JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

OTVORENO ODJELJENJE 27+ U OKVIRU DNEVNOG CENTRA

Prigodnom svečanošću, u prisustvu brojnih državnih zvaničnika, danas je u okviru Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom otvoreno Odjeljenje 27+.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, ovom prilikom istakao je da otvaranje ustanova ovakvog tipa svjedoči o zavidnom nivou humanizma i društvene odgovornosti u Crnoj Gori, ali i da je ovo još jedan reformski iskorak u socijalnoj i dječijoj zaštiti i da pokazuje posvećenost Vlade i lokalne samouprave da ovu kategoriju građana integrisu u naše društvo. Podsjetio je i da je prvi dnevni centar za djecu i odrasle sa smetnjama u razvoju otvoren u Bijelom Polju 2004. godine, te da sada imamo 13 takvih centara na teritoriji Crne Gore.
„Danas otvaramo prvo odjeljenje za lica sa invaliditetom starosti iznad 27 godina čime obezbijeđujemo da ostanu u porodičnom okruženju i dobiju odgovarajuću pomoć i podršku u periodu njihovog dnevnog boravka u instituciji, što je u njihovom najboljem interesu i u skladu je sa standardima socijalne zaštite. Glavna uloga ovakvih ustanova je socijalizacija i integracija lica sa invaliditetom u zajednicu i povećanje samostalnosti i vještina u skladu sa njihovim mogućnostima. Stručna njega, podrška i pažnja koju dobijaju u ovom okruženju je jako važna za ishod podrške“, naveo je Ministar dodajući da će Vlada Crne Gore nastaviti za stvaranjem i unapređivanjem uslova uslova za bolji život lica sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, što podrazumjeva da će, kako kaže, u narednom periodu raditi na otvaranju još ovakvih servisa i ustanova na teritoriji čitave Crne Gore.

Ponosan zbog otvaranja pomenutog odjeljenja je i predsjednik opštine, Veselin Grbović, koji je istakao da će kasnije Opština Nikšić preuzeti veći dio finansiranja smještaja lica u ovom domu.
„Kada smo prije nekolike godine prvo krenuli sa otvaranjem dnevnih centara za stare, nije bilo toliko jasno koliko će to biti dobro za ta lica, a već sada sam ubijeđen da će za ova lica ovo biti zaista predivan prostor i ono koliko društvo može da učini i učinilo je da se oni zaista ugodno osjećaju u svojoj kasnijoj dobi života. Ja se zahvaljujem Vladi što je preduzela mjere, ovaj prostor ovdje koji je bio ruiniran, dijelom je bio prostor mjesne zajednice, dio je bio u privatnom vlasništvu, zapušten. Zaista je to bilo ružno i gledati i prolaziti pored ovoga prostora, a sada možemo evo da se dičimo da imamo ovakav prostor ovdje u Nikšiću“, zadovoljno ističe Grbović obećavajuči da će Opština i narednom periodu, kada dođu neke ovakve sjajne ideje, pokušati da učini da se iste realizuju.

Da JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i ovog septembra daje svoj puni doprinos obilježavanju Septembarskih dana Nikšića smatra njen direktor, Ivan Mitrović. Kako je rekao, dosljedno i posvećeno, ispunjavajući svrhu svog postojanja, danas sa ponosom stavljaju u funkciju još jedan servis socijalne zaštite u Nikšiću.
„Kažem sa ponosom jer već četiri godine zaredom našem gradu poklanjamo nove servise kao odgovor na realne potrebe sugrađana, posebno osjetljivih grupa. Podsjetiću vas da smo 2014. godine rekonstruisali zgradu Centra za socijalni rad i otvorili prvi dnevni boravak, 2015. otvorili gradski vešeraj i drugi dnevni boravak, a 2016. i treći. Ove 2017. godine građanima Nikšića su dostupne tri nove usluge, Savjetovalište za brak i porodicu, Romski Call centar i od danas Centar 27+. Ove činjenice su najbolji pokazatelj posvećenosti svih zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi da svojim radom doprinesu stvaranju uslova za što kvalitetniji život svih naših sugrađana“, jasan je Mitrović.
Usluga Dnevnog centra 27+ će, objašnjava, funkcionisati u sklopu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju koji je, kako navodi Mitrović, svojim radom od 2010. godine pokazao punu opravdanost svog postojanja.

„Zadovoljstvo korisnika i njihovih roditelja dosadašnjom uslugom Dnevnog centra su bili pokretačka snaga za realizaciju i ove usluge. Nova usluga daje novi kvalitet i ovom dijelu naše opštine koji sve više svojim infrastrukturnim objektima dobija urbani karakter. Dnevni centar 27 + je površine 300 metara kvadratnih, a u njemu se nalaze prostorije koje su adaptirane i prilagođene za boravak korisnika. Pored stručnog i prijatnog osoblja koje će raditi sa njima, u Dnevnom centru se nalaze prostorije za individualni i grupni rad, prostorije za edukativne aktivnosti, senzorna soba, sala za fizioterapiju kao i sala za osobe sa autizmom. Aktivnosti u Dnevnom centru biće usmjerene na razvoj praktičnih veština za svakodnevni život, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija za osobe sa invaliditetom“, pojašnjava on uvjeren da će usluga novog servisa korisnicima pružiti toplinu doma i da će vrijeme u njemu provesti na kvalitetan način, prožet pažnjom, ljubavlju i pripadanjem zajednici.
Vlada je, prema Mitrovićevim riječima, pomogla realizaciju ovog projekta na način što je izdvojila više od 350.000 eura, Uprava za imovinu je tokom 2016. godine kupila objekat u vrijednosti od 85.000 eura za čiju potpunu rekonstrukciju i opremanje je izdvojeno oko 270.000 eura.
„Lokalna samouprava, na čelu sa predsjednikom Veselinom Grabovićem je i ovog, kao i svih prethodnih puta, iskazala puno interesovanja za realizaciju ovog projekta u Nikšiću i, ono što je možda najvažnije, njegovo buduće finansiranje uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i na taj način pokazala koliko joj je u fokusu unapređenje kvaliteta života svakog stanovnika Nikšića“, zaključio je Mitrović.

SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU- PROMOTIVNI VIDEO

Save

Save

Projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom

mi djelujemo01“Nama je stalo, mi djelujemo” naziv je projekta kojeg je Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj predstavio na konferenciji za medije održanoj u Opštini Bar. Projekat je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Bara i Ulcinja.

Kordinatorka projektnih aktivnosti Vesna Jukić je objasnila da je u realizaciju projekta koji se finansira iz sredstava EU, uz podršku Biroa rada Bar, osim centara za socijalni rad dvije najjužnije opštine, uključena i NVO “Adria”.

“U okviru projekta biće realizovane dvije kampanje: ‘Više znanja za više mogućnosti’ i ‘Jednake šanse za rad’. One su usmjerene na osobe sa invaliditetom i poslodavce sa ciljem ukazivanja na značaj inkluzije, kao i kreiranja dobrog okruženja i prilika. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom i ima za cilj da ih motiviše za sticanje znanja i vještina neophodnih za radni angažman, dok je druga fokusirana na poslodavce sa ciljem da ukažemo na benefite koje država nudi prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom - dobijanje kreditnih sredstava pod povoljnim uslovima, učešće u finanansiranju asistenata, subvencije na zarade 75%” - objasnio je direktor Centra za socijalni rad Bar Slobodan Đonović. Govoreći o značaju pružanja podrške od strane porodice kada je u pitanju postizanje viših ciljeva osoba sa invaliditetom, Đonović je podvukao da će i članovi familija biti obuhvaćeni projektom i dodatno edukovani o važnim pitanjima.

“Mi ne pripadamo samo sebi, pa ovim projektom nastojimo da damo mali doprinos- doprinos za humanost” - poručio je Đonović.

Govoreći o značaju uključenja osoba sa invaliditetom u društvo, predstavnik krovne državne institucije koja se bavi ovim pitanjem, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, pohvalio je napore lokalne samouprave i Centra za socijalni rad koji su projekat podržali kroz partnerstvo sa civilnim sektorom.

“Zainteresovanima za realizaciju ovako značajnih projekata želim da predočim da prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom mogu ‘povući’ značajna sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Na taj način pokazaće solidarnost i spremnost da kao odgovorno društvo i ta lica uključimo u društvene tokove, iskoristimo kapacitete koje posjeduju i pomognemo im da budu društveno korisni” - kazao je Kuševija.

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković istakla je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za čitavu zajednicu jer obezbjeđuje unaprjeđivanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, omogućava im kvalitetniji život i pruža jednake mogućnosti, posebno kada je u pitanju zapošljavanje koje predstavlja prioritet.

“Opština je u ovom projekatu prepoznala kvalitetan pristup u rješavanju problema i smanjenju predrasuda prema toj populaciji i nastojanju da se njihova isključenost iz društvenih tokova i siromaštvo svedu na minimum” - podvukla je Vidaković, uz procjenu da će donošenje akta pomoći pronalaženju načina za unaprjeđivanja radnih sposobnosti i vještina kroz sticanje znanja na radnom mjestu. Vidaković je kazala da na tom putu pomoć lokalne samouprave, u skladu sa ingerencijama, neće izostati.

Nacionalni Zavod za zapošljavanje i Biro rada Bar, kao jedni od najznačajnijih partnera, pomogli su prilikom odabira kandidata, ali je njihov doprinos neophodan i u nastavku realizacije ambicioznih planova.

Nataša Kovačević, angažovana na poslovima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Birou rada, naglasila je da su u toj instituciji ovaj projekat vidjeli kao odličnu priliku da se putem obuka nezaposleni lakše pripreme za tržište rada i dođu do posla.

“Posljednjih godina se broj osoba sa invaliditetom izuzetno povećao, pa danas imamo 231 lice sa rješenjem o invaliditetu po različitim osnovama”- saopštila je Kovačević uz nadu da će osnovni cilj- smanjenje broja nezaposlenih, biti ostvaren.

mi djelujemo02Važni i dragocjeni partner u ovom projektu je i “Adria”- jedna od najdugotrajnijih i najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Baru koja se preko deceniju i po bavi pružanjem podrške i pomoći odraslim osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

“Naša uloga u projektu je da pružimo svo znanje i vještine koje posjeduje ‘Adria’, ali i da u skladu sa projektnim aktivnostima naše prostorne resurse ustupimo na korišćenje Centru za socijalni rad” - kazala je predsjednica NVO “Adria” Marta Anđelić.

Kroz projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” nova znanja i vještine steći će 20 osoba sa invaliditetom. Preko Biroa rada u Baru, Ulcinju i Budvi trenutno je 39 lica čiji poslodavci koriste subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iz Biroa rada ističu da ovo nije precizna brojka, jer dosta poslodavaca ne aplicira za korišćenje tih prava.

 

Video materijal: V. Knežević Vučićević,V. Šoškić, kamera A. Karađuzović, montaža S. Sukalić

Preuzeto sa: http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=10971

 

Save

Save

Save

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA KORISNICAMA NAKNADA

mrss logoU skladu sa članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, počev od 6. avgusta 2015. godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu u zakonom utvrđenim iznosima, ako do 31. jula 2017. godine podnesu zahtjev nadležnim Centrima za socijalni rad.

Kako bi sve korisnice blagovremeno podnijele zahtjev za ostvarivanje navedenog prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavještava korisnice naknada da će JU Centri za socijalni rad organizovati rad za dane 28, 29, 30 i 31. jul 2017. godine, od 8h do 20h.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Uručeni sertifikati pripadnicima RE populacije

U prostorijama IPC Tehnopolis danas su uručeni sertifikati pripadnicima RE populacije koji su prošli dvomjesečni program obuke u okviru projekta Zanatski RE Call Centar.
Ovaj projekat od februara 2017. godine implementiraju JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Opština Nikšić.
Sertifikate su uručili predstavnici ZOPT-a koji je od strane Centra angažovan kao pružalac usluge. Pripadnici su kroz ovaj projekat obučeni za poslove baštovana, molera, instalatera u građevinarstvu i 3 pripadnice RE populacije za poslove higijeničarki. Obuka je sprovedena u dvije faze, u prvoj su prosli teorijski dio obuke dok u drugom dijelu su stekli praktična znanja i iskustva.
Pripadnici RE populacije su se zahvalili JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik na pruženoj prilici da učestvuju u ovom projektu i da prođu program obuke koji će im omogućiti konkurentnost na tržistu rada, kao i ZOPT-u na dobroj saradnji tokom sprovođenja obuke.
Zanatski RE Call Centar je projekat koji finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija-Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredsrava EU pomioći, u okviru IPA Komšponente IV Operativni program „ Razvoj Ljudskih resursa 2012-2013“ . Ukupna trajanje projekta je 14 mjeseci, a vrijednost projekta je 92.224,00.

Raspisan oglas za dodjelu 15 stanova licima u stanju socijalne potrebe

podgorica logoKomisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe Glavnog grada - Podgorice, objavila je danas Oglas za dodjelu stanova licima u stanju socijalne potrebe.

Pravo učešća imaju lica koja su u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice kod Centra za socijalni rad. Oglasom će biti ponuđeni većinom jednosobni stanovi, uz dva dvosobna kao I četiri garsonjere.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Uz prijavu na oglas potrebno je podnijeti dokaz o postojećoj stambenoj situaciji - podstanar, stanuje kod srodnika, stanuje u neuslovnom stanu; dokaz o materijalnom stanju; dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva (samo za invalide I kategorije i korisnike pomoći i njege ) - nalaz nadležne ljekarske komisije ili odgovarajuće rješenje; dokaz o samohranosti roditelja ili staratelja; dokaz o dužini korišćenja materijalnog obezbjeđenja porodice kod Centra za socijalni rad - dan, mjesec i godina (gore navedene podatke izdaje Centar za socijalni rad); dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (od opštinskog organa uprave); izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno rođenih (sa konstatacijom o braku) za podnosioca zahtjeva i izvod iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva; dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorica - dan, mjesec i godina (od MUP-a - CB Podgorica).

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada - Podgorice, u roku od 15 dana,zaključno sa 01.08.2017. godine, od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Aktuleni oglas je dio konkretne socijalnu politike Glavnog grada usmjerene u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga i servisa svim građanima u stanju socijalne potrebe. Podsjećamo da je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, u maju ove godine, već uručio ključeve od stanova za 15 porodica u stanju socijalne potrebe.

Realizacijom projekta izgradnje stanova kroz Regionalni stambeni program, u kojem je Glavni grad takođe partner, na trajan i kvalitetan način rješava stambeno pitanje za porodice najranjivijih grupa stanovištva sa Konika.

Glavni grad je za potrebe izgradnje objekata za raseljena lica ustupio oko 13,87 ha približne vrijednosti 4,5 miliona eura na području DUP ’’Konik –Vrela ribnička II’’ i naknadu za komunalno opremanje zemljišta, čime će u mandatu ove gradske uprave biti riješeno najbitnije egzistencijalno pitanje za veliki broj porodica od kojih je većina do sada živjela u jako teškim i gotovo nehumanim uslovima dugi niz godina.

Osim toga, Glavni grad na godišnjem nivou izdvaja preko dva miliona eura za razne aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite ne uključujući milionske vrijednosti zemljišta koje se ustupa za rješavanje stambenih pitanja penzionera, raseljenih lica i realizaciju brojnih drugih projekata koji imaju naglašenu socijalnu komponentu.

PG BIRO

Preuzeto sa: http://www.podgorica.me/vijesti/raspisan-oglas-za-dodjelu-15-stanova-licima-u-stanju-socijalne-potrebe

Save

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti