save

Nakon uspješne realizacije serije projekata iz oblasti socijalne zaštite u proteklom periodu, opština Nikšić je zahvaljujući Centru za socijalni rad dobila još jedan servis - Savjetovalište za brak i porodicu.

image001

Radi se o projektu koji je započet kroz IPA program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore oktobra 2016. godine pod nazivom „Zajedno za naše porodice“ - razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori.

Tim povodom direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Ivan Mitrović naveo je da se sam projekat ''Savjetovalište za brak i porodicu'' po prvi put uspostavlja u sistemu socijalne zaštite, ali i u nekoj lokalnoj zajednici u Crnoj Gori. Naglasio je i da  je sama ovakva usluga bila prepoznata i nizom zakona, kao neophodna svakoj savremenoj lokalnoj zajednici koja želi da pruži podršku savremenoj porodici da se bori sa savremenim izazovima u sredini u kojoj se nalazi.

„Nikšić ne samo da sustiže, nego i prestiže te lokalne zajednice i zaista iz perspektive današnjeg dana mogu da kažem da će implementacija ove usluge mnogo značiti Centru za socijalni rad kao dodatni servis podrške, a ona će svakako značiti i sistemu socijalne i dječje zaštite ne samo u Nikšiću, nego i u Crnoj Gori, kao jedan pilot servis ove vrste u nekoj lokalnoj zajednici. Ono što je najvažnije, značiće svim korisnicima sistema socijalne i dječje zaštite, prvenstveno Centra za socijalni rad u Nikšiću“, objasnio je Mitrović dodajući da su izvršene edukacije za rad u Savjetovalištu, ali da će nastaviti da pronalaze mehanizme za dodatnu edukaciju.

image002

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,  task menadžerka Jadranka Milić istakla je da je ovo jedan od pet projekata koji su podržani u okviru trećeg Poziva za dostavljanje predloga projekata, programa prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore, te da finansijska podrška koju EU pruža ovom projektu iznosi oko 86.000 eura.

„Drago nam je što će građanima Nikšića biti na raspolaganju posvećeni i visoko kvalifikovani profesionalci koji će raditi na prevazilaženju teških situacija koje narušavaju harmonične porodične odnose. Ovaj projekat je okupio partnere sa obje strane granice koji su učestvovali u prepoznavanju sadržaja projekta, njegovom uspostavljanju koristeći sopstvene kadrovske i finansijske resurse, ali i dijelili značajna iskustva i prakse“, zadovoljno kaže ona dodajući da će Evropska unija nastaviti da pruža finansijsku podršku zemljama Zapadnog Balkana kroz redefinisane programe prekogranične saradnje koji su usaglašeni između zemalja učesnica u Novom IPA 2 periodu od 2014. do 2020. godine.

image003

Da je uspostavljanje Savjetovališta od izuzetnog značaja i predstavlja jedan od prioriteta, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, kazala je ispred Opštine Nikšić Slobodanka Roganović.

“Centar za socijalni rad Nikšić koji je i nosilac aktivnosti pruža efikasne i visokokvalitetne usluge u oblasti socijalne zaštite, a o njihovom radu najbolje govore servisi koji su zaživjeli u proteklom periodu ili će zaživjeti u narednom periodu. Uspostavljanje servisa gradskog vešeraja, dnevnih centara, boravaka za stare, pomoći u kući - samo pokazuje koliko se ulaže napora i truda u Centru za socijalni rad u sveobuhvatnu socijalnu zaštitu na lokalnom nivou i to je preporuka za ubuduće“, ističe ona sugurna da će ovi novi servisi zaživjeti i opravdati svoju funkciju.

Sa detaljima prisutne je upoznao menadžer projekta Marko Žižić. On je tom prilikom istakao da su sprovedene brojne pripremne aktivnosti, koje su dovele do toga da se danas zvanično otvori ovo Savjetovalište.

image004

Namijenjeno je supružnicima sa izazovima u bračnom funkcionisanju, porodicama u kojima se pojavljuju situacije zlostavljanja ili zanemarivanja, roditeljima koji žele da unaprijede svoje roditeljske kompetencije, porodicama sa djetetom ili odraslom osobom sa invaliditetom, porodicama sa LGBT članom, djeci, mladima i odraslima sa raznolikim problemima na ličnom planu“, objasnio je Žižić ističući da su uspjeli da obezbijede prostorije u neposrednoj blizini centra grada kako bi usluge koje će pružati bile dostupne što većem broju potencijalnih korisnika.

U ime Centra za socijalni rad Užice Marko Sinđić čestititao je nikšićkim kolegama na početku pružanja usluga, a opštini Nikšić i građanima što su dobili ovako važnu uslugu.

Adresa Savjetovališta je Ulica Jola Piletića 10, a radiće od utorka do četvrtka u periodu od 16h do 19h sa ili bez zakazivanja, dok će se petkom održavati grupni tretmani u istom vremenskom periodu. Usluge informativnog, edukativnog, preventivnog i savjetodavnog karaktera pružaće četiri stručna saradnika.

Save