JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

U toku je rekonstrukcija objekta površine 300m2 koji se nalazi u ulici Sava Stanojevića u MZ Duklo. Naime, ovo je prvi servis ovakve vrste u Crnoj Gori i omogući će vaninstitucionalnu zaštitu 30 osoba sa invaliditetom i nakon 27. godine starosti. Otvaranje ovog servisa je planirano za septembar 2017. godine.