JU Centri za socijalni rad

previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se danas obilježava, Centar za socijalni rad Podgorica i Glavni grad Podgorica, otvorili su novi socijalni servis u lokalnoj zajednici – Porodično savjetovalište.

Cilj ovog Pilot projekta je pružanje savjetodavnih, ali i psihoterapijskih usluga porodicama koje su na evidenciji Centra za socijalni rad za koje stručni radnici procijene da su u potrebi za dodatnom, specijalizovanom podrškom.

Porodična terapija će se primjenjivati u radu sa parovima, porodicama ili pojedincima te sa multiproblemskim porodicama kao najčešćim korisnicima Centara za socijalni rad – porodice sa lošim materijalnim statusom, hronično oboljelim članom, djetetom sa smetnjama u razvoju ili poremećajem u ponašanju, a takodje će obuhvatiti i sprovođenje brojnih preventivnih programa sa djecom sa problemima u ponašanju, radionice za djecu iz rizičnih grupa i djecu na smještaju u hraniteljskim porodicama, preventivni tretman sa počiniocima nasilja i slično.

Za otvaranje ovog servisa Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad Podgorica su pružili podršku u vidu obezbjeđivanja sredstava za adaptiranje i opremanje prostora, a koji je Centru za socijalni rad Podgorica ustupila porodica Dedović, kojoj se ovom prilikom posebno zahvaljujemo.

Opremanje i adaptacija prostora u ul. Kralja Nikole br. 169, je u toku i realno je očekivanje da će se od 1. juna rad sa korisnicima ove usluge, koji se trenutno obavlja u prostorijama Centra za socijalni rad Podgorica, nastaviti u novim prostorijama.

U mandatu aktuelne gradske uprave, otvoreno je pet novih socijalnih servisa u Glavnom gradu (Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Centar za tretman zavisnica od psihoaktivnih supstanci, Dnevni centar za podršku djeci i porodici u riziku, Prihvatilište za beskućnike i Personalni asistenti za lica sa invaliditetom), a uporedo je značajno poboljšan i veliki broj aktivnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite koje se već duži niz godina realizuju u Glavnom gradu (pomoć i njega u kući starim licima, narodna kuhinja, besplatno ljetovanje i zimovanje na Veruši,
novčana pomoć za nabavku školskog pribora za djecu iz socijalno ugroženih porodica, poklon paketići za novorođenčad i dr.).

PG BIRO

NVO Sigurna ženska kuća preduzela je aktivnosti iscrtavanja mape mreže podrške za žrtve nasilja u okviru kampanje KRENIMO ZAJEDNO.

Projekat je podržan od strane Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U toku ove akcije na trotoarima Glavnog grada Podgorica je iscrtana mreža podrške sa logoom i sloganom kampanje koja povezuje institucije sistema – Centar za socijalni rad, Centar bezbjednosti, Sud za prekšaje, Osnovni sud i ženske nevladine organizacije, odnosno institucije koje su u stalnoj saradnji, na istom zadatku, borbe protiv nasilja u porodici.

Konferenecija povodom završetka projekta „ZAJEDNO ZA NAŠE PORODICE“ održana je 16.04.2018. godine u IPC Tehnopolis sa početkom u 12h.
Naime, Savjetovalište za brak i porodicu je usluga koja je u Nikšiću uspostavljena u junu 2017. godine. Razvoj ove usluge obezbijeđen je kroz projekat „Zajedno za naše porodice“ koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.
Projekat u koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Centar za socijalni rad „Užice“ u saradnji sa dvije partnerske organizacije, Psihološkim centrom ABC iz Nikšića i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, završio se današnjim konferencijom, a po riječima direktora Centra Zorana Vukićevića u Centru su našli način da se ova usluga nastavi pzžati i nakon prestanka finansiranja od strane EU.
Gospođa Jadranka Milić iz Delegacije EU čestitala je na izuzetno uspješnoj implementaciji projekta i izrazila zadovoljstvo što se na ovaj način razvijaju nove usluge i time doprinosi unaprijeđenju života građana, što i jeste cilj.
Gospođa Sonja Nikčević izrazila je zadovoljstvo iz ugla lokalne samouprave što se baš u Nikšiću razvila usluga Savjetovališta, te navela da je zadovoljna što Centar za socijalni rad građanima nudi servise Evropskog standarda.
Menadžer projekta Marko Žižić istakao je da je realizacija svih projektnih aktivnosti uspjesno završena, te da je u Nikšiću zahvaljujući ovom projektu građanima dostupna usluga koju stručni radnici pružaju besplatno. Posebne vrijednosti ovog projekta jesu akreditovani programi obuka koje su stručni radnici prošli, te uključenost i drugih Centara u obuke, kako bi i oni u svojim lokalnim zajednicama razvili uslugu Savjetovalište za brak i porodicu.

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti za 24. april 2018 godine:

Rješenje o polaganju stručnog ispita.pdf