JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

NIKŠIĆ DOBIO SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICE

Nakon uspješne realizacije serije projekata iz oblasti socijalne zaštite u proteklom periodu, opština Nikšić je zahvaljujući Centru za socijalni rad dobila još jedan servis - Savjetovalište za brak i porodicu.

image001

Radi se o projektu koji je započet kroz IPA program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore oktobra 2016. godine pod nazivom „Zajedno za naše porodice“ - razvoj savjetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori.

Tim povodom direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Ivan Mitrović naveo je da se sam projekat ''Savjetovalište za brak i porodicu'' po prvi put uspostavlja u sistemu socijalne zaštite, ali i u nekoj lokalnoj zajednici u Crnoj Gori. Naglasio je i da  je sama ovakva usluga bila prepoznata i nizom zakona, kao neophodna svakoj savremenoj lokalnoj zajednici koja želi da pruži podršku savremenoj porodici da se bori sa savremenim izazovima u sredini u kojoj se nalazi.

„Nikšić ne samo da sustiže, nego i prestiže te lokalne zajednice i zaista iz perspektive današnjeg dana mogu da kažem da će implementacija ove usluge mnogo značiti Centru za socijalni rad kao dodatni servis podrške, a ona će svakako značiti i sistemu socijalne i dječje zaštite ne samo u Nikšiću, nego i u Crnoj Gori, kao jedan pilot servis ove vrste u nekoj lokalnoj zajednici. Ono što je najvažnije, značiće svim korisnicima sistema socijalne i dječje zaštite, prvenstveno Centra za socijalni rad u Nikšiću“, objasnio je Mitrović dodajući da su izvršene edukacije za rad u Savjetovalištu, ali da će nastaviti da pronalaze mehanizme za dodatnu edukaciju.

image002

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,  task menadžerka Jadranka Milić istakla je da je ovo jedan od pet projekata koji su podržani u okviru trećeg Poziva za dostavljanje predloga projekata, programa prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore, te da finansijska podrška koju EU pruža ovom projektu iznosi oko 86.000 eura.

„Drago nam je što će građanima Nikšića biti na raspolaganju posvećeni i visoko kvalifikovani profesionalci koji će raditi na prevazilaženju teških situacija koje narušavaju harmonične porodične odnose. Ovaj projekat je okupio partnere sa obje strane granice koji su učestvovali u prepoznavanju sadržaja projekta, njegovom uspostavljanju koristeći sopstvene kadrovske i finansijske resurse, ali i dijelili značajna iskustva i prakse“, zadovoljno kaže ona dodajući da će Evropska unija nastaviti da pruža finansijsku podršku zemljama Zapadnog Balkana kroz redefinisane programe prekogranične saradnje koji su usaglašeni između zemalja učesnica u Novom IPA 2 periodu od 2014. do 2020. godine.

image003

Da je uspostavljanje Savjetovališta od izuzetnog značaja i predstavlja jedan od prioriteta, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, kazala je ispred Opštine Nikšić Slobodanka Roganović.

“Centar za socijalni rad Nikšić koji je i nosilac aktivnosti pruža efikasne i visokokvalitetne usluge u oblasti socijalne zaštite, a o njihovom radu najbolje govore servisi koji su zaživjeli u proteklom periodu ili će zaživjeti u narednom periodu. Uspostavljanje servisa gradskog vešeraja, dnevnih centara, boravaka za stare, pomoći u kući - samo pokazuje koliko se ulaže napora i truda u Centru za socijalni rad u sveobuhvatnu socijalnu zaštitu na lokalnom nivou i to je preporuka za ubuduće“, ističe ona sugurna da će ovi novi servisi zaživjeti i opravdati svoju funkciju.

Sa detaljima prisutne je upoznao menadžer projekta Marko Žižić. On je tom prilikom istakao da su sprovedene brojne pripremne aktivnosti, koje su dovele do toga da se danas zvanično otvori ovo Savjetovalište.

image004

Namijenjeno je supružnicima sa izazovima u bračnom funkcionisanju, porodicama u kojima se pojavljuju situacije zlostavljanja ili zanemarivanja, roditeljima koji žele da unaprijede svoje roditeljske kompetencije, porodicama sa djetetom ili odraslom osobom sa invaliditetom, porodicama sa LGBT članom, djeci, mladima i odraslima sa raznolikim problemima na ličnom planu“, objasnio je Žižić ističući da su uspjeli da obezbijede prostorije u neposrednoj blizini centra grada kako bi usluge koje će pružati bile dostupne što većem broju potencijalnih korisnika.

U ime Centra za socijalni rad Užice Marko Sinđić čestititao je nikšićkim kolegama na početku pružanja usluga, a opštini Nikšić i građanima što su dobili ovako važnu uslugu.

Adresa Savjetovališta je Ulica Jola Piletića 10, a radiće od utorka do četvrtka u periodu od 16h do 19h sa ili bez zakazivanja, dok će se petkom održavati grupni tretmani u istom vremenskom periodu. Usluge informativnog, edukativnog, preventivnog i savjetodavnog karaktera pružaće četiri stručna saradnika.

Save

Herceg Novi: Aktivacija radno sposobnih korisnika MOP-a

IMG 1187 250x188Predstavnici Evropske komisije , u petak, 23. juna ,posjetili su Područnu jedinicu ZZZ Herceg Novi i Centar za socijalni rad Herceg Novi u kontekstu projekta “Saradnja ZZZCG i centara za socijalni rad”, kao ugovora o uslugama koji se sprovodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Sastanku su, kao predstavnici EK, prisustvovati gdin Lluis Prats, šef Jedinice za međunarodna pitanja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije (EK) i gđa Petra Corti iz Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije kao i predstavnici ministarstava rada i siocijalnog staranja, ekonomije, te Biroa rada Herceg Novi i Centra za socijalni rad H.Novi.

Na sastanku se govorilo o implementaciji novih metoda rada između CSR i ZZZ CG u procesu socijalne aktivacije. Saradnja CSR i ZZZCG odnosi se na pružanje mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Zajednička procjena potreba korisnika obavlja se na sastancima multidisciplinarnog tima, a na temelju zajedničke procjene potreba korisnika, multidisciplinarni tim priprema predlog mjera i aktivnosti u koje se uključuje korisnik.

U okviru komponente IV program IPA, koga implementira WYG International u okviru projektnih aktivnosti ima 4 komponente.

Komponenta 1 se odnosila na analiziranje postojeće situacije u sektoru socijalne inkluzije, uglavnom u biroima rada ZZZ CG i CSR, ukljućujući i analizu poslovnih rješenja i kapaciteta za aktiviranje i podršku najugroženijih grupa na tržištu rada. Komponenta 3 se odnosila na razvijanje i pripremanje detaljnog sporazuma između ZZZ CG i CSR.

-Ove godine je sprovedena serija radionica i zajednička obuka za ZZZ CG, biroa rada, centara za socijalni rad i predstavnika socijalnih partnera na temu socijalna inkluzija u Crnoj Gori – Komponenta 2. Dok komponenta 4 predstavlja obezbjeđivanje podrške potencijalnim grant aplikantima i korisnicima granta kaže šef Biroa rada Herceg Novi Željko Stožinić.

Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore. Oformljene tri radne grupe – sjever, centralni dio i jug.

Ovaj projekat je započet u decembru 2015. godine i trajaće 18 mjeseci.

Preuzeto sa: http://www.zzzcg.me/herceg-novi-aktivacija-radon-sposobnih-korisnika-mop-a/

Save

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU ,,SVJETSKI DANI BEZ DUVANSKOG DIMA PREDAVAČA DR. ANĐELE MITROVIĆ U DNEVNOM CENTRU ZA STARE U SPUŽU.

Dana 31.maja 2017. godine, u 13h , u organizaciji Doma Zdravlja ,,Dimitrije Dika Marsenic’’ Danilovgrad, Udruženja penzionera Danilovgrad, Fonda PIO Crne Gore i Centra za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, u prostorijama Dnevnog centra za stare u Spužu, održano je predavanje na temu ,,Svjetski dani bez duvanskog dima predavača dr. Anđele Mitrović. Predavanju je prisustvovala direktorica centra Maja Luketić, korisnici usluga Dnevnog Centra za stare u Danilovgradu i Spužu kao i zainteresovani penzioneri sa područja opštine Danilovgrad .
To je još jedno predavanje u nizu, koje se održava u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite penzionera, a slične aktivnosti se očekuju i u narednom periodu, jednom mjesečno u Dnevnom centru za stare u Danilovgradu, odnosno jednom u dva mjeseca u Dnevnom centru za stare u Spužu.

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština realizuju projekat “ Zanatski RE Call centar”

U srijedu 24. maja sa početkom u 11h u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis, održana je press konferenciju u okviru projekta Zanatski RE Call centar.
Projekat implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić, a finansiran je od strane Evropske unije posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći kroz Operativni program – Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ukupna vrijednost projekta je 92.224,00€.
Direktor Centra Ivan Mitrović govorio je o značaju ovog projekta za lokalnu zajednicu i istakao je da su danas svečano potpisani ugovori sa budućim pružaocima usluga u Zanatskom RE Call Centru, koji će proći dvomjesečni program obuke.
Goran Kuševija je istakao značaj projekata koje sprovodi Centar za socijalni rad Nikšić imajući u vidu činjenicu da kroz razvija nove socijalne usluge po prvi put na teritoriji Crne Gore.
Slaven Ćipranić je ukratko govorio o obuci koju će 13 pripadnika RE populacije pohađati a koja počinje danas. Obuka će se sastojati iz dva dijela, teorijskog i praktičnog, a trajaće 44 dana. Nakon završene obuke, polaznici će dobiti sertifikate.
Sonja Nikčević, ispred Opštine Nikšić, je izrazila zadovoljstvo nastavkom uspješne saradnje sa Centrom za socijalni rad. U okviru ovog projekta Opština učestvuje ustupanjem objekta za potrebe Zanatskog centra.
Asistent na projektu, Jelena Kovačević, je detaljno predstavila projekat prisutnima, govoreći o aktivnostima i rezultatima projekta.

Dnevni centar 27+

U toku je rekonstrukcija objekta površine 300m2 koji se nalazi u ulici Sava Stanojevića u MZ Duklo. Naime, ovo je prvi servis ovakve vrste u Crnoj Gori i omogući će vaninstitucionalnu zaštitu 30 osoba sa invaliditetom i nakon 27. godine starosti. Otvaranje ovog servisa je planirano za septembar 2017. godine.

DELEGACIJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA POSJETILA MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MAKEDONIJE

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga. 
 
Delegaciju u sastavu Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku, statistiku i analitiku, Dragan Đukanović, savjetnik ministra, Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Suzana Milović, rukovodilac PJ centra za socijalni rad Golubovci, Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod Komanski most i Aleksandra Višnjić, rukovoditeljka projekta ISSS - Socijalni karton iz UNDP-a primio je ministar rada i socijalne politike Ibrahim Ibrahimi sa saradnicima, gdje je razgovarano o daljoj saradnji ovih institucija.
 

U toku ove posjete predstvanicima iz Crne Gore prezentovani su softver za usvajanje djece, kao i interkonektivnost za elektronsku, automatsku razmjenu podataka (71 web servis) koje koristi 12 institucija za potrebe Ministarstva rada i socijalne politike i 30 Centara za socijalni rad u Makedoniji. Uprava za elektronsko zdravstvo, pri Ministarstvu zdravlja je predstavila softver "Moj Termin". Pacijenti imaju elektronski dosije, a kroz ovaj softver se zakazuju svi specijalistički pregledi, evidentira se i prati rad doktora, izdavanje e-recepata, e-uputa, i dr.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/172330/SAOPsTENJE-Delegacija-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-posjetila-Ministarstvo-rada-i-socijalne-politike-Makedonije.html

Save

Save

Save

Save

Save

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti