JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad i NVO Orijent pomažu materijalno ugrožene

Centar za socijalni rad i Orijent 1323 0840

Predstavnice Centra za socijalni rad posjetile su NVO „Orijent“ i uručile im zahvalnicu zbog dobre saradnje koja između ove dvije ustanove traje gotovo deset godina.

Kako je za Radio Bar i Bar Info istakla direktorica Centra, Biljana Pajović, tokom posjete su predstavnike ove organizacije informisale o problemima sa kojima se suočavaju.

„Zbog zabrane isplate jednokratnih novčanih pomoći koju imaju Centri za socijalni rad, a usljed raspisivanja predsjedničkih izbora, u proteklom periodu nije bilo isplata pomoći od strane Centra za socijalni rad Bar. Brojni pojedinci se redovno obraćaju našoj ustanovi sa zahtjevom za ovim vidom pomoći. Iako su opravdani, mi kao Centar, nažalost, u ovom periodu nijesmo u mogućnosti da im izađemo u susret i odgovorimo njihovim potrebama“, istakla je Pajović.

Ona je objasnila da je u pitanju socijalno izuzetno ugrožena kategorija građana, posebno u svijetlu povećanja troškova života uslovljenih ogromnim rastom cijena brojnih roba i usluga.

„Iz tog razloga, pomoć od organizacija koje su po svom humanitarnom radu prepoznate u Baru, je od nemjerljivog značaja. Ova NVO već dugi niz godina pomaže najugroženijim kategorijama stanovništva“, podsjeća Pajović.

Tokom sastanka razmatrani su i iznijeti predlozi za unaprjeđenje položaja socijalno ugroženih građana Bara.

„Poseban fokus tokom posjete je stavljen i na korisnike materijalnog obezbjeđenje porodice. U ovom trenutku u Baru 270 porodica koristi pravo na materijalno obezbjeđenje porodice. Iako ovo pravo mogu iskoristiti porodice u stanju socijalne potrebe, u Baru ga, ipak, koristi mali broj od onih koji žive u nemaštini. Organizacija ’Orijent’ se kontinuirano bavi humanitarnim radom i ima dosta realne slike sa terena, pa su ovi podaci ključni za pružanje socijalnih usluga“, objasnila je Pajović.

„Zahvaljujemo se direktorici Pajović na posjeti i lijepom gestu, a njoj i saradnicima želimo puno uspjeha u radu i nadamo se i budućoj dobroj saradnji i uspjesima“, kazali su iz NVO „Orijent“.

Dogovoreno je da se dobra praksa uzajamne podrške nastavi i ubuduće, kako bi se zajednički djelovalo u cilju pružanja pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Preuzeto sa: Centar za socijalni rad i NVO Orijent pomažu materijalno ugrožene (barinfo.me)

SARADNJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BERANE SA OSNOVNOM ŠKOLOM “VUK KARAĐŽIĆ“

Dana 23.02.2023.godine, shodno planu posjete i saradnje sa vaspitno obrazovnim ustanovama u Beranama, održan je sastanak u Osnovnoj školi "Vuk Karađžić". Sastanku su prisustvovali ispred Centra za socijalni rad Berane  Sanja Vujović, socijalna radnica, Lejla Kožar, psihološkinja Mirjana Jolić,  pedagoškinja škole i Milanka Deletić, takođe psihološkinja škole.

Tema razgovora je  bila i sve više prisutno vršnjačko nasilje, prepoznavanje potencijalnih žrtvava porodičnog nasilja, kao I saradnja sa roditeljima djece RE populacije u cilju redovnog pohađanja nastave. Tokom posjete stručne radnice upoznate su sa aktivnostima koje preduzima ova škola u cilju prevencije vršnjačkog nasilja . Istom prilikom, stručne radnice škole su upoznate sa nadležnostima i ulogom Centra za socijalni rad u sprečavanju nasilnog ponašanja kod mladih , načinom postupanja i intervenciji u oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, o mjerama prevencije i savjetodavnog rada,

Planirani su i dalji koraci koji se mogu preduzeti iz domena nadležnosti, koje ima svaka od navedenih ustanova.

Caritas barske nadbiskupije i Barska nadbiskupija- posjeta predstavnika Centra za socijalni rad Bar

IMG 20230223 104538 page 0001

Danas, 23.02.2023. godine direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pajović  i stručna radnica Centra, Jadranka Dragović, shodno programu rada Centra i saradnji sa institucijama i organizacijama na lokalnom nivou, posjetile su Caritas barske nadbiskupije i Barsku nadbiskupiju. 

Nadležni nadbiskup barski monsinjor Rok Đenlešaj i direktor Caritasa Marko Đelović, zajedno sa predstavnicima Centra, razgovarali su o potrebama stanovništva koji su u riziku od siromaštva i lošeg materijalnog statusa.

Caritas Barske nadbiskupije je dugogodišnji partner u realizaciji pomoći upućene porodicama sa lošim materijalnim statusom. Riječ je o podršci u vidu prehrambenih i higijenskih proizvoda, školskog pribora, bebi opreme za lica koja nisu u stanju da te potrebe zadovolje. U ovom periodu, kada Centar nije u prilici da odobri jednokratne novčane pomoći, ovaj vid saradnje sa humanitarnim organizacijama je od velikog značaja.

Saradnja svih institucija i organizacija na lokalnom nivou je prepoznata kao neophodna, kako bi se na potrebe stanovništva blagovremeno reagovalo.

Nadbiskup barski monsinjor Rok Đenlešaj je tokom posjete izjavio da društvo mora biti jednako odgovorno koliko i pojedinac, da odgovori na potrebe, jer prvenstveno, od porodice počinje sve. Kako je istakao, tu djeca rastu, razvijaju se i usvajaju obrasce ponašanja. Kada su na tom nivou sve potrebe zadovoljene sve ide lakše, a kada nisu, onda je potrebna dodatna podrška i preispitivanje gdje smo pogriješili, naglasio je nadbiskup barski monsinjor Rok Đenlešaj. 

"KORAK KA BOLJOJ ZAŠTITI GRAĐANA"

Dana 25.01.2023 godine stručne radnice Centra za socijalni rad  Berane, shodno planu rada i saradnje sa institucijama sistema na lokalnom nivou, održale su sastanak u prostorijama Uprave policije, Odjeljenje bezbjednosti Berane. Sastanku su prisustvovali Sanja Vujović - socijalna radnica, Marija Stanišić - rukovoditeljka  Službe za djecu, mlade, odrasle i stare,  Marijana Tajić- supervizorka CSR, Gordana Bubanja Ivanović - inspektorka za nasilje u porodici i maloljetničku delikvenciju i Danilo Danilović, policiski inspektor.

Tema razgovora je bila analiza saradnje i preduzetih zajedničkih aktivnosti tokom predhodne godine kao i budući način sprovođenja mjera i nadlažnosti ove dvije ustanove.

Planirani su i dalji koraci koji se mogu preduzeti iz domena nadležnosti, koje ima svaka od navedenih ustanovau u cilju efekasnijeg pristupa za zadovoljenje potreba građana.

Opšti zaključak je da su Centri za socijalni rad i Uprava policije  saveznici u zaštiti interesa građana, te da će se ubuduće planirati intezivnija saradnja, za opšte dobro svih.

“ BUDI HRANITELJ, UZ TEBE SAM ”

Foto priča sa nedavno održane promocije hraniteljstva Centra za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica i premijere promo filma "Budi hranitelj uz tebe sam".

Promo filmom željeli smo prikazati da je hraniteljstvo  posebna, jedinstvena i izazovna uloga. Ono ljude koji se opredijele za brigu o djeci koju nisu rodili vodi putem posebnog životnog iskustva – davanja drugome najboljeg dijela sebe, pri čemu i sami, čineći dobro za druge, mnogo dobrog izgrađuju i dobijaju. Cilj smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu jeste obezbjeđivanje adekvatnog porodičnog okruženja u kome će ono rasti, razvijati se, vaspitavati, obrazovati, osposobljavati za samostalan život prateći svoje potencijale, odnosno imati iste šanse kao djeca koja odrastaju sa svojim roditeljima. Veliku podršku u organizaciji i realizaciji našeg projekta pružili su nam zaposleni Centra za kulturu Berane na čelu sa direktoricom Tamarom Kenjić, Polimski muzej kao i direktori, nastavnici, vaspitači i profesori muzike iz svih osnovnih i srednjih škola, vrtića i muzičke škole.

Imali smo čast da našoj promociji hraniteljstva govore ljudi velikog srca- hraniteljka i roditelj Barjaktarović Dubravka,Šćekić Božidar-mladić koji je bio na hraniteljstvu a kasnije je i on bio hranitelj i hraniteljka Topuzović Selvija iz Bara. Program su maestralno vodili učenici srednje medicinske škole Andrea Gutić i Dušan Peković. Mladi glumci i učenici beranske gimnazije Sara Joksimović i Đorđe Račić su na izuzetno emotivan način izveli tekst "Zelene oči" nepoznatog autora i hranitelja.

Najveću zahvalnost dugujemo djeci iz svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Berane, vrtiću "Radmila Nedić, muzičkoj školi, klapi O Dive bel canto i vokalnoj grupi "Gorske oči" ,koji su izvodeći pjesmu "Zavoli" Nikole Rokvića,pod mentorstvom i dirigentskom palicom profesorice solfeđa mr Andrijanom Vučetić Obadović, probudili predivnu emociju u svima nama, onako kako to samo djeca umiju.

CSR BERANE, ANDRIJEVICA I PETNJICA – PODRŠKA DJETETU I PORODICI

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica u saradnji sa Polimskim muzejom organizovao je promociju knjige ,,Moja mala knjiga pjesama“, autorke Staše Sekulić, ućenice IX razreda Osnovne škole „ Vuk Karađžić „ Berane.  Izdavanje knjige naše male autorke podržalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Opština Berane, D.O.O Komunalno, i D.O.O "Vodovod i kanalizacija" Berane. Na ovaj način Centar za socijalni rad je pružio podršku djetetu I porodici I tokom rada sa njima usmjerio uslugu na  dodatno osnaživanje I pomoć na putu ka rešavanju problema.

 

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti