JU Centri za socijalni rad

SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj brojnim aktivnostima nastoji da skrene pažnju na aktuelne društvene probleme. Već tradicionalno, u decembru, na gradskom trgu organizuju okupljenje i razgovor sa zainteresovanima, dijele promotivni materijal i prikupljaju potpise protiv nasilja nad djecom. 

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak,  i ove godine, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a  u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“  sprovodi niz aktivnosti koje se  između ostalog odnose na  informisanje  institucija  o mjerama i resursima zaštite od rodno zasnovanog nasilja i značaja primjene novog Protokola.  

Psiholog Centra  Marinko Vujanović i soc. radnica Danka Grbović su danas učenicima i profesorima Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja održali  informativno/edukativno predavanje sa porukom „ZAUSTAVIMO NASILJE“.  Prisutni su bili informisani o fenomenu nasilja u porodici, načinima i mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja. Takođe,  podjeljeni su im određeni prilozi iz Protokola sa jasnim uputstvima koja se odnose na prijavu i prepoznavanje nasilja.

Direktorica Centra, Branka Danilović je istakla da je kroz ovu kampanju cilj Centra da  se nasilje prijavljuje,  da zaposleni u svim institucijama, a posebno u školama, u potpunosti primjenjuju novi Protokol.  Kroz održana  predavanja posebno su stavili akcenat na novi   Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.  Pomenuti protokol je potpisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, zdravstva, unutrašnjih poslova, Vrhovni sud, Vrhovno tužilaštvo i druge institucije koje se bave zaštitom žrtava nasilja. Protokolom  se usaglašava  multidisciplinarni rad sa preuzetim obavezama iz Istanbulske konvencije i unapređuje se među-institucionalno postupanje, praktičan je za primjenu i što je najvažnije osigurava brzu i efikasnu zaštitu žrtava.

Pored Gimnazije u toku su posjete i ostalim vaspitno/obrazovnim ustanovama na nivou opštine Pljevlja. Sjutra je već planirana posjeta predstvanika Centra za socijalni rad osnovoj školi na Srdanovom grobu i Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima.  Direktorica Centra je istakla da imaju namejru da do  kraja kampanje posjete  što već broj škola, kako bi s jedno strane djelovali edukativno na djecu i nastavnike,  a s druge strane i preventivno.

Na kraju, predstavnici Centra su istakli da su  svi građani dužni prijaviti nasilje,  a da žrtve treba da progovore o nasilju kako bi dobile adekvatnu pomoć i podršku.  

,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“

Kancelarija UNICEF-a u saradnji sa Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije organizovala je dvodnevnu obuku u hotel Verde u Podgorici pod nazivom ,,Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa“, a koji se tiče primjene novousvojenih rješenja Porodičnog zakona (2017.).

111219 3

Obuku su realizovali sledeći predavači: Vesna Begović (sudijica Vrhovnog suda Crne Gore), prof. Nevena Petrušić (profesorica Pravnog fakulteta u Nišu), Dijana Popović Gavranović (socijalna radnica-lice za podršku djetetu) i dr Milica Pejović Muilovančević (dječija psihijtarica-sudski vještak).  Navedenoj obuci prisustvovali su sudije, advokati i socijalni radnici iz Centara za socijalni rad.

Ispred Centra za socijalni rad Herceg Novi prisustvovala je socijalna radnica, Jelena Čavić, stručna radnica iz Službe za djecu mlade, odrasla i stara lica.  Na navedenoj obuci učesnici su imali prilike da razmjene iskustva sa sudijama o pitanjima iz prakse koja se odnose na djecu koja se pojavljuju u porodično pravnim predmetima, najčešće u brakorazvodnim postupcima.

Zavod za socijalnu i dječiju zaštititu je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori organizovao dvodnevnu obuku u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, od 02-03 decembra 2019. godine, na temu ,, Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječijoj zaštiti“.

111219 2

Predavanje relizovali su predavači iz Beograda i to Nikola Grujičić (pravnik) i Lidija Milovanović (psihološkinja). Na navedenoj obuci ispred Centra za socijalni rad  za opštinu Herceg Novi prisustovali su stručni radnici iz Službe za djecu, mlade, odrasla i stara lica i to: Emrah Jefkaj (psiholog/rukovodilac), Vesna Bojić Crnogorčević (pedagogica), Jelena Pavlović (socijalna radnica) i Jelena Čavić (socijalna radnica).

111219 1Navedeni program obuke pružio je znanja i vještine koja su neophodna kako bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad mogli da razumiju koncept dječijih prava, ali i ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječijih prava. Cilj obuke jeste doprinos ostvarivanju zaštite djece u Centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravimam djeteta.

091219 2Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić zajedničkim aktivnostima obilježili su 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Stručni radnici u saradnji sa policijom i SOS telefonom su bili dostupni građanima Nikšića za sva pitanja u terminu od 11 časova pa do 13 časova ito na dvije lokacije, gradski trg i plato ispred robne kuće Nikšićanka. Tom prilikom dijelili su promotivni materijal, a građani su direktno od stručnih radnika mogli da dobiju odgovore na pitanja iz domena zaštite žrtava.091219 1

Cilj aktivnosti koje su organozovali u okviru ovogodišnje Kampanje 16 dana aktivizma, je prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama i preventivno djelovanje svih aktera u zajednici.

Realizovani su javni događaji da se javnosti, a naročito mladima, učine dostupnim informacije i da ih uključe u dijalog sa stručnim licima koji se bave odgovorom na nasilje u porodici, kao i onima koji rade na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Takođe, prezentovani su dostupni servisi pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici. Ovom zajedničkom kampanjom željeli su da još jednom podsjete javnost na problem nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i na njegove posljedice po društvo.

Kratki dokumentarni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ autora Zorana Zonja Markovića, koji je predstavlja multimedijalni vodič za žrtve nasilja u porodici urađen je u okviru zajedničke inicijative Sistema UN i Vlade Crne Gore povodom ovogodišnje kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Četvorominutni film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ ilustruje put žrtve ka izlasku iz situacije nasilja kao i strukturu sistemskog odgovora na nasilje, odnosno aktere društva koji žrtvama nasilja u porodici mogu da pruže pomoć i podršku.

Na današnjoj premijeri filma u sjedištu Ujedinjenih nacija u Podgorici, rezidentna koordinatorka UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni navela je da sva raspoloživa istraživanja o nasilju nad ženama ukazuju da većina žrtava ne prijavljuje nasilje a da samo manji broj njih preduzima konkretne korake u pravcu izlaska iz situacije nasilja. „Razlozi su brojni a neki od ključnih su strah od posljedica i osjećaj stida, ali i nedovoljno poznavanje sistemske podrške u slučajevima nasilja. Zato smo udružili snage sa institucijama sistema koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, ali i sa rediteljem Zoranom Markovićem, kako bismo zajednički napravili film koji će poslužiti kao video-uputstvo žrtvama nasilja“ – kazala je Mekluni.

Film „Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu“ urađen je na osnovu Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koji je na snazi od 1. januara 2019. godine.

Generalna sekretarka Ministarstva rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore Vukica Jelić posebno je naglasila dio Protokolu koji se odnosi na postupanje institucija kada je žrtva nasilja dijete ili kada je dijete svjedok nasilja.

“Protokolom će se ispuniti tri najvažnija cilja: Primjena Istanbulske konvencije u svakodnevnoj praksi institucija i organizacija kako bi pružili efikasnu i brzu zaštitu žrtvama nasilja; Razmjena podataka i informacija kroz informacione sisteme  između relevantnih institucija i organizacija i Usklađivanje metodologija prikupljanja podataka kod relevantnih institucija i organizacija, u cilju formiranja jedinstvene baze podataka.” – kazala je Jelić i posebno istakla važnost jedinstvene baze podataka koja je počela sa radom u maju ove godine a koja je uvezala centre za socijalni rad i upravu policije, a u narednom periodu uvezaće i sudstvo, tužilaštvo, zdravstvo i NVO.

Autor filma, scenarista i reditelj Zoran Marković Zonjo, očekuje da će film uticati na izvjesne promjene u društvu. „U posljednje vrijeme čini mi se da marginalizovane grupe u našem društvu postaju sve vidljivije i da uspijevaju da ostvaruju svoja prava. Nasilje nad ženama u porodici je još uvijek veliki tabu u crnogorskom društvu. Nadam se da će ovaj film to promijeniti“.

Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava. Može biti fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko. Prema istraživanju UNDP Crna Gora, svaka druga žena bila je žrtva nasilja makar jednom u svom životu. Većina žrtava ne prijavljuje nasilje – dvije trećine njih iz straha od posljedica, a jedna četvrtina zbog osjećaja sramote.