JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju uskoro u Golubovcima

Monitor-Prihvatiliste za beskucnike, 16.03.2018. godine

Monitor Prihvatiliste za beskucnike 160318 1

Monitor Prihvatiliste za beskucnike 160318 2

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija posjetili JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

Dana 19.03.2018. godine, Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija posjetili su JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin sa sjedištem u Mojkovcu kao i područnu jedinicu Kolašin . Tom prilikom direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović ih je upoznala sa opštim stanjem u Centru i o korisnicima materijalnih davanja na teritoriji ove dvije opštine. Ukazala je na vrlo blisku saradnju koji Centar u svom radu ostvaruje sa lokalnom samoupravom , obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, Domovima za stara lica u Bijelom Polju i Risnu, Dnevnim Centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Mojkovcu, Dječijim domom "Mladost " Bijela, JU Centom za podršku djeci i porodici u Bijelom Polju i drugim. Prilikom posjete Centara izvršen je i obilazak Dnevnog boravka za stara lica koji je otvoren uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja kao vaninstitucionalni oblik zaštite starih lica,koji pruža usluge i utiče na poboljšanje kvaliteta života starih lica u lokalnoj zajednici, odnosno opštini Mojkovac, na gradskom području.Istom prilikom korisnici navedenog servisa iskazali su visok stepen zadovoljstva pruženim uslugama kao i na opravdanost njegovog postojanja.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj dječjoj zaštiti za 03. april 2018. godine

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj dječjoj zaštiti:

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka.pdf

Postupanje sa djecom problematičnog ponašanja, gošća Jovana Dacić TELEVIZIJA CRNE GORE, PRVI PROGRAM , 13. MART 2018. JUTARNJI PROGRAM

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti