JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Međunarodni dan socijalnog rada

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta.

Centar za socijalni rad Berane poziva sve zainteresovane na "Dan otvorenih vrata" 19.03.2024.godine u trajanju od 12h do 13h.

Dan otvorenih vrata namijenjen je svim građanima koji žele da se upoznaju bliže sa filantropskom profesijom socijalnog rada, koju stručni radnici primjenjuju u svakodnevnom radu.

432425213 802046411950490 2949026933117123488 n

432469381 802046425283822 4055238831128581016 n

BERANE : Saradnjom do uspjeha

432766844 802038438617954 7445442885777880216 n

Predstavnici Centra za socijalni rad Berane, Marijana Tajić, dipl.spec. pedagoškinja, Marija Stanišić, dipl. psihološkinja i Županjac Andjela, psihološkinja, pripravnik bili su gosti u JU OŠ "Vukajlo Kukalj" u Šekularu. Ovom prilkom stručne radnice su razgovarale sa roditeljima o vaspitanju i obrazovanju djece. Zahvaljujemo  JU OŠ "Vukajlo Kukalj" Šekular na tradicionalno dobroj saradnji kao i roditeljima koji su prisustvovali radionici.

BERANE : Nastavljena saradnja sa školama

Ucenici JU Srednje strucne skole Berane sa zaposlenima posjetili su Centar za socijalni rad za opstine Berane, Andrijevica i Petnjica. Mladi su iskazali interesovanje za rad Centra i na obostrano zadoviljstvo dali predloge za dalju saradnju.

Razvod braka

Brak i bračni odnosi uređeni su Porodičnim zakonom, a uloga Centra za socijalni rad u postupku razvoda braka je definisana članom 361 ovog Zakona. Njime je predviđeno da prije nego što donese odluku o zaštiti prava djeteta ili o vršenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje od organa starateljstva. Stoga je primaran zadatak Centra za socijalni rad tokom procjene najboljih interesa djeteta u sporovima za vršenje roditeljskog prava preduzimanje svih raspoloživih mjera da se uspostavi roditeljska saradnja i da roditelji dobiju podršku da zajednički donesu odluke o tome šta je najbolje rješenje za njihovu djecu. Veoma je značajno, što se u praksi i sprovodi, objasniti roditeljima da procjena u Centru za socijalni rad ne služi tome da obezbijedi odgovor na pitanje ko je bolji ili kompetentniji roditelj. U najvećem broju slučajeva oba roditelja su kompetentna a njihova nesaradnja i konflikt može značajno umanjiti njihove kompetencije. Roditelji nisu ‘’predmet procjene’’ već su ravnopravni učesnici u postupku definisanja najboljih interesa svoje djece.

Usvojenje

Organ starateljstva, na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza, utvrđuje

da li su ispunjeni uslovi za zasnivanje usvojenja propisani zakonom.

Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti lica koje želi da usvoji dijete. Prije svega tim stručnih radnika vrši procjenu lica zainteresovanih za usvojenje i daje obrazloženo mišljenje (socijalni radnik, psiholog, pedagog i dr.).

Što se tiće djeteta ono se može usvojiti do navršenih 18 godina života, u slučajevima kada se dokaže da

nije moguće obezbijediti adekvatnu roditeljsku podršku.

Ostvarivanje prava na materijalna davanja

Ova prava ostvaruju se u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a namijenjena su pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima.

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti